REKLAMA

 

REKLAMA

 

Súkromná ortopedická ambulancia, ORTOPEDIKA s.r.o.

Koreszkova 7, 90901 Skalica

Lokalizácia: areal nemocnice, novozrekonštruovaná budova bývalého bufetu v parku
Poschodie: prízemie

MUDr. Mgr. Andrea Švrčková, MHA
Sestra: Bc. Jana Jetmarová

Telefón: 034 / 651 14 06
Mobil: 0944 454 251
Email:
Jazyky: slovenský, anglický, český, ruský

Oznam pacientom:
Zmluvné poisťovne Dôvera a Union

Objednávanie pacientov - prosím pacientov, aby sa na vyšetrenie objednávali v poobedňajších hodinách telefonicky alebo e-mailom. Ďakujeme za pochopenie.

Možnosť ortopedického vyšetrenia detských aj dospelých klientov.

USG vyšetrenie detských pacientov ( sonografia bedrových kĺbikov, prvo-vyšetrenie aj kontroly ) možné prednostné vyšetrenie aj v deň objednania bez poplatku, tiež deti z iných miest.

V kľudnom prostredí, bez rizika nákazy infekčnými ochoreniami.


Dôvera + Union poisťovňa = prednostne a bezplatne
VšZP = prednostne a poplatok 7 €

Súkromná ortopedická ambulancia, ORTOPEDIKA s.r.o.

ORDINAČNÉ HODINY
deň oddo prestávka poznámka
Pondelok  08:00 15:30  12:00-13:00  nutné sa vopred objednať 
Utorok 08:00 15:30  12:00-13:00  16:00 - 19:00 MUDr. Ján Maják, nutné sa vopred objednať 
Streda 08:00 15:30  12:00-13:00  nutné sa vopred objednať 
Štvrtok 08:00 15:30  12:00-13:00  nutné sa vopred objednať 
Piatok 08:00 15:30  12:00-13:00  nutné sa vopred objednať  

Prosíme objednávať sa telefonicky v poobedňajších hodinách alebo e-mailom

Odbery: počas dňa podľa uváženia lekára

Rajonizácia: Na vyšetrenie sa môže objednať pacient z akejkoľvek časti Slovenska a zahraničia. Ponúkame USG vyšetrenie detských bedrových kĺbikov, v kľudnom prostredí, pre deti prednostne. Odporúčame telefonicky sa vopred ohlásiť. Neúčasť na objednanom termíne vyšetrenia nám prosím oznámte vopred. V opačnom prípade budeme pri ďalšom vyšetrení účtovať storno poplatok 7 EUR.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
  • Možnosť parkovania
  • Bezbariérový prístup
  • Príjem nových pacientov
ZMLUVNÉ POISŤOVNE
  • (24) DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
    (od 1.1.2010 spojená s APOLLO zdravotnou poisťovňou, a.s.)
  • (27) Union zdravotná poisťovňa, a.s.
PREZENTÁCIA


Cenník výkonov pre poistencov

Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s.

(nezmluvná poisťovňa)

platný od 1.júna 2015

Vyšetrenie klienta z nezmluvnej poisťovne /1.vyš./, vrátane objednania na pres. čas/ 15 EUR
Kontroly  klienta z nezmluvnej poisťovne 7 EUR
SONO bedrových kĺbikov u nezmluvných poistencov 7 EUR
Prednostné vyšetrenie bez objednania ak je to z časových dôvodov možné na žiadosť klienta 15 EUR
Potvrdenie o vyšetrení na žiadosť klienta
/neplatí pri potvrdení do žiackej knižky, študentského preukazu a priepustky/
1 EUR
Potvrdenie o obmedzeniach
/od telesnej výchovy a výpis zo zdrav. dokum. a podobne/
2 EUR
Potvrdenie o zdravotnom stave, posudky
/pre potreby soc. poisťovne..../
7 EUR
Vypísanie kúpeľného návrhu 7 EUR
Injekčná liečba, odbery 2 EUR
Podanie liečiva /“obstrek“/ vrátane účinnej látky 5 EUR
Podanie liečiva do bedrového kĺbu +3 EUR

 

Prosíme pacientov, aby sa na vyšetrenie objednávali telefonicky alebo mailom.

Telefonicky v poobedňajších hodinách, tel: 034/ 651 14 06,  0944 454 251

ortopedikaskalica@gmail.com

 

Cenník výkonov pre poistencov

Dôvera + Union

(zmluvné poisťovne)

platný od 1.júna 2015

Základný jedno rázový poplatok pri každom vyšetrení 10 EUR
(zahŕňa už objednanie na presný čas, „obstreky“ a všetko uvedené
v „Balíku služieb“,  ktorý je popísaný nižšie)
 
Základný ročný poplatok 39 EUR
(zahŕňa „Balík služieb“ viď nižšie, klient potom už neplatí
jednorázový poplatok“  počas celého roka )
 
Základný ročný poplatok pre deti do 18 rokov 10 EUR
Infúzia C vit 7,5 gr 35 EUR
Infúzia Neodolpasse 15 EUR
„Liečba vlastnou krvou – plazma“,  1ks inj 100 EUR
GUNA injekcia, 1amp 9 EUR
Storno poplatok v prípade, že pacient neinformuje Poskytovateľa
o zrušení objednaného termínu (účtuje sa pri ďalšej návšteve)
7 EUR
Konzultácia a poradenstvo  bez objednania mimo poradia
(len ak je to z časových dôvodov možné)
+7 EUR
Výber lekára na žiadosť klienta (pri každom vyšetrení) 10 EUR
Vypracovanie lekárskeho posudku 7 EUR
Vypracovanie správy o poistnej udalosti 5 EUR
Kineziotejpovacia  páska   40cm ............ 3 EUR, každých ďalších  20cm 1 EUR

(základný ročný/jedno rázový poplatok zahŕňa „Balík služieb“ na žiadosť klienta ) 
- manažment klienta  (rezervácia termínu, sledovanie dostupnosti iných termínov, 
telefonické upozornenie na nedostavenie sa na vyšetrenie bez predchádzajúceho
ohlásenia spolu s ponukou na náhradný termín vyšetrenia
- sms upozornenie na kontrolné vyšetrenie u dispenzarizovaných Klientov
- telefonická konzultačná služba zdravotníckych pracovníkov Poskytovateľa v čase
ordinačných hodín, t.j. poskytovanie informácií v súvislosti so zdravotným stavom
- telefonické objednávanie vystavovania receptov
- preberanie receptov bez čakania
- ultrazvukové vyšetrenie muskuloskeletálneho systému
- podologické vyšetrenie plochých nôh na podobaroskopickej doske
- vystavovanie tlačív a iných jednoduchých potvrdení na základe žiadostí, ktoré nie sú uvedené v zákone č.577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
- vystavovanie potvrdení a posudkov pre potreby občiansko-právneho konania na základe žiadosti
- vystavovanie lekárskych nálezov alebo výpisov zo zdravotnej dokumentácie a ďalšie administratívne výkony a služby vykonávané buď pre potreby inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, resp. na účely alebo v záujme ktorej sa výkon vykazuje,    ktoré nie sú uvedené v zákone č.577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov)

Príklady úkonov, ktoré Klient v ambulancii tiež neuhrádza
injekčné podanie obstrekov vrátane účinnej látky, podanie infúzií hradených z VZP, vypísanie kúpeľného návrhu, podanie injekcií, odbery, objednanie na presne stanovený čas, vypísanie lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu, potvrdenie o návšteve lekára, vyšetrenie v neskorých poobedňajších hodinách, sonografia bedrových kĺbikov, rtg dokumentácia.

 

V Skalici 30.5.2015     MUDr. Mgr. Andrea Švrčková, MHA        konateľ spoločnosti

FOTOGALÉRIA


Pridať do obľúbených (funguje pre Internet Explorer) Pridať do obľúbených položiek     Vytlačiť (zobrazí verziu optimalizovanú pre tlač) Vytlačiť     Nahlásenie nesprávnych údajov Nahlásiť nesprávne údaje