Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených

Dom pokojnej staroby, n.o. Gbely Prof. Čárskeho 291/14 908 45 Gbely

Ordinačné / otváracie hodiny a mapa

Ordinačné / otváracie hodiny nie sú k dispozícii.

O zariadení

Dom pokojnej staroby n.o., Gbely je neziskovou organizáciou, ktorej zakladateľom je Mesto Gbely. Poskytuje všeobecne prospešné služby v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, a to sociálne služby v zariadení pre seniorov, sociálne služby v domove sociálnych služieb, domácu opatrovateľskú službu a sociálnu službu jedáleň.

Zaradenie zariadenia: Sociálne služby | Gbely , Okres Skalica

Podrobnosti

Ostatné

  • Bezbariérový prístup