• O zariadení

Popis zariadenia


Regionálne centrum Slobody zvierat v Nitre poskytuje domov zvieratám, ktoré sa ocitli v uliciach nášho mesta a v jeho okolí bez domova a pomoci. Ostáva im len jedna možnosť – ticho trpieť. Práve preto vzniklo naše Regionálne centrum, ktoré im poskytuje domov a následne hľadá domov nový – spoľahlivý. Mnohé sú len zatúlané, mnohé však opustené, hladné, podvyživené, často choré, týrané, s vážnymi poraneniami.

Prevádzka útulku je náročná. Okrem každodennej starostlivosti o zvieratá je nutné útulok stále dobudovávať. Zvieratá musia byť po príchode do centra zavakcinované, mnohé z nich veterinárne ošetrené. Nezriedkavé sú operácie a vážne chirurgické zákroky. Centrum dlhodobo spolupracuje s ambulanciou MVDr.Ľubomíra Pavlíka a Veterinárnou klinikou VET-CENTRUM na Akademickej ulici v Nitre. V uvedených zariadeniach realizujeme všetky veterinárne ošetrenia zvierat, úrazových stavov, kastrácie a sterilizácie zvierat.

Predsedníčkou Regionálneho centra Slobody zvierat je PaedDr. Georgia Kubíčková.

Na činnosti nášho Regionálneho centra sa zúčastňujú 2 tímy. Dospelí aktivisti, ktorí sa v rámci svojich možností podieľajú na činnosti Regionálneho centra a mládežnícky tím, ktorý tvoria študenti vysokých, stredných i základných škôl v Nitre.Jednou z konkrétnych úloh mládeže v našom útulku je venčenie, či už v areáli útulku, alebo vychádzkové. Takzvaným „venčerom“ sa môže stať každý, kto má záujem pomôcť. Musia to však byť zodpovední, mladí ľudia. Mladší ako 18 rokov musia priniesť povolenie od rodičov prípadne prídu po prvýkrát v ich sprievode. Venčenie sa uskutočňuje medzi 15. až 19. hodinou každý deň.

Okrem priamej činnosti so zvieratami, veľký význam vidíme aj v osvetovej práci so širokou verejnosťou, a tiež v práci s mládežou, ktorá môže správnym prístupom k tejto problematike v budúcnosti mnohé zmeniť.

Spolupracujeme s Magistrátmi miest, Mestskou políciou, Policajným zborom ako aj s Hasičským a záchranným zborom. Podieľame sa na riešení problematiky Túlavých zvierat a poskytujeme servis v danej problematike.

K efektívnej a stále náročnejšej činnosti však potrebujeme skvalitnenie podmienok v našom útulku, ktorý podmienkam Nitry a okolia nestačí – to znamená rozšírenie počtu kotercov, nevyhnutné rozšírenie karanténnych priestorov, vybudovanie administratívnych priestorov atď… Za obdobie od roku 2009 sme v priestoroch na Braneckého ulici začali s rozsiahlou zmenou ustajňovacích priestorov pre zvieratá. Z podpory zahraničných partnerských organizácií sa nám podarilo zakúpiť kontajnerové systémy, krtoré sú špeciálne upravené na ustajnenie zvierat. Zvieratá sú ustajnené v kontajnerových jednotkách s výbehmi a psy sa voľne bez dozoru nemôžu pohybovať v nezabezpečených priestoroch. Každá ustajňovacia jednotka vrátane výbehu je konštruovaná tak, aby z nej zviera nemohlo samovoľne utiecť. Vďaka podpore partnerských organizácií a občanov bolo zakúpených do konca roku 2010 25 ks nových kontajnerových jednotiek s výbehovými časťami. Pre naše potreby sú oproti základnému systému upravené na ustajnenie zvierat, umývateľné tlakovou vodou a dezinfikovateľné. Navyše sme požadovali použitie cementových podlahových dosiek s epoxidovým náterom, obloženie stien lakoplastovanými pozinkovanými kovovými panelmi a pod. Všetky tieto kontajnery boli v čase hospodárskej krízy zakúpené a vyrobené na SLOVENSKU z prostriedkov partnerských organizácií a príspevkov občanov, čím sme podporili našu ekonomiku. V celkovom objeme rátame s finálnym počtom 50ks kontajnerových jednotiek a v roku 2011 so zakúpením predbežne 10ks kontajnerových jednotiek. Ku každému kontajneru je vyrábaný výbeh so zábranami proti úteku. Podlaha výbehov je vykladaná betónovými platňami.

Útulok v Nitre, tak ako iné karanténne zariadenia a útulky podliehajú prísnym európskym normám a nariadeniam, zákonu č.39/2007 Z.z. o Veterinárnej starostlivosti a vyhláške MPSR č.123/2008 Z.z. o požiadavkách na karanténne stanice a útulky. Na základe týchto nariadení musia byť zvieratá ustajnené v dezinfikovateľných priestoroch, výbehoch, chránené pred poveternostnými vplyvmi. Každé zviera prijaté do útulku v Nitre je prehliadnuté veterinárnym lekárom. Je mu vystavená evidenčná karta s popisom, zviera je označené čipom, vakcinované nielen proti besnote, ale všetkým ochoreniam, zbavené ektoparazitov a endoparazitov. Choré a zranené zvieratá sú bezodkladne ošetrené a hospitalizované u veterinárneho lekára. Po skonční karantény sú zvieratá strerilizované a kastrované, aby zamedzilo ich nekontrolovateľnému množeniu.

Ak máte možnosť pomôcť útulku v Nitre, budeme radi. Ďakujeme touto cestou za pomoc ľuďom, ktorí nemajú srdce len pre seba…

Zaradenie

Útulok
, Typ: Sociálne služby

Pokračovať na: Personál a vybavenie


Vytlačiť

Jazyk


slovenský

Pokračovať na: Hodnotenia


Doposiaľ nehodnotené...

Pridať recenziu:

Update cookies preferences