Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených

ADOS - Charita - Mgr. Margita Orichelová, MPH, (Bratislavská arcidiecézna charita) Heydukova 14 811 08 Bratislava

Personál

Sestry

Mgr. Margita Orichelová, MPH

Ordinačné / otváracie hodiny a mapa

Ordinačné / otváracie hodiny nie sú k dispozícii.

O zariadení

Potrebujete odborné ošetrenie v  domácom prostredí? 

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti-ADOS Charita poskytuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť o klientov v domácom prostredí na základe odporúčania ošetrujúceho lekára, plne hradené zdravotnou poisťovňou. 
Domáca ošetrovateľská starostlivosť sa poskytuje: 
- Chronicky chorým a imobilným pacientom, ktorí pre zhoršený zdravotný stav nemôžu dochádzať na ošetrenie do ambulancie lekára - Rizikovým skupinám (diabetikom, onkologickým pacientom a pod.) 
Ošetrovateľská činnosť: 
- Preväzy rán, vredov predkolení, preležanín - Ošetrovanie stómie - Starostlivosť o permanentný katéter u ženy - Ošetrovateľská rehabilitácia a iné výkony 

Ďalšie informácie

Potrebujete sa postarať o príbuzných, ktorí sú chorí, imobilní alebo čiastočne imobilní?

Poskytujeme opatrovateľskú službu, ktorá je sociálnou službou poskytovanou v domácom prostredí klienta.
Zabezpečujeme opatrovateľskú starostlivosť v tomto rozsahu:
pomoc pri sebaobslužných úkonoch (osobná hygiena, kúpeľ,  ● vyprázdňovanie, stravovanie, obliekanie, vyzliekanie, mobilita, motorika, dodržiavanie liečebného režimu) pomoc pri úkonoch starostlivosti o domácnosť (malý nákup,  ● bežné upratovanie, starostlivosť o bielizeň a lôžko, vynášanie odpadu) pomoc pri základných sociálnych aktivitách (sprievod na  ● lekárske vyšetrenie, pri záujmových činnostiach, duchovné aktivity, dohľad v určenom čase)

Zaradenie zariadenia: ADOS | Staré Mesto

Podrobnosti

Poisťovňa

  • DÔVERA ZP [24]
  • VšZP [25]
  • Union ZP [27]

ADOS služby

  • Ošetrovateľské
  • Opatrovateľské