Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených

Národné centrum zdravotníckych informácií Lazaretská 26 81109 Bratislava

Ordinačné / otváracie hodiny a mapa

Ordinačné / otváracie hodiny nie sú k dispozícii.

O zariadení

Národné centrum zdravotníckych informácií je štátna príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva SR. Vznikla 1. februára 2006 zlúčením dvoch inštitúcií, a to Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky (ÚZIŠ) a Slovenskej lekárskej knižnice (SlLK).

Cieľom NCZI je zabezpečovať úlohy v oblasti informatizácie zdravotníctva, štandardizácie informačnej sústavy zdravotníctva, zberu, spracovania a poskytovania zdravotníckych štatistických údajov a poskytovania knižnično-informačných služieb z oblasti lekárskych vied a zdravotníctva. Taktiež je prevádzkovateľom Národných zdravotných registrov a Národných administratívnych registrov.

Svoje  úlohy plní prostredníctvom 4 centier:

Národné centrum pre informatizáciu zdravotníctva (eHealth)
Národné centrum  pre štandardy IS zdravotníctva
Národné centrum pre zdravotnícku štatistiku
Slovenská lekárska knižnicaZaradenie zariadenia: Inštitúcia , Štátna | Staré Mesto