Logo zariadenia Dom pokojnej staroby, n.o. Gbely
  • O zariadení

Popis zariadenia


Dom pokojnej staroby n.o., Gbely je neziskovou organizáciou, ktorej zakladateľom je Mesto Gbely. Poskytuje všeobecne prospešné služby v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, a to sociálne služby v zariadení pre seniorov, sociálne služby v domove sociálnych služieb, domácu opatrovateľskú službu a sociálnu službu jedáleň.
Zaradenie

Sociálne služby
, Typ: Ostatné zariadenia

Pokračovať na: Personál a vybavenie


Vytlačiť

Ostatné


Bezbariérový prístup

Pokračovať na: Hodnotenia


Doposiaľ nehodnotené...

Pridať recenziu: