Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s.r.o.

ADRESA A KONTAKTY

Námestie SNP 10, 81465 Bratislava

Web: http://www.milosrdni.sk/
Telefón - ústredňa: 02 57887 111

Predchádzajúci názov: FNsP Milosrdní bratia - Fakultná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia

ZOZNAM AMBULANCIÍ

Alergologické a imunologické ambulancie (1)

Anesteziologické ambulancie a intenzívna medicína (1)

Chirurgické ambulancie (2)

Cievne ambulancie - angiologické (1)

Diabetologické ambulancie (1)

Endokrinologické ambulancie (3)

Gastroenterologické ambulancie (1)

Gynekologické ambulancie (1)

Hematologické ambulancie (1)

Interné ambulancie (3)

Kardiologické ambulancie (4)

Kožné ambulancie - dermatologické (2)

Logopedické ambulancie (4)

Nefrologické ambulancie (1)

Neurologické ambulancie (1)

Očné ambulancie (1)

Onkologické ambulancie (1)

Ortopedické ambulancie (1)

Všeobecný lekár - dospelí (1)

Psychiatrické ambulancie (3)

Psychologické ambulancie (1)

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (2)

Reumatologické ambulancie (1)

Urologické ambulancie (2)

ORL ambulancie - ušné, nosné, krčné (1)

Zubné ambulancie - stomatologické (2)

MAPA