Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených

Ambulancia praktického lekára pre dospelých - MUDr. Jozef Vančo Štefánikovo námestie č. 5 05201 Spišská Nová Ves V administratívnej výškovej budove oproti hotelu Metropol, poschodie: 1., MHD: všetky autobusové linky

Personál

Lekári

MUDr. Jozef Vančo

Sestry

Petra Oláhová

Ordinačné / otváracie hodiny a mapa

 • Pondelok návštevy do 16:00
 • Utorok návštevy do 16:00
 • Streda návštevy do 16:00
 • Štvrtok návštevy do 16:00
 • Piatok návštevy do 16:00
 • Sobota iba na objednávku

Poznámka: Od 13:00 do 16:00 návštevná služba Odbery: odbery a inj od 07:00 do 08:00 denne okrem štvrtku

O zariadení

Štandardne poskytované služby

Na našej ambulancii poskytujeme zdravotné služby dospelým poistencom všetkých zdravotných poisťovní na základe zdravotného poistenia v riadnej ordinačnej dobe zmluvným pacientom , aj pacientom, ktorí navštívia naše mesto a okolie a potrebujú nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť pri náhlom zhoršení zdravotného stavu,alebo pri úraze.

Zmluvným pacientom poskytujeme služby aj formou návštevbej služby  priamo na byte chorého.

Zoznam poskytovaných služieb na ambulancii všeobecného lekára pre dospelých

 • diagnostika a liečba ochorení a úrazov v rozsahu stanovenom zákonom
 • preventívne prehliadky pre zamestnávateľa (vstupné,výstupné,periodické)
 • základné odbery venóznej krvi,odbery biologického materiálu
 • oruentačné vyšetrenia zraku,sluchu a orientačné vestibulárne vyšetrenie
 • EKG vyšetrenie
 • prehliadky pred prácou v cudzine, pre vodičský preukaz, zbrojný preukaz,
 • pred nástupom na vysokoškolské štúdium
 • vyšetrenia pre sociálnu poisťovňu
 • hodnotenie bolestného  a následkov po úrazoch
 • vyšetrenia na žiadosť pacienta (poistenca)

 

 

Poradenské služby

 1. Pre zmluvných poistencov
 2. Pre ostatných záujemcov (klientov)

Pre zmluvných poistencov poskytujeme štandardné poradenské služby bezplatne

Pre ostatných záujemcov  účtujeme poradenské služby podľa cenníka vypracovaného  v zmysle Zákona o cenách

Rozšírené poradenské služby nie sú súčasťou výkonu poskytovania zdravotníckych služieb na základe zdravotného positenia a preto sa tieto služby účtujú všetkým  poistencom (zmluvným,aj nezmluvným)

Štandardné poradenské služby

 • Poradenstvo pri dočastnej práceneschpnosti a  konaní o invalidite
 • poradenstvo pri výbere povolania  a zamestnania v závislosti na zdravotnom stave poistenca
 • základná inštruktáž o zdravom životnom štýle a stravovaní
 • poradentvo o vhodnosti alternatívnych foriem medicíny (fytoterapia,  bioenergetická liečba ap.)

 

Rozšírené poradenské služby

 • Medecínsko  - právne poradenstvo v otázkach dočastnej práceneschopnosti a invalidite a odvolávacom konaní
 • Poradenstvo pri výbere vhodného pracovného miesta  v závislosti na zdravotnom stave poistenca a vhodnom postupe pri vyhľadávaní takéhoto miesta *
 • Poradenstvo pre zamestnávateľov - problematika a motivácia zamestnávania osôb zo zmenenou pracovnou schopnosťou ,poradenstvo pri zriaďovaní chráneného miesta,chránenej dielne *
 • Poradenstvo ,konzultácie a komplexný servis v otázkach bioenergetickej liečby
 • Poradenstvo , konzultácie a komplexný servis  v otázkach duchovnej liečby (Spiritual responze therapi)
 • Poradenstvo , konzultácie a komplexný servis  v otázkach  protistresových opatrení a postupov, zdravý životný štýl, liečebná výživa a liečba potravinovými doplnkami

Vysvetlivky

*   Poskytujeme v spolupráci s Agentúrou podporovaného zamestnania Spišská Nová Ves, objednať sa možno na telefonnom čísle  +421 053 4297742

Rozšírené poradenské služby poskytujeme pre zmluvných,aj nezmluvných poistencov mimo riadneho ordinačného času na základe osobného, telefonického,alebo elektronického (mailom) objednania  a to v rámci celého Slovenska

 

 

 

 

 

 

 

 

Prístrojové vybavenie

 základné vybavenie ambulancie všeobecného lekára

EKG dvanásťzvodové

 

 

Zaradenie zariadenia: Všeobecný lekár - dospelí , Súkromná | Spišská Nová Ves

Podrobnosti

Jazyk

 • nemecký
 • ruský

Poisťovňa

 • DÔVERA ZP [24]
 • VšZP [25]
 • Union ZP [27]

Ostatné

 • Parkovanie
 • Príjem nových pacientov