Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených

Ambulancia klinickej logopédie - PaedDr. Viera Kerekešová Horná 60 97485 Banská Bystrica Poliklinika, poschodie: 1., dvere: 117

Personál

Lekári

PaedDr. Viera Kerekešová

Ordinačné / otváracie hodiny a mapa

 • Pondelok
 • Utorok
 • Streda
 • Štvrtok
 • Piatok

Poznámka: objednáva sa

O zariadení

Neštátna ambulancia klinickej logopédie sa zaoberá prevenciou,diagnostikou, terapiou narušenej komunikačnej schopnosti, poradenskou a posudkovou činnosťou u detí, adolescentov a dospelých.

Narušená komunikačná chopnosť:

1.Narušený vývin reči

2. Dyslália/ neschopnosť používať hlásky, skupiny hlások/ v kom. prejave

3.Rinolália /fufnavosť/

4.Tumultus sermonis/ brbľavosť/

5.Špecifické poruchy učenia

6.Afázia /vzniká na základe lokálnych poškodení mozgu/

7.Dyzartria / narušenie procesu artikulácie pri organickom poškodení nervového systému/

8.Mutizmus/ strata schopnosti prehovoriť, obvykle na neurotickej báze/

9.Balbuties/ zajakavosť/

10.Poruchy hlasu

11.Symptomatické poruchy reči

 

V rámci narušeného vývinu reči klinický logopéd poskytuje poradenskú a diagnosticko terapeutickú činnosť aj u detí od o - 3 rokov.

Logopedická starostlivosť je hradená zdravotnými poisťovňami, s ktorými má ambulancia zmluvy. 

Zaradenie zariadenia: Logopedické ambulancie , Neštátna | Banská Bystrica

Podrobnosti

Jazyk

 • český
 • anglický
 • ruský

Poisťovňa

 • DÔVERA ZP [24]
 • VšZP [25]
 • Union ZP [27]

Ostatné

 • Parkovanie
 • Bezbariérový prístup
 • Príjem nových pacientov

Patrí pod zariadenia

Poliklinika Banská Bystrica