korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených

PR Slovakia s r.o. - Anna KOLIVOŠKOVÁ, dipl. sestra - odborný zástupca Čapajevova 23 08001 Prešov pod Hotelom Šariš - oproti fungujúcej materskej škôlke, poschodie: prízemie, dvere: 55, MHD: všetky spoje na zastávku Poliklinika v oboch smeroch

Personál

Sestry

Mgr. Ingrid Tomková (odborný zástupca ADOS)

Ordinačné / otváracie hodiny a mapa

 • Pondelok
 • Utorok
 • Streda
 • Štvrtok
 • Piatok

Poznámka: V dopoludňajších hodinách práca v teréne

O zariadení

Chorým klientom v domácnosti poskytujeme nasledovné služby: ošetrovanie rán,starostlivosť o kanyly, katétre, drény, stómie, aplikácie injekènej a infúznej lieèby, ošetrovate¾skú rehabilitáciu, prevenciu dekubitov, polohovanie,odber biologického materiálu a iné.

Ďalšie informácie

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti S ch n e i d e r ponúka ošetrovateľskú a rehabilitačnú starostlivosť od roku 1998. Agentúra má vlastné motorové vozidlá, ktorými navštevuje svojich pacientov v pracovných dňoch od 7:00 do 16:30 hodiny a v dňoch pracovného pokoja na vyžiadanie oš. lekára. V rámci skvalitňovania poskytovanej ošetrovateľskej a rehabilitačnej starostlivosti ponúkame našim imobilným pacientom zapožičanie antidekubitného matraca a iných antidekubitárnych pomôcok. Príjem nových pacient a ďalšie informácie na hore uvedených telefónnych číslach a e-mailom.

Zaradenie zariadenia: ADOS | Prešov

Podrobnosti

Jazyk

 • český
 • ruský
 • slovenský

Poisťovňa

 • DÔVERA ZP [24]
 • VšZP [25]
 • Union ZP [27]

ADOS služby

 • Ošetrovateľské

Ostatné

 • Parkovanie