Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne Súvoz 739 91101 Trenčín Orientačne smer z Trenčína na Žilinu, posledná križovatka – pri BILLE smer vpravo, pri koľajisku smer vpravo. Budova hospicu sa nachádza pri nákladnej vrátnici firmy TRENS., MHD: Autobusom zo železničnej i autobusovej stanice je to linka MHD č. 1, 7, smer Kubrá. Od stanice je to 4-tá zastávka.

Ordinačné / otváracie hodiny a mapa

Ordinačné / otváracie hodiny nie sú k dispozícii.

O zariadení

 

Hospic Milosrdných sestier poskytuje osobám s chronickou, nevyliečiteľnou a zároveň pokročilou a aktívne progredujúcou chorobou s časovo obmedzeným prežívaním špecializovanú paliatívnu starostlivosť ústavnú (od decembra 2005) aj ambulantnú (od júna 2020); integroval do nej aj špecializované sociálne poradenstvo, a taktiež psychologickú a duchovnú starostlivosť. Starostlivosťou zahŕňa aj rodinu a blízkych pacienta.

Víziou hospicu je vytvoriť pre pacientov prostredie, ktoré dýcha DOMOVOM, kde bude každý zomierajúci čo najmenej TRPIEŤ a zažije PRIJATIE a LÁSKAVÚ starostlivosť.

Víziou interdisciplinárneho tímu hospicu je byť nástrojom, cez ktorý pacienti pocítia Božiu NEHU, ako i zvyšovanie KVALITY posledného obdobia ich života v hospici vďaka INDIVIDUÁLNEMU prístupu k ich bio-psycho-socio-spirituálnym potrebám.

Hospic nie je domov dôchodcov, ani liečebňa pre dlhodobo chorých a ani rehabilitačný ústav.

Zaradenie zariadenia: Hospic | Trenčín

Podrobnosti

Jazyk

  • anglický

Ostatné

  • Parkovanie
  • Bezbariérový prístup