Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených

Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. - MUDr. Jaroslav Fábry , PhD. Dolný Smokovec 05981 Dolný Smokovec Vysoké Tatry, MHD: električka Poprad-Tatry - Štrbské Pleso, zastávka Dolný Smokovec

Personál

Lekári

MUDr. Jaroslav Fábry , PhD.

MUDr. Martina Miškovská

MUDr. František Strmiska PhD.,

MVDr. Ján Melter

MUDr. Elena Koreňová

MUDr. Jana Tóthová

MUDr. Lucia Šutajová

MUDr. Michaela Matiščáková

MUDr. Peter Ferenc

Ostatný personál

Mgr. Alena Vnenčáková

Ordinačné / otváracie hodiny a mapa

Ordinačné / otváracie hodiny nie sú k dispozícii.

O zariadení

Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o . je vysokošpecializovaný odborný ústav, ktorý poskytuje špecializovanú, ústavnú a ambulantnú liečebno - preventívnu starostlivosť a diferenciálnu diagnostiku najmä v oblasti detskej pneumoftizeológie, imunoalergológie a cystickej fibrózy.

V ústave sa liečia deti vo veku od 0 do 18 rokov + 364 dní (nedovŕšených 19 rokov), ktorí k nám prichádzajú s rôznymi ochoreniami:

-           nešpecifické ochorenia horných a dolných dýchacích ciest a pľúc – vrodené i získané

-           alergické a imunologicky podmienené ochorenia dýchacích ciest a pľúc

-           cystická fibróza a iné geneticky podmienené ochorenia s prejavmi na dýchacích cestách a pľúcach

-           pľúcna a mimopľúcna tuberkulóza.

 

Našim poslaním je zlepšovať zdravotný stav našich detských pacientov a zvyšovať kvalitu ich života. Ústav sa nachádza v osade Dolný Smokovec vo Vysokých Tatrách v nadmorskej výške 910-970 m. n.m., čo je základným predpokladom klimatoterapie. Ústav je držiteľom certifikátu kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2008. Táto skutočnosť potvrdzuje, že poskytovanie kvalitných zdravotníckych služieb na vysokej profesionálnej úrovni je našou prioritou. Kladieme dôraz na neustále zlepšovanie, pričom v centre pozornosti je náš detský pacient. V súčasnosti zabezpečujeme priemerne 3000 hospitalizácií ročne.

 

NAŠI PACIENTI

Najčastejšie diagnózy, s ktorými je detský pacient hospitalizovaný v našom špecializovanom zdravotníckom zariadení, sú:

 • bronchiálna (priedušková) astma alergického i nealergického pôvodu
 • obštrukčná a neobštrukčná bronchitída (zápal priedušiek)
 • pneumónia (zápal pľúc)
 • tuberkulóza (pľúcna i mimopľúcna)
 • laryngitída (zápal hrtana)
 • tracheitída (zápal priedušnice)
 • opakované infekcie horných dýchacích ciest
 • alergická rinitída (alergická nádcha)
 • atopická dermatitída (kožný ekzém)
 • gastroezofageálny reflux (GER)
 • cystická fibróza
 • poruchy imunity
 • iné ochorenia dýchacích ciest a pľúc .

 

AKO SA K NÁM PACIENT DOSTANE NA LIEČENIE?

Všeobecný lekár pre deti a dorast alebo lekár - špecialista (detský pneumológ, imunoalergológ), v ktorého starostlivosti dieťa je, vyplní a potvrdí Návrh na diagnosticko- liečebný pobyt pacienta, ktorý nájdete aj na našej internetovej stránke, a odošle ho na adresu nášho ústavu. Následne vás budeme kontaktovať ohľadom termínu nástupu vášho dieťaťa na diagnosticko-liečebný pobyt. Na základe zdravotnej indikácie k nám môže byť dieťa preložené aj z iného zdravotníckeho zariadenia. Dieťa môže byť hospitalizované samotné alebo v sprievode rodiča .

 

Z AKÝCH PROSTRIEDKOV JE HRADENÝ POBYT PACIENTA?

Pobyt pacienta je hradený zdravotnou poisťovňou dieťaťa alebo individuálne, ak k nám príde ako samoplatca. Sprevádzajúca osoba hradí pobyt individuálne v závislosti od kategórie ubytovania. Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke alebo vám ich radi poskytneme osobne či telefonicky.

 

ŠPIČKOVÉ TECHNOLÓGIE

Lekársky tím odborníkov využíva pri svojej práci najmodernejšie prístrojové vybavenie európskych, japonských a amerických výrobcov. Špičkovú úroveň technológie a postupov dosvedčuje fakt, že oddelenie laboratórnej diagnostiky je akreditované podľa normy STN EN ISO 15189:2007 pre výkon klinických biochemických, hematologických, imunologických, parazitologických, bakteriologických, virologických a genetických vyšetrení. Úspech v liečbe závisí aj od dôslednej spolupráce nášho profesionálneho tímu, ktorý tvoria ústavní lekári, konziliárni lekári, sestry, fyzioterapeuti, asistenti výživy, zdravotnícki a rádiologickí asistenti, pedagógovia a psychológ. Ku každému pacientovi pristupujeme individuálne.

 

DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA

Správna diagnostika je jedným zo základných pilierov a predpokladov úspešnej liečby. Začína už spoluprácou so všeobecným lekárom pre deti a dorast či špecialistom, ktorého dieťa navštevuje. V zdravotníckom zariadení sú prevádzkované ambulancie (detská pneumoftizeologická, imunoalergologická, otorinolaryngologická a kožná). Komplexnú diagnostiku v našom vysokošpecializovanom liečebnom ústave zabezpečujú oddelenie funkčnej diagnostiky pľúc, oddelenie laboratórnej diagnostiky, oddelenie röntgenovej diagnostiky a endoskopické pracovisko.

 

RESPIRAČNÁ FYZIOTERAPIA

Komplexnú liečebnú starostlivosť lekárov a sestier dopĺňa oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, ktoré sa ako jediné na Slovensku špecializuje na respiračnú fyzioterapiu u detí. Respiračná fyzioterapia zahŕňa * nácvik hygieny horných a dolných dýchacích ciest, * zlepšenie priechodnosti dýchacích ciest, * osvojenie si správnych dychových a pohybových stereotypov a návykov, * odstraňovanie chybného držania tela a deformít na hrudníku, * zníženie bronchiálnej obštrukcie. Pre pacientov je k dispozícii 6 telocviční a inhalatória.

 

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP

Ku každému pacientovi pristupujeme individuálne. Detskému pacientovi vypracujeme individuálny plán diagnostických a liečebných výkonov. Samotný liečebný proces sa odvíja od predchádzajúcej diagnostiky. Poskytujeme komplexnú liečebnú starostlivosť o detských pacientov, ktorá zahŕňa lekársku, ošetrovateľskú, rehabilitačnú a pedagogickú starostlivosť.

Detskí pacienti sú hospitalizovaní na lôžkových oddeleniach. K dispozícii máme 9 oddelení s 285 lôžkami a jednotku intenzívnej starostlivosti, kde je 5 lôžok. Oddelenia sú členené na základe vekových skupín od 0-19 rokov. Dve oddelenia sa nachádzajú v samostatnej budove v Hornom Smokovci. Tu sa liečia deti vo veku 0-6 rokov v sprievode rodiča alebo bez sprievodu. Oddelenie tuberkulózy, ktoré má k dispozícii 25 lôžok, je izolované od ostatných oddelení a má svoj samostatný režim. Taktiež pacient s cystickou fibrózou má k dispozícii samostatné ubytovanie a telocvičňu.

 

ŠKOLA VOLÁ

Priamo v priestoroch zdravotníckeho zariadenia zabezpečuje vzdelávací a výchovný proces Základná a Materská škola pri Šrobárovom ústave a to na troch úsekoch: základná škola, materská škola a školský klub. Pre žiakov okrem kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu zabezpečujeme voľnočasové aktivity ako napr. deň detí, športový deň, dopravnú a environmentálnu výchovu, stretnutie s policajným zborom, horskou záchrannou službou, hasičským a záchranným zborom, turistické vychádzky, divadelné predstavenia, karnevaly, mikulášske a vianočné besiedky, pričom berieme do úvahy zdravotný stav jednotlivcov. K dispozícii je aj kvalitne zariadená počítačová trieda. Na škole prebieha odborné vyučovanie anglického, nemeckého a ruského jazyka. Počas prázdninových mesiacov júl a august pripravujú profesionálni animátori pre deti zaujímavý a bohatý program.

Ďalšie informácie

Ďalší personál: MUDr. Martina Miškovská, MUDr. František Strmiska, PhD., MVDr. Ján Melter, Csc., MUDr. Elena Koreňová, MUDr. Jana Tóthová, MUDr. Lucia Šutajová, MUDr. Michaela Matiščáková, MUDr. Peter Ferenc, Mgr. Alena Vnenčáková

Zaradenie zariadenia: Alergologické a imunologické ambulancie , Cystická fibróza , Pľúcne ambulancie - pneumologické a ftizeologické , Neštátna | Dolný Smokovec

Podrobnosti

Jazyk

 • anglický
 • francúzsky
 • nemecký
 • ruský
 • slovenský

Poisťovňa

 • DÔVERA ZP [24]
 • VšZP [25]
 • Union ZP [27]

Ostatné

 • Parkovanie
 • Príjem nových pacientov

Patrí pod zariadenia

Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.