Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených

Súkromná ambulancia pre akupunktúru, pľúcne choroby a odvykanie fajčenia - MUDr. Soňa Šimková Zimná 67 05201 Spišská Nová Ves vo dvore, poschodie: prízemie

Personál

Lekári

MUDr. Soňa Šimková

Ordinačné / otváracie hodiny a mapa

  • Pondelok + podľa objednávok
  • Utorok + podľa objednávok
  • Streda + podľa objednávok
  • Štvrtok + podľa objednávok
  • Piatok + podľa objednávok

O zariadení

O nás

Poskytujeme služby v troch oblastiach:

Akupunktúra
Je jedna z metód celostnej medicíny, pri ktorej sa využívajú poznatky tradičného čínskeho liečenia. Poskytuje doplnkovú liečbu pri ochoreniach, kde medikamentózna liečba z rôznych dôvodov nedokáže zlepšiť všetky ťažkosti pacienta, alebo poskytuje alternatívu u pacientov, ktorí medikamentóznu liečbu z rôznych dôvodov nemôžu užívať. Pre svoje harmonizujúce a regulačné účinky je veľmi vhodná ako prevencia. Jedna liečebná kúra akupunktúrou pozostáva zo 7 - 10 sedení v trvaní 30 - 45 minút. Na začiatku liečby je potrebné vyšetrenie, podľa ktorého sa stanoví základný liečebný postup.
Okrem telovej akupunktúry prevádzame tiež liečbu inými metódami celostnej medicíny ako napr. moxu /nahrievanie/ , elektroakupunktúru, ušnú akupunktúru, Su-jok, semenoterapiu a pod.
K liečbe patrí poradenstvo v oblasti stravovania, životosprávy, pohybových aktivít a duševnej hygieny.

Pľúcne choroby
Poskytujeme poradenské a konzultačné služby u chorôb dýchacích ciest, pomocné spôsoby liečby dolných a horných dýchacích ciest, ako sú inhalácie liečebnými roztokmi prístrojmi Pari Master a Pari Sole, výplachy nosa, nácvik správneho dýchania pri chorobách dýchacích ciest, mobilizáciu hrudníka, dýchanie proti odporu a pod. Poskytujeme poradenskú službu pri fytoterapii chorôb dýchacích ciest.

Odvykanie fajčenia
Poskytujeme informácie o možnostiach a metódach odvykania fajčenia, odborné vedenie počas odvykania, ako alternatívnu odvykaciu kúru kombináciou metód celostnej medicíny, podporné vedenie v prvých týždňoch abstinencie.

Kde nás nájdete
V centre mesta Spišská Nová Ves, vo dvore meštianskeho domu, na prízemí, prístup takmer bezbariérový.

Cenník

Akupunktúra

Základné vyšetrenie- kombinácia interného vyšetrenia + vyšetrovacie metódy celostnej medicíny + stanovenie liečebného plánu ( trvanie cca 120 min. ) 20 €
Jedno sedenie telovej akupunktúry, prípadne kombinácia s inými metódami podľa stanoveného lieč. plánu resp. aktual. stavu podľa rozhodnutia lekára 6 €
Jedno sedenie telovej akupunktúry s predchádzajúcim len orientačným vyšetrením ( prianie pacienta, časová tieseň, náhly stav ) 7 €
Jedno sedenie moxy ( nahrievanie ) na prianie pacienta, bez použitia ihiel 7 €
Jedno sedenie elektroakupunktúry prístroj ( Medisana Profesional ) na prianie pacienta bez použitia ihiel 7 €
Akupresura s poučením o samoliečbe touto metódou 3 €
Akupunktúra ucha ako samostatná metóda 7 €
Su-jok ako samostatná metóda 7 €
Semenoterapia ako samostatná metóda 3 €

Pľúcne choroby

Pneumologické vyšetrenie vrátane orientačného funkčného vyšetrenia (bez RTG snímky pľúc ) 10 €
Bronchodilatačný test  3 €
Inhalácia pri ochoreniach dolných dýchacích ciest prístroj Happyneb III  1 €
Inhalácia pri ochoreniach horných dýchacích ciest prístro Happyneb III 1, €
   
Výplach nosa  1, €
Nácvik správneho dýchania a mobilizácia hrudníka individuálne v trvaní 30 min. 1,50 €

Odvykanie fajčenia

Informácia o možnostiach a metódach odvykania fajčenia stanovenie závažnosti fajčiarskej závislosti, návrh najvhodnejšej metódy 5 €
Podporné sedenie pri medikamentóznom odvykaní 3 €
Kompletné základné vyšetrenie pred liečbou akupunktúrou   15 €
Jedno sedenie telovej akupunktúry, resp. kombinácie viacerých metód zameraných na odvykanie fajčenia 6 €
Jedno sedenie ušnej akupunktúry zamerané na odvykanie fajčenia 7 €
Jedno sedenie elektroakupunktúry, zamerané na odvykanie fajčenia 7 €
Podporné kontrolné sedenie po dni ,,D“ (deň ukončenia fajčenia) 2 €

 

Zaradenie zariadenia: Akupunktúra , Pľúcne ambulancie - pneumologické a ftizeologické , Poradne na odvykanie od fajčenia , Súkromná | Spišská Nová Ves

Podrobnosti

Jazyk

  • anglický
  • francúzsky
  • nemecký