korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených

Kúpele Červený Kláštor - Smerdžonka Červený Kláštor 147 059 06 Červený Kláštor

Ordinačné / otváracie hodiny a mapa

Ordinačné / otváracie hodiny nie sú k dispozícii.

O zariadení

Kožné choroby – indikačná skupina X.

 • Chronické alebo recidivujúce ekzémy, lokalizované i generalizované formy.
 • Atopická dermatitída s chronickými prejavmi.
 • Psoriáza, parapsoriáza – veľkoložisková forma.
 • Generalizovaná alebo artropatická psoriáza.
 • Chronické dermatózy vrátane ichtyózy s predpokladom priaznivého ovplyvnenia kúpeľnou liečbou.
 • Stavy po popáleninách, poleptaniach a po rekonštrukčných výkonoch, kde hrozí značné zvrašťovanie jaziev do 12 mesiacov po zahojení.
 • Acne vulgaris, induratívne a konglobujúce formy akné.


Netuberkulózne choroby dýchacích ciest – indikačná skupina V.

 • Chronická bronchitída, sústavne odborne liečená.
 • Iná zdĺhavá obštrukčná pľúcna choroba. Bronchiálna astma sústavne odborne liečená.
 • Stavy po operáciách dolných dýchacích ciest a pľúc a po transplantácii pľúc do 12 mesiacov po operácii.
 • Hypertrofické zápaly alebo atrofické zmeny horných dýchacích ciest, sústavne odborne liečené.
 • Alergické nádchy preukázané alergologickým vyšetrením, sústavne odborne liečené.
 • Stavy po operáciách horných dýchacích orgánov do 12 mesiacov po operácii.
 • Pľúcne fibrózy, sústavne odborne liečené.


Duševné choroby – indikačná skupina IX.

 • Neurózy a iné nepsychotické reaktívne poruchy po intenzívnej systematickej psychiatrickej liečbe.
 • Pseudoneurotické štádiá rozvíjajúcich sa organických psychosyndrómov po intenzívnej psychiatrickej liečbe.
 • Psychózy symptomatické a endogénne okrem akútnej fázy, v dlhodobej remisii, schopné prispôsobenia kúpeľnému režimu.


Onkologické choroby (podľa indikácie V. a X.) – indikačná skupina I.

 • Onkologické choroby do 24 mesiacov od ukončenia komplexnej onkologickej liečby (vrátane chemoterapie, rádioterapie), bez akýchkoľvek známok recidívy ochorenia.


Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou – indikačná skupina IV.

 • Stavy po operácii štítnej žľazy pre tyreotoxikózu do 12 mesiacov po operácii.


Choroby z povolania – indikačná skupina XII.

 • podľa indikácie príslušnej pre postihnutý systém organizmu

 

 

Všeobecné kontraindikácie kúpeľnej starostlivosti

Kúpeľnú starostlivosť nemožno navrhnúť, ak ide o

 

 • infekčné choroby prenosné na človeka a bacilonosičstvo, najmä brušného týfusu a paratýfusu. Ak je niektorá choroba indikovaná na kúpeľnú starostlivosť združená s tbc dýchacieho ústrojenstva alebo inou formou tbc, môže sa kúpeľná starostlivosť navrhnúť a povoliť len takej osobe, ktorá už bola vyradená z dispenzárnych skupín aktívnej tuberkulózy,
 • všetky choroby v akútnom štádiu,
 • klinické známky obehového zlyhania,
 • stavy po hlbokej trombóze do troch mesiacov po doznení choroby, stavy po povrchovej tromboflebitíde do šiestich týždňov po doznení choroby,
 • labilný alebo dekompenzovaný diabetes mellitus,
 • často sa opakujúce profúzne krvácanie každého druhu,
 • kachexie každého druhu,
 • zhubné nádory počas liečby a po nej s klinicky zistenými známkami pokračovania choroby,
 • epilepsiu okrem prípadov, pri ktorých sa v posledných troch rokoch nevyskytol žiaden záchvat a ktorých EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Ak pretrvávajú v EEG záznamoch patologické zmeny, môže sa kúpeľná liečba navrhnúť iba na základe kladného vyjadrenia neurológa, ktorý má pacienta v dispenzárnej starostlivosti. Pre indikačnú skupinu XXVI nie je epilepsia kontraindikáciou,
 • aktívne ataky alebo fázy psychóz a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnosťou komunikácie,
 • závislosť od alkoholu, závislosť od návykových látok,
 • fajčenie pri vyznačených diagnózach – navrhujúci lekár je povinný túto skutočnosť v návrhu vždy potvrdiť,
 • inkontinenciu moču a stolice, enuresisnocturna – neplatí pre indikačnú skupinu XXVI – výnimku z tejto kontraindikácie
 • pre dospelých pacientov s inkontinenciou moču a stolice môže povoliť vedúci lekár liečebne,
 • demenciu,
 • tehotenstvo,
 • nehojace sa kožné defekty akéhokoľvek pôvodu,
 • hypertenziu nad 16 kPa diastolického tlaku (120 mm Hg).

Zaradenie zariadenia: Kúpele a wellness | Okres Kežmarok