Okres Nové Zámky

Ambulancie   Pohotovosti   ADOSy   Lekárne   Optiky   Veterinári   Firmy  

Lekári


REGISTER LEKÁROV

MUDr. Gustáv Augustín
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Štúrova, 941 01 Bánov

MUDr. Agnesa Sláviková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD OZS, 941 49 Bardoňovo

MUDr. Ján Petrík
špecializácia: pediatria
Ambulancia pre deti a dorast Oslobodenia 166, 013 05 Belá

MUDr. Mariana Zajacová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ - PLPD Osloboditeľov 166, 013 05 Belá

MUDr. Ľubica Jakabová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD č. 251, 941 05 Černík

MUDr. Jozef Štrelinger
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD č. 266, 941 43 Dolný Oháj

MUDr. Antónia Žigraiová
špecializácia: pediatria
NZZ č. 205, 941 43 Dolný Ohaj

MUDr. Ivan Vojtek
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Hlavná 249, 941 35 Dubník

MUDr. Veronika Vojteková
špecializácia: pediatria
NZZ - PLPDD Hlavná, 941 35 Dubník

MUDr. Gabriel Csontos
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Hlavné nám. 1, 941 31 Dvory nad Žitavou

MUDr. Miroslav Jarunek
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
SANUS OS s.r.o. Hlavná 1, 941 31 Dvory nad Žitavou

MUDr. Eleonóra Molnárová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ Hlavná 1, 941 31 Dvory nad Žitavou

MUDr. Pavol Végh
špecializácia: pediatria
NZZ detská amb. Hlavná 1, 941 31 Dvory nad Žitavou

MUDr. Imrich Hugyivár
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ ambulancia praktického lekára Stampayho 1, 943 42 Gbelce

MUDr. Beňadik Nagy
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Železničná 2, OZS, 943 42 Gbelce

MUDr. Alžbeta Tóthová
špecializácia: pediatria
NZZ - detská amb. Jána Stampayho 15/9, 943 42 Gbelce

MUDr. Danica Poláková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD č. 205, 941 44 Húl

MUDr. Oľga Farkašová
špecializácia: pediatria
NZZ - pediatrická amb. č. 650, 943 57 Kamenín

MUDr. Peter Janák
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ amb. prakt. lekára Kamenín, 943 57 Kamenín

MUDr. Štefan Nagy
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD č. dv. 616, 943 57 Kamenín

MUDr. Agáta Volfová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ Kolta Kolta 241, 941 33 Kolta

MUDr. Ivan Fujaš
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Štúrova 36, 941 06 Komjatice

MUDr. Hana Grófová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NYY Štúrova 36, 941 06 Komjatice

MUDr. Margita Poláková
špecializácia: pediatria
Detská ambulancia Štúrova 36, 941 06 Komjatice

MUDr. Mária Hajdenová
špecializácia: pediatria
NZZ - Detská ambulancia M.R.Štefánika 5, 941 45 Maňa

MUDr. Vladimír Vician
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - amb. všeob. lekára M. R. Štefánika 5, 941 45 Maňa

MUDr. Ján Vojcek
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ č. 705, 943 52 Mužla

MUDr. Jozef Sille
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Vojenský útvar 4961Štúrovo ul. 1. mája 2757/6, 943 02 Nána

Doc. MUDr. Habte Alemayehu
špecializácia: urológia, detská urológia
NsP - urológia Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Katarína Arpášová
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
NsP - TaPCH odd. Kapisztóryiho 5, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Ildikó Bajzová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ - interná a endokr. amb. Bitunková 13, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Mária Baková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NOVAPHARM, s.r.o. M.R.Štefánika 74, 940 65 Nové Zámky

MUDr. Tatiana Balážová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
NsP Kapisztoryho 5, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Ján Bányi
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NZZ - gynekologická amb. G. Czuczora 1, 940 30 Nové Zámky

MUDr. Eva Bányiová
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NZZ cievno-chirurgická ambulancia Kapisztóryho 5, 94001 Nové Zámky

MUDr. Róbert Bartha
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP Slovenská 11, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Lucia Bartovičová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky

h.Doc. MUDr. František Bauer
špecializácia: pediatria
NsP Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Peter Belica
špecializácia: reumatológia
Ecclesia, s.r.o. Kapisztóryho 5, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Terézia Belicová
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
NZZ - otorinolaryngol. amb. G. Czuczora 1, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Ján Benko
špecializácia: patológia
NsP Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Juraj Benko
špecializácia: epidemiológia
RÚVZ Slovenská 13, 940 30 Nové Zámky

MUDr. Drahomíra Berkyová
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
NsP - dermatovener. odd. Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Marián Bernát
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Jaroslava Bernátová
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP - interná kl. Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Andrea Bitterová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - odd. klinickej farmakológie Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Andrea Bitterová
špecializácia: klinická farmakológia
NsP - odd. klinickej farmakológie Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Mikuláš Bocz
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP -traumatolog. odd. Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Dagmar Bodáková
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP - OAIM Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Katarína Bognerová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP - OAIM Slovenská 11, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Štefánia Bohonová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
NsP - centrum pre liečbu drog. závisl. Kapiszoryho 5, 940 56 Nové Zámky

MUDr. Ján Boldizsár
špecializácia: nefrolológia, dialyzačné centrum
FMC - dialyzačné služby s.r.o. Slovenská 11, 940 49 Nové Zámky

MUDr. Zdenka Boldizsárová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Bitúnková 13, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Beáta Bopková
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Chirurgická ambulancia Slovenská 11, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Zoltán Borbély
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP II Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Peter Botlik
špecializácia: rádiodiagnostika
NsP Slovenská 11, 940 51 Nové Zámky

MUDr. Ľubica Brániková
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Irena Brňáková
špecializácia: pediatria
NZZ - PLPDD G. Czuczora 1, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Adriana Bublová
špecializácia: urgentná medicína
NsP Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Stanislava Budayová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - doliečovacie odd. Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Alica Bystrická
špecializácia: neonatológia a perinatológia
NsP novorodenecká klinika Slovenská 11, 940 51 Nové Zámky

MUDr. Anna Chlústiková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Detvianska 3, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Elena Chrisafidu
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD G. Czuczora 1, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Jana Cibulková
špecializácia: pediatria
NsP III.typu Slovenská 11, 940 11 Nové Zámky

MUDr. Alžbeta Csemezová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - amb. PLD Detvianska 3, 940 67 Nové Zámky

MUDr. Zoltán Danczi
špecializácia: urológia, detská urológia
NsP Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Valéria Dancziová
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP - novorod. klinika Slovenská, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Valéria Dancziová
špecializácia: neonatológia a perinatológia
NsP - novorod. klinika Slovenská, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Zuzana Decsiová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Pavol Demo
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
NsP Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Silvester Demo
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
CHIRURGIA, s.r.o. Kapisztóryho 5, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Klaudia Demová
špecializácia: neonatológia a perinatológia
NsP - novorodenecká klinika Slovenská 11, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Erika Dostálová
špecializácia: rádiodiagnostika
NsP - rádiodiag. odd. Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky

MUDr. František Drančík
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NZZ - neurolog. amb. Bitúnková 13, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Marta Drančiková
špecializácia: nefrolológia, dialyzačné centrum
NsP Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Martin Drozda
špecializácia: neurochirurgia
NsP Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Zuzana Drozdová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
FNsP - neurolog. kl. Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Dana Drugová
špecializácia: rádiodiagnostika
NsP - RDG odd. Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

h.Doc. MUDr. Tibor Ďuriš
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - interná klinika Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Dagmar Ďurišová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
DRS s r.o. Cyrilometodská 40, 940 69 Nové Zámky

MUDr. Agneša Dušová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Czuczora 1, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Katarína Ernestová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Medicentrum NZZ G. Czuczora 1, 940 62 Nové Zámky

MUDr. Renáta Felediová
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Arnold Fenyvesi
špecializácia: ortopédia
NsP Slovenská 11, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Anita Fogl
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Dušan Foltín
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP Slovenská 11, 940 30 Nové Zámky

MUDr. Alžbeta Forróová
špecializácia: geriatria
NsP - LDCH Kapisztóryho 5, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Miron Frajka
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Peter Frey
špecializácia: telovýchovné lekárstvo
NZZ Bitúnkova 13, 940 75 Nové Zámky

MUDr. Alica Freyová
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
NZZ Bitúnkova 13, 940 75 Nové Zámky

MUDr. Katarína Fujáková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Bitúnková 13, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Kornélia Fujašová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NZZ - očná amb. Petöfiho 4, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Viliam Gábriš
špecializácia: patológia
NsP Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

Doc. MUDr. Ján Gajdošík
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - Elektrosvit a.s. Komárňanská 3, 940 55 Nové Zámky

MUDr. Barnabáš Gál
špecializácia: patológia
ÚDZS - súdno-lekárske a pat.-anat. Slovenská 11, 940 51 Nové Zámky

MUDr. Edita Galovičová
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
NZZ - Relax - FBLR Pribinova 9, 940 62 Nové zámky

MUDr. Edita Galovičová
špecializácia: pediatria
NZZ - Relax - FBLR Pribinova 9, 940 62 Nové zámky

MUDr. Pavol Gavaľa
špecializácia: súdne lekárstvo
Odd. súdneho lek. NsP Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Georgina Ghobrialová
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
NsP Slovenská 11, 940 51 Nové Zámky

MUDr. Georgina Ghobrialová
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP Slovenská 11, 940 51 Nové Zámky

MUDr. Erika Goldschmidtová
špecializácia: pediatria
NsP - novorod. klinika Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Agneša Gremenová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ MUDr. Gremenová Agnesa Pribinova 17, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Lucia Guľašová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - II. interná kl. Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Andrea Gyuríková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Nové Zámky Slovenská 11, 941 34 Nové Zámky

MUDr. Izabela Hagarová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NZZ - neurologická amb. G. Czuczora 1, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Miloslav Hajdušek
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NYY Gynekologická ambulancia Andovská 9/D, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Bibiána Halmešová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Irena Halmešová
špecializácia: diabetológia, poruchy látkovej výmeny a výživy
NZZ - diabetol. amb. Szechenyiho 5, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Veronika Hamajová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
FNsP - doliečovacie odd. Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Vlasta Haramiová
špecializácia: pediatria
NsP Slovenská 11, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Peter Harangozó
špecializácia: neurochirurgia
NsP Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Viera Hauliková
špecializácia: rádiodiagnostika
NsP - rádiodiagn. odd. Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Eduard Havlas
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NZZ - gynekol. odd. Komárňanská 24, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Adriana Havlasová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NsP - očné odd. Slovenská 11, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Róbert Hill
špecializácia: neurochirurgia
Neurochir. klinika FZaSP Trnavskej Univ. Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Ivan Hlavatý
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP gyn. pôr. odd. Slovenská 11, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Imrich Hlavička
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NZZ - gynekologická amb. G. Czuczora 1, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Eva Hlavičková
špecializácia: diabetológia, poruchy látkovej výmeny a výživy
NZZ - diabetologická a interná amb. G. Czuczora 1, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Július Hóbor
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NZZ - chirurgická amb. F. Kapisztóryho 5, 940 01 Nové zámky

MUDr. Rozália Hogenbuchová
špecializácia: pediatria
NZZ - PLPDD T. Vansovej 65, 940 71 Nové Zámky

MUDr. Vladimír viliam Holý
špecializácia: geriatria
NsP II Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Danica Horváthová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Enikő Horváthová
špecializácia: pediatria
NsP Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Andrej Hrabinský
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
NsP - psychiatrické odd. Kapisztóryho 5, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Elena Hrabovská
špecializácia: hematológia a transfuziológia
NTS SR , 940 56 Nové Zámky

MUDr. Eva Hrachovská
špecializácia: pediatria
NZZ Bitúnkova 13, 940 75 Nové Zámky

MUDr. Peter Hudák
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP Slovenská 11, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Peter Hudák
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP - chir. odd. Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Peter Hudák
špecializácia: cievna chirurgia
NsP - chir. odd. Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Richard Hudák
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
NsP III. NZ Slovenská 11, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Klára Icsinová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ G. Czuczora 11, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Mária Istenesová
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Mária Istenesová
špecializácia: cytológia
NsP Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Zoltán Jakubovich
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP - III. neurologické odd. Slovenská 13, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Milan Janček
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP - OAIM Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Zuzana Janečková
špecializácia: klinická mikrobiológia, lek. virológia, lek. paraz
Mikro K s.r.o. Komjatická 65, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Adriana Jóbová
špecializácia: všeobecné lekárstvo
NZZ - PLPD Kapisztóryho 5, 940 01 Nové Zámky

MUDr. František Juhás
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Peter Juhász
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NZZ - gynekolog. amb. Kapisztoryho 5, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Tomáš Juhász
špecializácia: rádiodiagnostika
NsP Nové Zámky Slovenská 11, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Jozef Kačinec
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NZZ - chirurg. amb. G. Czuczora 1, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Ivan Kalinay
špecializácia: urológia a onkologická urológia
NsP - urologické odd. Slovenská 11/A, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Eva Kalinová
špecializácia: pediatria
NZZ - PLPDD Andovská 9A, 940 77 Nové Zámky

MUDr. Eva Kalivodová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Bitúnkova 13, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Iveta Kapustová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
EGIS SLOVAKIA s.r.o. Komárňanská 16, 940 76 Nové Zámky

MUDr. Csilla Karakánová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP III Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Marián Karvaj
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
NsP Slovenská 11, 940 43 Nové Zámky

MUDr. Vladimír Karvaj
špecializácia: pediatria
NsP Nové Zámky - detské oddelenie Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Vladimír Karvaj
špecializácia: endokrinológia, detská endokrinológia
NsP Nové Zámky - detské oddelenie Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Lívia Katonová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
NsP - psychiatrické odd. Kapisztóryho 5, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Zuzana Klobučníková
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
NZZ Komárňanská 24, 940 00 Nové Zámky

MUDr. Zuzana Klobučníková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ Komárňanská 24, 940 00 Nové Zámky

MUDr. Klára Kmeťová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP - OAIM Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Martin Kocúr
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
FNsP - OAIM Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Kamil Koleják
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Alena Kollárová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NZZ - neurol. amb. M. R. Štefánika 13, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Daniela Kollárová
špecializácia: diabetológia, poruchy látkovej výmeny a výživy
NsP - III. interné odd. Slovenská 11/A, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Brigita Komáromyová
špecializácia: praktický lekár pre deti a dorast
NZZ G. Czuczora 1, 940 52 Nové Zámky

MUDr. Brigita Komáromyová
špecializácia: pediatria
NZZ G. Czuczora 1, 940 52 Nové Zámky

MUDr. Monika Kontová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
VšZP T. G. Masaryka 1, 94048 Nové Zámky

MUDr. Ján Korček
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP - OAIM Slovenská 11, 940 01 Nové Zámky

MUDr. František Korčok
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP Slovenská 11, 940 52 Nové Zámky

MUDr. Adriana Korčoková
špecializácia: posudkové lekárstvo
Sociálna poisťovňa Gy. Széchényiho 10, 940 58 Nové Zámky

MUDr. Monika Korčoková
špecializácia: posudkové lekárstvo
Sociálna poisťovňa , 940 01 Nové Zámky

MUDr. Eva Kovácsová
špecializácia: gastroenterológia, hepatológia, detská gastroenter
NZZ - detská gastroent. Slovenská 11, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Judita Kovácsová
špecializácia: hematológia a transfuziológia
NsP - hemat. odd. Slovenská 11/A, 940 51 Nové Zámky

MUDr. Mariana Kovácsová
špecializácia: hematológia a transfuziológia
NsP Slovesnká 1, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Michal Kováč
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Tomáš Kovačic
špecializácia: urológia, detská urológia
NsP - urológ Slovenská 11, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Adriana Kováčová
špecializácia: pediatria
NsP II. Slovenská 11, 940 00 Nové Zámky

MUDr. Slavomíra Kováčová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
NsP Kapisztóryho 5, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Ľubomír Kralovič
špecializácia: pediatria
NsP - novorod. klinika Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Zora Kralovičová
špecializácia: pediatria
NsP - detské odd. Slovenská 11/a, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Eleonóra Krásna
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Štefan Krbila
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP - OAIM Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Milan Krkoška
špecializácia: epidemiológia
ŠZÚ Slovenská 13, 940 30 Nové Zámky

MUDr. Stanislav Kršak
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
NZZ - ORL G. Czuczora 1, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Adib Ksseibi
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP Slovenská 11, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Ján Kuchárik
špecializácia: pediatria
NZZ - PLPDD Slovenská 11, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Eva Kukučková
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Branislav Kunčak
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - III. int. odd. Slovenska 11, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Helena Kunčáková
špecializácia: pediatria
NZZ G. Czuczora 1, 940 01 Nové Zámky

MUDr. František Kurinec
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
NsP - ORL Slovenská 11, 940 56 Nové Zámky

MUDr. Mikuláš Kurucz
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP - OAIM Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Blanka Laczkóová
špecializácia: klinická biochémia
BIORTG Kežmarok, s.r.o. Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Agneša Langová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NsP - oftalmológia Slovenská 10, 940 51 Nové Zámky

MUDr. Jana Langová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NZZ - gynekolog. amb. Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Zuzana Laurincová
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
NZZ - pneum. amb. Medicentrum s.r.o. G. Czuczora 1, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Jozef Lauro
špecializácia: ortopédia
NsP II Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Elena Leichenbergová
špecializácia: geriatria
NsP - geriatria Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Jaromír Liker
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD G. Czuczora 1, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Allan Loránd
špecializácia: urológia, detská urológia
NsP - II. urologické odd. Slovenská 11, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Margita Lorándová
špecializácia: pediatria
NZZ Andovská 9/D, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Emanuel Lorenz
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
NsP - FBLR Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Alena Macáková
špecializácia: rádiodiagnostika
NsP - URTG Slovenská 11/A, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Dagmar Machová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD G. Czuczora 1, 940 30 Nové Zámky

MUDr. Andrea Madiová
špecializácia: pediatria
NsP - novorodenecká klinika Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Anna Magyarová
špecializácia: pediatria
VšZP T. G. Masaryka 1, 940 48 Nové Zámky

MUDr. Magdaléna Majzonová
špecializácia: hygiena detí a dorastu
ŠZÚ Slovenská 13, 940 30 Nové Zámky

MUDr. Fatih Maki
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
NsP - TaPCH Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Izzeldin ahmed Maki
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Bitúnkova 13, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Jusif Maki
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Slovenská 11, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Eva Mareková
NsP Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Jozef Marko
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
NsP II Slovenská 11, 940 51 Nové Zámky

MUDr. Ludmila Marková
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
NZZ - dermatov. amb. Kapisztóryho 5, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Zora Martinkovičová
špecializácia: ortopédia
NZZ - ortop. amb. G. Czuczora 1, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Imrich Matuška
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP - chirurg. odd. Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Tibor Matuška
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP Slovenská 11, 940 51 Nové Zámky

MUDr. Soňa Medeková
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP - OAIM Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Michal Medovarský
špecializácia: pediatria
NsP Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Jaroslav Miček
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP - chirurg. odd. Slovenská 11, 940 51 Nové Zámky

MUDr. Marcela Mihálková
špecializácia: patológia
NsP Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Marta Miklošková
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP Slovenská 11, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Anna Mikovičová
špecializácia: klinická mikrobiológia, lek. virológia, lek. paraz
Ústav mikrobiológie FZ a SP TV a NsP Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Emil dimitrov Milev
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
MUDr. Emil Milev, s.r.o. Bitúnková 13, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Emil dimitrov Milev
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
MUDr. Emil Milev, s.r.o. Bitúnková 13, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Agnesa Miškóová
špecializácia: lekárska imunológia a alergológia, laborat. transp
NZZ Amb. lek. imunológie, MUDr. Mišková Agnesa Kapisztóryho 5, 940 58 Nové Zámky

MUDr. Igor Mlynek
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Hedviga Molnárová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Slovenská 11, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Mária Moravčíková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ - interná amb. G. Czuczora 1, 940 01 Nové zámky

MUDr. Július Muránsky
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NZZ - gynek. amb. Bitúnkova 13, 940 56 Nové Zámky

MUDr. Juraj Nágel
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP Slovenská 11/a, 940 01 Nové Zámky

MUDr. František Nagy
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NsP NZ LDCH Kapisztoryho 5, 940 34 Nové Zámky

MUDr. František Nagy
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP NZ LDCH Kapisztoryho 5, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Eva Némethová
špecializácia: posudkové lekárstvo
Úrad pre dohľad nad zdravotnou staros. , 940 56 Nové Zámky

MUDr. Peter Oboňa
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP Slovenská 11, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Tomáš Oboňa
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Alena Okšová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NOVAPHARM, s.r.o. nám. Republiky 1, 965 01 Nové Zámky

MUDr. Imrich Oláh
špecializácia: urológia, detská urológia
NZZ - urolog. amb. Kapisztóryho 5, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Stanislav Ostatník
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
NsP psych.odd Kapisztóryho 5, 94001 Nové Zámky

MUDr. Marek Ozorák
špecializácia: ortopédia
NsP - ortopedické odd. Slovenská 11, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Ondrej Péter
špecializácia: neurčená odbornosť
NZZ - LSPP pre dospelých G. Czuczora 1, 940 56 Nové Zámky

MUDr. Karol Pintér
špecializácia: ortopédia
NZZ Ortopedická ambulancia Murgašova 14, 940 64 Nové Zámky

MUDr. Eleonóra Pintérová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ Ambulancia prakt. lekára pre dospelých Komárňanská cesta 9, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Ružena Pitoňáková
špecializácia: pediatria
NZZ - dorastová amb. G. Czuczora 1, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Ružena Pitoňáková
špecializácia: praktický lekár pre deti a dorast
NZZ - dorastová amb. G. Czuczora 1, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Igor Polák
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP - neurologická kl. Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Helena Poláková
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
NsP - detské odd. Slovenská 11, 940 54 Nové Zámky

MUDr. Eva Polomová
špecializácia: pediatria
NsP II. Slovenská 11, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Eva Pósová
NsP - III. FBLR Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Alžbeta Považanová
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
NsP - odd. TaRCH Kapisztöriho 5, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Zuzana Práznovská
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NZZ - očná amb. G. Czuczora 1, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Eva Prističová
špecializácia: neonatológia a perinatológia
NsP - novorod. klinika Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Marek Priščák
špecializácia: rádiodiagnostika
ÚRTG Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Hana Prusáková
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP - doliečovacie odd. Slovenská 11/A, 941 01 Nové Zámky

MUDr. Adela Pupáková
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP - OAIM Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Viera Račková
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP - OAIM Slovenská 11, 940 54 Nové Zámky

MUDr. Antónia Radošovská
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD G. Czuczora 1, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Jarmila Romsauerová
špecializácia: posudkové lekárstvo
Sociálna poisťovňa G. Szechenyiho 10, 940 58 Nové Zámky

MUDr. Rastislav Rozboril
špecializácia: patológia
NsP Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Marián Rubint
špecializácia: pediatria
Detské odd. NsP III. Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

Doc. MUDr. Bruno Rudinský
špecializácia: neurochirurgia
Neurol. klinika Slovenská 11, 940 51 Nové Zámky

MUDr. Pavol Sadloň
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP Slovenská 11, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Peter Salgó
špecializácia: gastroenterológia, hepatológia, detská gastroenter
NZZ - gastroenterol. amb. M. R. Štefánika 13, 940 61 Nové Zámky

MUDr. Andrea Salgóová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NZZ - očná amb. Bitúnkova 13, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Zdenko Salmáš
špecializácia: klinická onkológia
Poliklinika - odd. klinickej onkológie Kapisztoryho 5, 940 58 Nové Zámky

MUDr. Beáta Selická
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
NZZ - dermatovenerol. amb. Kapisztóryho 5, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Viera Skladanová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Internista, s.r.o. G. Czuczora 1, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Alexander Sládeček
špecializácia: patológia
NsP - patalog.odd. Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Lucia Slezáková
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
NsP Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Ondrej Smolárik
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Viera Smutná
špecializácia: lekárska imunológia a alergológia, laborat. transp
NZZ - kl. imunológia Kapistoryho 5, 940 58 Nové Zámky

MUDr. Marián Soboňa
špecializácia: traumatológia
NsP Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Klára Soboňová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - odd. klinickej farmakológie Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Tomáš Stanko
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NZZ - gynekolog. amb. Kmeťová 18, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Zuzana Stanovičová
špecializácia: pediatria
NsP Slovenská 11, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Martin Starzyk
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP - II. chirurg. odd. Slovenská 11, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Viera Strolková
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
NZZ - kardiologická a interná amb. Kapisztóryho 5, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Henrich Suchý
špecializácia: ortopédia
NZZ - ortoped. amb. Komárňanská 46, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Iveta Süttöová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
NZZ - psychiatrická amb. M. R. Štefánika 13, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Ivan Szabó
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP - neurologické odd. Slovenská 11, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Niki Szabóová
špecializácia: pediatria
NZZ - PLPDD Bitúnkova 13, 940 76 Nové Zámky

MUDr. Oľga Szabóová
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Ingrid Szabová
špecializácia: posudkové lekárstvo
Sociálna poisťovňa nám. Gy. Széchenyiho 10, 940 58 Nové Zámky

MUDr. Alžbeta Szalaiová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NZZ - neurologická amb. J. Simora 7, 940 52 Nové Zámky

MUDr. Norbert Száraz
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - int. amb. CPPO Slovenská 11, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Tibor Száraz
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP Slovenská 11, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Monika Szeiffová
špecializácia: lekárska imunológia a alergológia, laborat. transp
NZZ - kl. imun. a alergol. Kapisztóryho 5, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Iveta Szilágyiová
špecializácia: geriatria
NsP Geriatr.odd. Kapisztóryho 5, 94001 Nové Zámky

MUDr. Ondrej Šedivý
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Neurochirurgická klinika NsP NZ Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Benigna Šimonfyová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Komarňanská 24, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Viola Štefánková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ - interná amb. Kapisztóryho 5, 940 58 Nové Zámky

MUDr. Gabriela Štesová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NsP Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Peter Štofko
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NZZ Slovenská 11, 940 51 Nové Zámky

MUDr. Dagmar Štofková
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
Kardiologická amb. s.r.o. Kapisztóryho 5, 940 00 Nové Zámky

MUDr. Milada Šubadová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Slovenská 11, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Ronald Šult
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP Kapisztóryho 5, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Viera Šumská
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
NsP III - ORL odd. Slovenská 11, 940 51 Nové Zámky

MUDr. Viera Šumská
špecializácia: foniatria
NsP III - ORL odd. Slovenská 11, 940 51 Nové Zámky

MUDr. Alena Tamaškovičová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - interné lek. Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Miriam Teplanová
špecializácia: diabetológia, poruchy látkovej výmeny a výživy
NZZ - diabetolog. amb. Kapisztóryho 5, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Eva Tolnaiová
špecializácia: ortopédia
NsP Slovenská 11/a, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Ľudmila Tomečková
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NZZ - očná ambulancia Kapisztóryho 5, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Ladislav Tornóczy
špecializácia: ortopédia
ORTOLUX s.r.o. - ortopédia G. Czuczora 1, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Zuzana Tyukosová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
NsP - psychiatr. odd. Kapisztoryho 5, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Ivan Uhrin
špecializácia: rádiodiagnostika
MEDICÍNA s.r.o. Slovenská 11, 940 52 Nové Zámky

MUDr. Ľubica Urbanská
špecializácia: posudkové lekárstvo
Sociálna poisťovňa Széchényiho 10, 940 58 Nové Zámky

MUDr. Milan Urbanský
špecializácia: neurochirurgia
NsP Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Ľubica Ürgeová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Slovenská 11, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Ildikó Vadkertiová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NsP - očné odd. Slovenská 11, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Ali Varahram
špecializácia: ortopédia
FN Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Alexander Varga
špecializácia: hematológia a transfuziológia
NsP - HTO Slovenská 11, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Alžbeta Vargová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NZZ - gynek. amb. Bitúnkova 13, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Zuzana Vávrová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NZZ - očná amb. Komárňanská 3, 940 37 Nové Zámky

MUDr. Roland Vicena
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP - OAIM Slovenská 11, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Henrieta Vidaová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NsP - očné odd. Slovenská 11, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Peter Visolajský
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Jarmila Vitteková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Slovenská 11, 941 34 Nové Zámky

MUDr. Peter Vogel
špecializácia: traumatológia
NSP Nové Zámky Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Anton Vojna
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP - II. chirurg. odd. Slovenská 11, 940 51 Nové Zámky

MUDr. Andrea Vojteková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Mariana Vojteková
VšZP T. G. Masaryka 1, 940 48 Nové Zámky

MUDr. Kinga Wursterová
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP Nové Zámky, traumat. odd. Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Mária Zatráková
špecializácia: pediatria
NsP detské odd. Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Martin Zima
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Zoltán Zsilinszky
špecializácia: ortopédia
NsP Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Alena Ženčárová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NsP - očné odd. Slovenská 11, 940 01 Nové Zámky

MUDr. Diana Žuffová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

MUDr. Mária Jurkovičová
špecializácia: pediatria
NZZ - DA Hlavná 4, 941 11 Palárikovo

MUDr. Ján Rudinský
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ Hlavná 4, 941 11 Palárikovo

MUDr. Pavol Moják
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Podhájska -Trávnica 500, 941 48 Podhájska

MUDr. Jana Oršulová
špecializácia: pediatria
NZZ - PLPDD č. 500, 941 48 Podhájska

MUDr. Ladislav Udvardy
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Hlavná 61, 943 61 Salka

MUDr. Ľudmila Blahová
špecializácia: pediatria
ZS Hlavná, 941 32 Semerovo

MUDr. Konrád Blaha
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ Býčia medza, 941 37 Strekov

MUDr. František Križanovič
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
HOLMED, s.r.o. č. 931, 941 37 Strekov

MUDr. Ildikó Fialová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD č. 1140, 943 54 Svodín

MUDr. Alena Šuchaňová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
PLPD , 943 54 Svodin

MUDr. Tibor Árendáš
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
MUDr. Tibor Árendáš, s.r.o. amb.gynekológie a pôrodníctva, gynekologickej sexuológie Jesenského 71, 943 01 Štúrovo

MUDr. Oľga Beňušová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ - int. a diabetologická ambulancia Jesenského 85, 943 01 Štúrovo

MUDr. Oľga Beňušová
špecializácia: diabetológia, poruchy látkovej výmeny a výživy
NZZ - int. a diabetologická ambulancia Jesenského 85, 943 01 Štúrovo

MUDr. Antónia Bieliková
špecializácia: pediatria
NZZ - PLPDD Jesenského 85, 943 11 Štúrovo

MUDr. Monika Brédová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ - interná amb. Jesenského 85, 943 01 Štúrovo

MUDr. Priska Demianová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ Jesenského 85, 943 01 Štúrovo

MUDr. Eva Dorčiaková
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NZZ - očná amb. nám. sv. Imricha 7, 943 01 Štúrovo

MUDr. Beata Farkasová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NZZ - očná ambulancia Jesenského 71, 943 01 Štúrovo

MUDr. Ferdinand Fodor
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD, PLK Jesenského 85, 943 01 Štúrovo

MUDr. Terézia Fűzéková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Jesenského 85, 943 01 Štúrovo

MUDr. Terézia Fűzéková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ - PLPD Jesenského 85, 943 01 Štúrovo

MUDr. Katarína Gerstnerová
špecializácia: pediatria
NZZ - detský lekár Jesenského 85, 943 01 Štúrovo

MUDr. Mária Holopová
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
CUTIS, s.r.o. Jesenského 85, 943 01 Štúrovo

MUDr. Gabriela Ikrényiová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NZZ Jesenského 85, 943 01 Štúrovo

MUDr. Ivana Janáková
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NZZ - očná amb. Jesenského 85, 943 01 Štúrovo

MUDr. Helena Jandová
špecializácia: pediatria
NZZ - pediatria Jesenského 69, 943 01 Štúrovo

MUDr. Milan Janík
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Jesenského 85, 943 01 Štúrovo

MUDr. Juraj Jantošík
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NZZ - neurolog. amb. Jesenského 71, 943 01 Štúrovo

MUDr. Ingeborg Kačinecová
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
NZZ - kožná amb. poliklinika Jesenského 71, 943 01 Štúrovo

MUDr. Alžbeta Katušová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NOVAPHARM, s.r.o. Dubčekova 4, 943 02 Štúrovo

MUDr. František Kénesy
špecializácia: pediatria
NZZ - pediatria, PLK Jesenského 85, 943 01 Štúrovo

MUDr. Peter Klíč
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
NZZ - ORL amb. Jesenského 85, 943 01 Štúrovo

MUDr. Alžbeta Máteffyová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ Jesenského 85, 943 01 Štúrovo

MUDr. Alžbeta Máteffyová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ Jesenského 85, 943 01 Štúrovo

MUDr. Aurél Nagy
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NZZ - chirurgická amb. Jesenského 71, 943 01 Štúrovo

MUDr. František Polák
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ - Iiterná amb., PK Jesenského 85, 943 01 Štúrovo

MUDr. Ladislav Poloma
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NZZ - chirurgická amb. Jesenského 85, 943 01 Štúrovo

MUDr. Adriana Povinská
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
Poliklinika - stanica urg. med. Jesenského 85, 943 01 Štúrovo

MUDr. Juraj Povinský
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Mediresc, s.r.o. Továrenská 1, 943 03 Štúrovo

MUDr. Viktor Renner
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Továrenská 1, 943 03 Štúrovo

MUDr. Ján Romsauer
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NZZ - gynekol. amb. Továrenská 1, 943 01 Štúrovo

MUDr. Monika Szárazová
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
Poliklinika - odd. TaPCH Jesenského 85, 943 11 Štúrovo

MUDr. Alžbeta Udvardyová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
NZZ - psych. amb. Jesenského 85, 943 11 Štúrovo

MUDr. Katarína Ulahelová
špecializácia: pediatria
NZZ ambulancia pre deti a dorast Jesenského 85, 943 01 Štúrovo

MUDr. Ján Ulrich
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NZZ - gynek.amb. Jesenského 71, 943 01 Štúrovo

MUDr. Radmila Valentová
špecializácia: pediatria
POLIKLINIKA Jesenského 85, 943 01 Štúrovo

MUDr. Radmila Valentová
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
POLIKLINIKA Jesenského 85, 943 01 Štúrovo

MUDr. Katarína Verbóková
špecializácia: všeobecné lekárstvo
NZZ, Dr. Katarína Verbóková Jesenského 85, 943 01 Štúrovo

MUDr. Ján Bernát
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
MsPK - psychiatrická kl. Nitrianska 1, 942 01 Šurany

MUDr. Ján Bernát
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
MsPLK SNP 2, 942 18 Šurany

MUDr. Ladislav Božik
špecializácia: ortopédia
MsPLK - ortopédia SNP 2, 942 01 Šurany

MUDr. Marta Čeriová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
MsPLK - PLPD SNP 2, 942 18 Šurany

MUDr. Peter Filler
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
MsPK SNP 2, 942 01 Šurany

MUDr. Marian Garban
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Mestská polikl., NZZ - chir. amb. SNP 2, 942 18 Šurany

MUDr. Jozef Geöreögh
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NZZ - gyn. amb. Elitex Šurany Družstevná 5, 942 12 Šurany

MUDr. Emil Ghobrial
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
MsPLK - gynekolog. odd. SNP 2, 942 01 Šurany

MUDr. Iveta Hajdenová
špecializácia: lekárska imunológia a alergológia, laborat. transp
NZZ - amb. lek. imunológie Družstevná 5, 942 01 Šurany

MUDr. Juliánna Hlavatá
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
MsPLK - PLPD SNP 2, 942 18 Šurany

MUDr. Zuzana Hlinická
MsPK SNP 2, 942 01 Šurany

MUDr. Mária Hríbiková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
MsPLK - PLPD SNP 2, 942 18 Šurany

MUDr. Beatrix Ivicsicsová
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
MsPLK - FBLR Hradná 20, 942 01 Šurany

MUDr. Peter Jankech
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
MsPK SNP 2, 942 01 Šurany

MUDr. Alena Krchňáková
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
MsPLK - oftalmológia Nábrežie 16, 942 01 Šurany

MUDr. Margita Lábská
špecializácia: gastroenterológia, hepatológia, detská gastroenter
MsPLK SNP 2, 942 18 Šurany

MUDr. Mária Letková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
MsPLK - PLPD SNP 2, 942 01 Šurany

MUDr. Viera Mocková
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
MsPLK - dermatovener. odd. SNP 2, 942 18 Šurany

MUDr. Ľubica Ondrišeková
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
MsPK - ORL odd. SNP 2, 942 01 Šurany

MUDr. Ladislav Pavlík
špecializácia: diabetológia, poruchy látkovej výmeny a výživy
MsPK - diabetol. odd. SNP 2, 942 01 Šurany

MUDr. Vladimír Polák
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Mestská poliklinika - psychiatr. amb. SNP 2, 942 18 Šurany

MUDr. Denisa Priščáková
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
MsPLK - neurolog. odd. SNP 2, 942 01 Šurany

MUDr. Peter Radadič
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
Mestská poliklinika - TaPCH SNP 2, 942 18 Šurany

MUDr. Jarmila Sklenárová
špecializácia: pediatria
MsPK Nábrežie 16, 942 18 Šurany

MUDr. Viera Starzyková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ - interná a diabet. amb. M. R. Štefánika 18, 942 01 Šurany

MUDr. František Sýkora
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
MsPK SNP 2, 942 01 Šurany

MUDr. Ivica Šurániová
špecializácia: praktický lekár pre deti a dorast
MsPLK Nábrežie 16, 942 01 Šurany

MUDr. Jana Tuchyňová
špecializácia: pediatria
MsPK - detská amb. Nábrežie 16, 942 18 Šurany

MUDr. Ivan Vojtek
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
MsPK SNP 2, 942 01 Šurany

MUDr. Marián Zlinský
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
MsPK SNP 2, 942 01 Šurany

MUDr. Jana Danysová
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
MsPLK - odb. dets. lieč. ústav - dermat. č. 171, 941 46 Trávnica

MUDr. Claudia Hrabinská
špecializácia: pediatria
MsPLK - odb. detský liečebný ústav č. 171, 941 46 Trávnica

MUDr. Oto Halzl
špecializácia: praktický lekár pre deti a dorast
Pediatrická amb. Železničná 6, 941 10 Tvrdošovce

MUDr. Oto Halzl
špecializácia: pediatria
Pediatrická amb. Železničná 6, 941 10 Tvrdošovce

MUDr. Adriana Majorová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ Železničná 8, 941 10 Tvrdošovce

MUDr. Katarína Nemesová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - amb. PLD Železničná 8, 941 10 Tvrdošovce

MUDr. Anastázia Mojáková
špecializácia: pediatria
NZZ Veľké Lovce 439, 941 42 Veľké Lovce

MUDr. Milan Križan
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD nám. Sv. Jána 1, 941 07 Veľký Kýr

MUDr. Emília Sládečková
špecializácia: pediatria
NZZ amb. pre deti a dorast Nám. sv. Jána 1, 941 07 Veľký Kýr