Otváracie hodiny

  • Pondelok

  • Utorok

  • Streda

  • Štvrtok

  • Piatok

  • objednáva sa
  • O zariadení

Popis zariadenia


Neštátna ambulancia klinickej logopédie sa zaoberá prevenciou,diagnostikou, terapiou narušenej komunikačnej schopnosti, poradenskou a posudkovou činnosťou u detí, adolescentov a dospelých.

Narušená komunikačná chopnosť:

1.Narušený vývin reči

2. Dyslália/ neschopnosť používať hlásky, skupiny hlások/ v kom. prejave

3.Rinolália /fufnavosť/

4.Tumultus sermonis/ brbľavosť/

5.Špecifické poruchy učenia

6.Afázia /vzniká na základe lokálnych poškodení mozgu/

7.Dyzartria / narušenie procesu artikulácie pri organickom poškodení nervového systému/

8.Mutizmus/ strata schopnosti prehovoriť, obvykle na neurotickej báze/

9.Balbuties/ zajakavosť/

10.Poruchy hlasu

11.Symptomatické poruchy reči

 

V rámci narušeného vývinu reči klinický logopéd poskytuje poradenskú a diagnosticko terapeutickú činnosť aj u detí od o - 3 rokov.

Logopedická starostlivosť je hradená zdravotnými poisťovňami, s ktorými má ambulancia zmluvy. 

Zaradenie

Logopedické ambulancie
, Typ: Ambulancia
Nachádza sa v zariadení

Poliklinika Banská Bystrica
Poliklinika Banská Bystrica
Ďalších ambulancií: 19

Pokračovať na: Personál a vybavenie


Vytlačiť

Lekári

  • PaedDr. Viera Kerekešová

Typ


Neštátna

Poisťovňa


DÔVERA ZP [24]
VšZP [25]
Union ZP [27]

Ostatné


Parkovanie
Bezbariérový prístup
Príjem nových pacientov

Jazyk


český
anglický
ruský

Pokračovať na: Hodnotenia


Doposiaľ nehodnotené...

Pridať recenziu:

Update cookies preferences