Cievne ambulancie - angiologické - Malacky

obec/mesto:

PROFILY AMBULANCIÍ

Cievna ambulancia
MUDr. Miroslav Frič
NsP Malacky - Nemocničná, a.s. [otvoriť zariadenie]
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky

Cievne ambulancie - angiologické v ostatných obciach:

Banská Bystrica Bardejov Bratislava Brezno Čadca Dunajská Streda Košice Košice - Šaca Levice Malacky Michalovce Nitra Nové Zámky Partizánske Poprad Prešov Prievidza Stará Ľubovňa Topoľčany Trenčín Vráble Vranov nad Topľou Žilina