korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených

Súkromná ortopedická ambulancia, ORTOPEDIKA s.r.o. - MUDr. Mgr. Andrea Švrčková , MHA Hurbanova 7 90901 Skalica

Personál

Lekári

MUDr. Mgr. Andrea Švrčková , MHA

Sestry

Bc. Jana Jetmarová

Akcie a oznamy

Na vyšetrenie je nutné sa vopred objednať.Zobraziť viac

Ordinačné / otváracie hodiny a mapa

 • Pondelok
 • Utorok
 • Streda
 • Štvrtok
 • Piatok

Poznámka: Prosíme objednávať sa telefonicky v poobedňajších hodinách alebo e-mailom Odbery: počas dňa podľa uváženia lekára

O zariadení

Zmluvné poisťovne Dôvera a Union
 

Všetci pacienti sú u nás objednaní na presný čas. 

Objednávanie pacientov - prosím pacientov, aby sa na vyšetrenie objednávali :

- telefonicky v poobedňajších hodinách

- emailom: ortopedikaskalica@gmail.com

- poslať sms na číslo 0944 454 251 – ozveme sa Vám


Možnosť ortopedického vyšetrenia detských aj dospelých klientov.

USG vyšetrenie detských pacientov ( sonografia bedrových kĺbikov u novorodencov, prvé vyšetrenie aj kontroly ). Prednostné vyšetrenie aj v deň objednania bez poplatku, tiež vyšetríme deti aj z iných miest.

V kľudnom prostredí, bez rizika nákazy infekčnými ochoreniami.

Dôvera + Union poisťovňa = prednostne a bezplatne
VšZP = prednostne a poplatok 7 €

Viac informácií v letáku.


Cenník výkonov pre poistencov

Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s.

(nezmluvná poisťovňa)

platný od 1.júna 2015

Vyšetrenie klienta z nezmluvnej poisťovne /1.vyš./, vrátane objednania na pres. čas/15 EUR
Kontroly  klienta z nezmluvnej poisťovne7 EUR
SONO bedrových kĺbikov u nezmluvných poistencov7 EUR
Prednostné vyšetrenie bez objednania ak je to z časových dôvodov možné na žiadosť klienta15 EUR
Potvrdenie o vyšetrení na žiadosť klienta
/neplatí pri potvrdení do žiackej knižky, študentského preukazu a priepustky/
1 EUR
Potvrdenie o obmedzeniach
/od telesnej výchovy a výpis zo zdrav. dokum. a podobne/
2 EUR
Potvrdenie o zdravotnom stave, posudky
/pre potreby soc. poisťovne..../
7 EUR
Vypísanie kúpeľného návrhu7 EUR
Injekčná liečba, odbery2 EUR
Podanie liečiva /“obstrek“/ vrátane účinnej látky5 EUR
Podanie liečiva do bedrového kĺbu+3 EUR

 

Prosíme pacientov, aby sa na vyšetrenie objednávali telefonicky alebo mailom.

Telefonicky v poobedňajších hodinách, tel: 034/ 651 14 06,  0944 454 251

ortopedikaskalica@gmail.com

 

Cenník výkonov pre poistencov

Dôvera + Union

(zmluvné poisťovne)

platný od 1. júna 2015

Základný jedno rázový poplatok pri každom vyšetrení10 EUR
(zahŕňa všetko čo je uvedené v „Balíku služieb“,  ktorý je popísaný nižšie) 
Základný ročný poplatok39 EUR
(zahŕňa „Balík služieb“ viď nižšie, klient potom už neplatí
jednorázový poplatok“  počas celého roka )
 
Základný ročný poplatok pre deti do 18 rokov10 EUR
Infúzia C vit 7,5 gr35 EUR
Infúzia Neodolpasse15 EUR
„Liečba vlastnou krvou – plazma“,  1ks inj100 EUR
GUNA injekcia, 1amp9 EUR
Storno poplatok v prípade, že pacient neinformuje Poskytovateľa
o zrušení objednaného termínu (účtuje sa pri ďalšej návšteve)
7 EUR
Konzultácia a poradenstvo  bez objednania mimo poradia
(len ak je to z časových dôvodov možné)
+7 EUR
Výber lekára na žiadosť klienta (pri každom vyšetrení)10 EUR
Vypracovanie lekárskeho posudku7 EUR
Vypracovanie správy o poistnej udalosti5 EUR
Kineziotejpovacia  páska   40cm ............ 3 EUR, každých ďalších  20cm1 EUR(základný ročný/jednorázový poplatok zahŕňa „Balík služieb“ na žiadosť klienta) 

-  manažment klienta  (rezervácia termínu, sledovanie dostupnosti iných termínov 
- telefonické upozornenie na nedostavenie sa na vyšetrenie bez predchádzajúceho
- ohlásenia spolu s ponukou na náhradný termín vyšetrenia)
- sms upozornenie na kontrolné vyšetrenie u dispenzarizovaných Klientov
- telefonická konzultačná služba zdravotníckych pracovníkov Poskytovateľa v čase
- ordinačných hodín, t.j. poskytovanie informácií v súvislosti so zdravotným stavom
- telefonické objednávanie vystavovania receptov
- preberanie receptov bez čakania
- ultrazvukové vyšetrenie muskuloskeletálneho systému
- podologické vyšetrenie plochých nôh na podobaroskopickej doske
- vystavovanie tlačív a iných jednoduchých potvrdení na základe žiadostí, ktoré nie sú uvedené v zákone č.577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
- vystavovanie potvrdení a posudkov pre potreby občiansko-právneho konania na základe žiadosti
- vystavovanie lekárskych nálezov alebo výpisov zo zdravotnej dokumentácie a ďalšie administratívne výkony a služby vykonávané buď pre potreby inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, resp. na účely alebo v záujme ktorej sa výkon vykazuje, ktoré nie sú uvedené v zákone č.577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov


Príklady úkonov, ktoré Klient v ambulancii tiež neuhrádza
injekčné podanie obstrekov vrátane účinnej látky, podanie infúzií hradených z VZP, vypísanie kúpeľného návrhu, podanie injekcií, odbery, objednanie na presne stanovený čas, vypísanie lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu, potvrdenie o návšteve lekára, vyšetrenie v neskorých poobedňajších hodinách, sonografia bedrových kĺbikov, rtg dokumentácia.

V Skalici 30.5.2015, MUDr. Mgr. Andrea Švrčková, MHA, konateľ spoločnosti

Zaradenie zariadenia: Ortopedické ambulancie , Súkromná | Skalica

Podrobnosti

Jazyk

 • český
 • anglický
 • ruský
 • slovenský

Poisťovňa

 • DÔVERA ZP [24]
 • Union ZP [27]

Ostatné

 • Parkovanie
 • Bezbariérový prístup
 • Príjem nových pacientov