Otváracie hodiny

  • Pondelok

  • Utorok

  • Streda

  • Štvrtok

  • Piatok

  • O zariadení

Popis zariadenia


 V Očnej ambulancii spoločnosti OCELLUS, s.r.o., Vazovova 9a, 811 07 Bratislava, v jednej z najmodernejšie a najkomplexnejšie prístrojovo vybavenej ambulancii v Bratislave spolu so špičkovým personálom si Vám dovoľujeme ponúknuť nasledovné služby:

Vyšetrovanie celých rodín - od detí po seniorov pod jednou strechou, spolupráca s praktickými lekármi, detskými lekármi a špecialistami v rámci jednej budovy, pacient odchádza kompletne diagnostikovaný s konkrétnym doporučením ďalšieho postupu pre praktických lekárov a iných špecialistov, klient nemusí vyhľadávať ďalšie zariadenie na doplnenie vyšetrení.

Preventívne prehliadky v rozsahu kompletného očného vyšetrenia, vrátane predpisu adekvátnej korekcie (hradené pacientom, zamestnávateľom alebo poisťovňou), ako aj liečbu očných ochorení, či očných prejavov celkových ochorení, vrátane predpisovania adekvátnych liekov (lokálne aj celkovo pôsobiacich).

Komplexné vyšetrenie v sebe zahŕňa:

a. vyšetrenie zrakovej ostrosti do diaľky / do blízka Snellenovými optotypmi + rôznymi typmi tabuliek, simulačné testy, Amslerov test – ako prevencia ochorenia žltej škvrny

b. predpisovanie všetkých typov okuliarov (do diaľky, na čítanie, k počítaču, bifokálnych, multifokálnych, špeciálnych okuliarov pre deti a dospelých pri škúlení), fokometria (zmeranie) starých okuliarov

c. vyšetrenie farbocitu, stereotesty pomocou Langeho tabuliek

d. vyšetrenie komorového uhla na prednom segmente oka štvorbokou gonioskopickou šošovkou

e. vyšetrenie objektívnej refrakcie automatickým refrakto/keratometrom, retinoskopom a/alebo skiaskopicky

f. vyšetrenie predného segmentu oka, fotodokumentácia digitálnym kamerovým systémom- objektívna možnosť sledovania vývoja ochorenia + CD

g. vyšetrenie očného pozadia priamou aj nepriamou oftalmoskopiou, digitálna fotodokumentácia + CD

h. základná diagnostika škúlenia u detí, vymeriavanie prizmami, synoptofor, určenie dioptrií, skiaskopia, predpis prizmatických okuliarov pre deti a dospelých ako jedni z minima na Slovensku

i. meranie očného tlaku bezkontaktným tonometrom + zmeranie hrúbky rohovky špičkovým kamerovým systémom PACHYCAM bezkontaktne a stanovenie konštanty na prepočet individuálneho očného tlaku pacienta

j. vyšetrenie zorného poľa počítačovým perimetrom poslednej generácie

k. diagnostika výlučne bezkontaktnými prístrojmi (vylúčenie infekcie! komfort - obzvlášť vhodné pre deti a opatrných klientov), všetky prístroje sú naraz k dispozícii, pri dobrej spolupráci s klientom možnosť vyhnúť sa operácii- mnoho stavov je možné liečiť konzervatívne!

l. Možnosť vyšetrovania seniorov v DOS, resp.doma, ako aj malých detí prenosnými prístrojmi na lôžku- exkluzívna služba, neponúka nikto v BA

m. ako jedna z mála v BA služby  trojatestovaného oftalmológa s pediatrickou nadstavbou, s dlhoročnou- 24 ročnou  klinickou praxou jednak na Klinike pre dospelých, jednak pre deti

n. dlhé roky činnosť vedecká aj pedagogická – dosiahnutý titul  PhD., aktívna účasť na kongresoch a vedeckých podujatiach (diplomy k nahliadnutiu), počet prednášok 35, publikácií 19, citácií v zahraničí 1, doma 2

o. spolupráca s vyššími pracoviskami- klinikami- možnosť skompletizovania diagnostiky nalektrofyziologickom pracovisku Kliniky detskej oftalmológie DFNsP v BA (metodika, ktorú sama ovládam a z ktorej končím v júni t.r. ašpirantúru)

p. znalosť cudzích jazykov (www.zzz.sk, www.ocellus.sk /cz/ hu/ at) možnosť komunikácie v anglickom, ruskom, českom, čiastočne nemeckom a maďarskom jazyku, vystavenie lekárskej správy v angličtine, čo je akceptované nielen v EÚ, ale i celosvetovo

q. drobné chirurgické výkony sterilnými prístrojmi, podávanie liekov injekčne

r. predaj vysokokvalitnej, hypoalergénnej, očnej kozmetiky zn. Mary Kay priamo v ambulancii

Iné výhody:

Možnosť parkovania bezplatne v okolí Zrakového centra a priľahlých uliciach

Dobrá dostupnosť MHD, blízkosť zastávok

Bezbariérový prístup, aj do ambulancie

Priestranná čakáreň

Časenkový systém bez stresu a nervozity

Príjemné prostredie, čisté, útulné, s príjemným erudovaným personálom

Novinky v prístrojovom vybavení:

Synoptofor - na meranie škúlenia u detí a dospelých, s priamym naviazaním na chirurgické pracoviská na Antolskej (škúlenia) ev. OUSA - maxilofaciálni chirurgovia pri poruche štítnej žlazy s následným škúlením, možná konzervatívna liečba okuliarmi so špeciálnymi sklami (nepredpisuje nikto na Slovensku…)

Prenosná štrbinová lampa a oftalmoskop (možnosť vyšetrovania imobilných pacientov v penziónoch pre seniorov, ev. kojencov v domácom prostredí)

Chirurgické inštrumentárium na drobné chirurgické zákroky, sterilizované podľa noriem EU testovaným autoklávom

Horúca novinka kryopero, na odstraňovanie drobných výrastkov v okolí oka

Aplikácia kontaktných šošoviek

Novinky vo vzdelaní:
Certifikát ISO v príprave
 
Curriculum vitae, MUDr.Tamara Štětinová, PhD., rod.Smyková

Osobné údaje:

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Rodinný stav: vydatá, 3 deti

Univerzitné vzdelanie:

1979 - 1985 Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, ukončenie s vyznamenaním a pochvalou dekana promóciou v júli 1985.

1x reprezentácia fakulty v celoštátnom kole Študentskej vedeckej a odbornej činnosti- téma- Príspevok ku kultivácii buniek z nekroptického materiálu- umiestnenie práca 1.poradia

Postgraduálne vzdelanie:

nástup k doktorskej dizertácii 2002- Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, odborný školiteľ: Prof. MUDr. A.Gerinec, CSc., prednosta Kliniky detskej oftalmológie DFNsP-LFUK v Bratislave

Téma dizertácie: Diagnostika tapetoretinálnych dystrofií pomocou elektrofyziologických vyšetrovacích metód, doktorandská skúška  23.6.2009

Udelenie titulu PhD. v júni 2009
 
Atestácie:

1988 špecializácia I. st. v oftalmológii

2003 špecializácia II. st. v oftalmológii

2006 nadstavbová špecializácia v pedooftalmológii

Pedagogická prax:

od 2002 poverenie od vedúceho pracoviska v rámci doktorandského štúdia vyučovať odbor oftalmológia študentov LFUK, včetne zahraničných poslucháčov v anglickom jazyku

prednášky na domácich i zahraničných kongresoch

výuka očných lekárov v SR v rámci predatestačného školenia na Klinike Detskej oftalmológie DFNsP-LFUK Bratislava

Jazykové znalosti:

aktívne anglicky, rusky, česky, čiastočne nemecky, maďarsky

Vedecká činnosť:

práca v špecializovanom elektrofyziologickom laboratóriu na Klinike Detskej oftalmológie DFNsP Bratislava od r. 2000
 
Licencia:

Som vlastníkom licencie ako odborný garant pre výkon lekárskeho povolania, prevádzkujem súkromnú očnú ambulanciu


Ďalšie informácie


!! Ambulancia je pre chorobu dočasne mimo prevádzky!!
Zaradenie

Očné ambulancie
, Typ: Ambulancia

Pokračovať na: Personál a vybavenie


Vytlačiť

Lekári

  • MUDr. Tamara Štětinová

Typ


Súkromná

Poisťovňa


Bez poisťovne

Ostatné


Parkovanie
Bezbariérový prístup
Príjem nových pacientov

Jazyk


český
anglický
nemecký
maďarský
ruský

Pokračovať na: Hodnotenia


Doposiaľ nehodnotené...

Pridať recenziu:

Pred pridaním recenzie Vám odporúčame sa prihlásiť / registrovať, aby ste boli notifikovaný, ak Vám lekár/zariadenie odpovie

Update cookies preferences