Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených

Harris Slovakia, a.s. - Riaditeľka: Doc. MUDr. Božena Bušová , CSc., MPH Haanova 26 85104 Bratislava oproti gymnáziu na Haanovej, poschodie: prízemie, MHD: zastávka Lachova

Personál

Lekári

Riaditeľka: Doc. MUDr. Božena Bušová , CSc., MPH

Ostatný personál

Marek Marcinek (Odborný zástupca:)

Ordinačné / otváracie hodiny a mapa

 • Pondelok
 • Utorok
 • Streda
 • Štvrtok
 • Piatok

Poznámka: Služby je potrebné si objednať aspoň deň vopred. Objednávky prijímame v čase od 8:00 do 13:00 hod. Návštevná služba u pacientov sa vykonáva po celý pracovný deň.

O zariadení

SLUŽBY:

 • Ošetrovanie doma

 • Opatrovanie doma

 • Rehabilitácia doma 

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) Harris Slovakia sa zameriava na poskytovanie služieb v domácom prostredí. Vykonáva nasledovné služby:

 • Odborné ošetrovanie doma u pacienta
 • Liečebná rehabilitácia doma u pacienta
 • Opatrovanie - domáce služby pre seniorov

Objednávanie služieb >>>

Pobočky:

Odborné ošetrovanie doma u pacienta

Domáca ošetrovateľská starostlivosť je určená imobilným alebo ťažko mobilným pacientom, ktorí vyžadujú odbornú starostlivosť a nie sú schopní samostatne chodiť na ošetrenie do ambulancie. 

Ošetrovanie poskytujú kvalifikované zdravotné sestry na základe návrhu všeobecného lekára a písomnej dohody agentúry s pacientom (alebo zástupcom pacienta).

Pre informácie ako objednať ošetrovanie pacienta kliknite sem ...

Medzi ošetrovateľské výkony, ktoré poskytuje kvalifikovaná zdravotná sestra patri napríklad:

 • ošetrovanie rán
 • ošetrovanie preležanín
 • ošetrovanie vredov predkolenia
 • ošetrovanie stómií u nevládneho pacienta

Domáca liečebná rehabilitácia je určená pacientom po úrazoch, cievnych príhodách alebo operáciách, ktorí vyžadujú liečebnú rehabilitáciu a nie sú schopní samostatne navštevovať rehabilitačné zariadenie.

Liečebnú rehabilitáciu poskytujú kvalifikovaní fyzioterapeuti a fyzioterapeutky na základe návrhu rehabilitačného lekára a písomnej dohody agentúry s pacientom (alebo zástupcom pacienta).

Pre informácie ako objednať rehabilitácie kliknite sem ...

Rámcový rozsah poskytovaných rehabilitačných výkonov:

 • Individuálna liečebná telesná výchova  
 • Mäkké a mobilizačné techniky na chrbtici, periférnych kĺboch a svaloch
 • Individuálna dychová gymnastika
 • Nácvik kontinencie
 • Špeciálne polohovanie tela a segmentov končatín
 • Cielená odborná inštruktáž

Opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba a domáce služby pre seniorov sú určené na podporu samostatného života seniorov alebo ako pomoc príbuzným starajúcim sa o seniorov 

Pre informácie ako objednať opatrovanie kliknite sem ...

Rozsah poskytovaných výkonov:

 • Poskytovanie spoločnosti - dohľad, rozhovory, prechádzky
 • Zabezpečenie stravy - malý nákup, donáška stravy z jedálne, varenie jednoduchých jedál, príprava a podávanie stravy
 • Pomoc pri sebaobslužných výkonoch a hygiene - pomoc pri osobnej hygiene, kúpanie, umývanie, obliekanie, prezliekanie, výmena plienok
 • Pomoc v domácnosti - bežné upratovanie, vysávanie, pranie (v práčke), žehlenie
 • Sprevádzanie - k lekárovi, na vyšetrenia, do nemocnice a pod.
 • Aktivizácia klienta - spoločné čítanie kníh a tlače, spoločenské hry, ľahké pohybové cvičenia

Odpovede na najčastejšie otázky:

Ošetrovanie – ako často chodí sestra k pacientovi, aký je postup schválenie ošetrovateľskej starostlivosti, kedy je ošetrovanie hradené zo zdravotného poistenia, aké tlačivá sú potrebné a kde ich získať, ...

Rehabilitácia – je možné hradiť rehabilitácie zo zdravotného poistenia, sú rehabilitácie vykonávané u pacienta, existujú aj skupinové cvičenia?

Opatrovanie – aké služby poskytujú opatrovateľky, sú tieto služby hradené zo zdravotného poistenia, aké tlačivá sú potrebné pre objednanie služby a kde je možné ich získať, ...

Zaradenie zariadenia: ADOS | Petržalka

Podrobnosti

Jazyk

 • anglický
 • nemecký
 • ruský

Poisťovňa

 • DÔVERA ZP [24]
 • VšZP [25]
 • Union ZP [27]

Ostatné

 • Parkovanie