• O zariadení

Popis zariadenia


O kúpeľoch:

Najväčšie kúpele na Slovensku s takmer dvesto ročnou tradíciou vďačia za svoju povesť najmä unikátnym prameňom sírnej termálnej minerálnej vody s obsahom 1500 mg minerálnych látok na liter a teplotou 67-69 °C. Voda vyviera z hĺbky 2 000 metrov, odkiaľ vynáša špecifické zlúčeniny a energiu zemskej magmy. Usadeniny vznikajúce v mieste výverov vody v obtokovom ramene rieky Váh tvoria základ nenapodobiteľného miestneho liečivého sírneho bahna, unikátneho peloidu v európskom i svetovom meradle.

V Kúpeľoch Piešťany sa liečia ochorenia pohybového aparátu, niektoré neurologické ochorenia, civilizačné ochorenia, ale do popredia sa dostáva aj liečba obezity. Lekári a fyzioterapeuti používajú najmodernejšie balneologické metódy, založené na najnovších vedeckých poznatkoch. Výber z viac než 60 rôznych liečebných i relaxačných procedúr umožňuje kúpeľnému lekárovi zostaviť pre každého hosťa terapeutický plán šitý na mieru. Už po dvoch týždňoch kúpeľnej liečby dochádza väčšinou k zlepšeniu zdravotného stavu. Okrem liečby je možné v piešťanských kúpeľoch absolvovať aj regeneračné, preventívne pobyty alebo si prísť oddýchnuť len na pár víkendových dní.

O vode:

Desať prameňov termálnej minerálnej vody s obsahom liečivého sírovodíka a 1500 mg minerálnych látok v jednom litri. Stredne mineralizovaná, síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-sodná, sírna, horúca voda.

Sírne bahno je obohatené o minerálne zložky zo sírnej termálnej vody. Prírodný liek na liečbu a ochranu chrupaviek, kĺbov a medzistavcových platničiek.

Zameranie na (indikácie):

Indikácie komplexnej kúpeľnej liečby v Piešťanoch môžeme rozdeliť do siedmich základných okruhov ochorení:

 • Reumatické zápalové ochorenia v kľudovom štádiu (reumatoidná artritída, juvenilná chronická artritída, ankylozujúca spondylitída).
 • Degeneratívne ochorenia pohybového aparátu (artrózy, spondylartrózy, entezopatie, artropatie pri neuropatiách).
 • Metabolické artropatie (dna, ochronóza, chondrokalcinóza, osteoporóza).
 • Extraartikulárne formy reumatizmu (entezopatie, tendinitídy, tenosynovitídy, burzitídy, pseudoradikulárny syndróm).
 • Nervové ochorenia (lumboischiadický, cervikobrachiálny a cerviko kraniálny syndróm, stavy po zápalových ochoreniach centrálneho a periférneho nervového systému, centrálne a periférne obrny, neuropatie pri metabolických poruchách).
 • Následné stavy po úrazoch a operáciách končatín a chrbtice, predoperačná príprava pred plánovanou kĺbovou náhradou.
 • Statodynamická insuficiencia.

Okrem týchto skupín chorôb majú svoje opodstatnenie i kúry na liečbu obezity pri ochoreniach pohybového aparátu, prevenciu ochorení pohybového aparátu či celkovú alebo cielenú regeneráciu.

Kontraindikácie:

Liečba v Piešťanoch má aj svoje kontraindikácie:

 • Infekčné ochorenia prenosné na človeka a bacilonosičstvo.
 • Všetky ochorenia v akútnom štádiu.
 • Obehová slabosť akéhokoľvek pôvodu.
 • Akútne trombofl ebitídy a stavy po trombózach.
 • Labilný diabetes mellitus s opakovanou acidózou.
 • Často sa opakujúce krvácanie.
 • Kachexia.
 • Nádorové ochorenia v liečení alebo s metastázami.
 • Epilepsia.
 • Ataky psychóz.
 • Toxikománia a alkoholizmus.
 • Chorý po všetkých stránkach odkázaný na cudziu pomoc.
 • Inkontinencia moču a stolice.
 • Tehotenstvo

Poskytované procedúry:

Balneoterapia

Z prírodných liečebných zdrojov sa v Kúpeľoch Piešťany využívajú termálne minerálne vody a sírne bahno.

Minerálna voda sa aplikuje nasledovne:

 • Vaňové kúpele s teplotou 36-38°C. Teplotu možno optimalizovať podľa zdravotného stavu. Aplikujeme 15-20 minút.
 • Bazénový kúpeľ - zrkadlisko s teplotou vody 38-39°C, v ktorom je možné upravovať záťaž hĺbkou ponoru pacienta resp. dĺžkou trvania kúpeľa 10 - 20 minút.
 • Kúpeľ v bazéne s prírodným dnom – bahnisko – poskytuje vo svete unikátny bazénový kúpeľ, kde do prírodného dna tvoreného 10 - 30 cm hrubou vrstvou pôvodného piešťanského sírneho bahna prenikajú prírodné vývery termálnej minerálnej vody. Ide vlastne o zriedený bahenný kúpeľ, jedinečný piešťanský fenomén.
 • Perličkové (s prívodom stlačeného vzduchu) a uhličité (so saturáciou CO2) kúpele.
 • Podvodná masáž v špeciálnych vaniach pod tlakom 3,5 až 4 atm. pri teplote vody okolo 37°C.
 • Vírivé kúpele s teplotou cca 36-37°C.
 • Striedavé kúpele dolných končatín, pri ktorých využívame striedanie teplôt vodya to 10-16°C a 40-46°C.
 • Pitná kúra.

Bahenné procedúry sa podávajú vo forme:

 • čiastočných zábalov,
 • celkových zábalov,
 • bahniska,
 • parafanga - využitie bahna v spojení s parafínom.

Liečebná rehabilitácia

Popri prírodných liečebných zdrojoch je súčasťou liečebného plánu bohatá paleta rehabilitačných metód a techník. Ošetrujúci lekár rozhodne o rehabilitačných postupoch u konkrétneho pacienta, ktoré potom vedú a vykonávajú špecialisti – fyzioterapeuti. Všeobecným nešpecifickým účinkom rehabilitačných procedúr je povzbudenie a tonizácia, ďalej ovplyvnenie obehových a dýchacích funkcií, ako aj stabilita vegetatívnej rovnováhy a zvyšovanie imunologických obranných reakcií. V špecifických účinkoch sa hodnotí pôsobenie na pohybový aparát, zvyšovanie svalovej sily, vytrvalosti, prevencia deformít, funkčný výcvik, zlepšenie celkovej koordinácie pohybu, plná výkonnosť či aspoň sebestačnosť v denných činnostiach.

Liečebná rehabilitácia v Kúpeľoch Piešťany zahŕňa:

 • individuálne cvičenie,
 • špeciálne cvičenie,
 • skupinové cvičenie,
 • cvičenie vo vode - hydrokinezioterapia,
 • cvičenie na závesoch a kladkách,
 • trakcie na suchu a vo vode,
 • cvičenie vo fitnes centrách,
 • športové hry či terénne kúry na rehabilitačných chodníkoch a v prírode.

Vhodnou formou rehabilitácie je i rehabilitačné plávanie.

Polohovanie na závesoch má za cieľ predchádzať vzniku svalových kontraktúr a deformít, umožňuje vykonať pohyb v odľahčení. Trakcie na suchu i vo vode sa aplikujú v indikovaných prípadoch na predpis lekára. Cieľom je vytvorenie podtlaku v medzistavcovom priestore s uvoľnením okolitých
(paravertebrálnych) štruktúr.

Z liečebných postupov sa využívajú facilitačné metódy, mobilizačné techniky, elektrostimulácia, hladiace techniky a iné. Hlavnou uplatňovanou zásadou je individuálny prístup. Osobitnou je ergoterapia, pri ktorej sa cielene využívajú pracovné techniky rehabilitácie so zameraním na znovuzískanie niektorých funkcii pacienta.

Pri hydrokinezioterapii v rehabilitačných bazénoch sa využívajú aj chemické a fyzikálne vlastnosti vody. Tu sa ľahšie dosahuje svalové uvoľnenie. Kondičné plávanie je vhodnou aktivitou pre zlepšenie svalovej sily a koordinácie pohybu ale aj dýchania a kardiovaskulárneho aparátu.

Mechanoterapia

Jednou z najstarších fyzikálnych liečebných metód je liečebná masáž, ktorá je formou mechanoterapie. Z liečebných masáží v našich kúpeľoch aplikujeme:

 • klasické masáže,
 • refl exné masáže,
 • segmentové masáže,
 • podvodné masáže.

Okrem týchto masáží poskytujeme aj iné masáže cielené na určitý orgán či časť tela, resp. masáže športového či relaxačného charakteru.

Elektroliečba

Tento druh fyzikálnej liečby sa ustavične zdokonaľuje a rozširuje o novšie prístroje. Elektroliečbou sa dosahuje zlepšenie cirkulačných a nutričných pomerov v postihnutých tkanivách, potláča sa zápalová aktivita a zlepšuje sa pohybová funkcia.

Z elektroliečebných procedúr využívame:

 • galvanické prúdy,
 • zmiešané diadynamické prúdy,
 • interferenčné prúdy.

Ďalšie procedúry:

Pri funkčných blokádach pohybového aparátu sa s úspechom používa manipulačná liečba. V niektorých prípadoch sa pozorujú dobré výsledky po akupunktúre. V individuálnych prípadoch do komplexnej kúpeľnej liečby patrí aj liečba medikamentózna. Významnú zložku komplexnej kúpeľnej liečby tvorí liečebná výživa.

Možnosti pre neubytovaných klientov, ktorí chcú napr. stráviť v kúpeľoch iba jeden deň či poobedie, len tak bez objednania:

Kúpele poskytujú možnosť návštevníkom vyskúšať liečivé účinky termálnej vody a bahna, ako aj ďalšie služby a zregenerovať svoje telo a myseľ aj bez toho, aby boli u nás ubytovaní. Môžu si zakúpiť pre seba, alebo podarovať liečebné procedúry alebo komplexný pobyt v Kúpeľoch Piešťany najbližším priateľom, známym, zamestnancom alebo kolegom pomocou darčekových poukazov.

Nielen pre ubytovaných hostí sú k dispozícii naše najkvalitnejšie wellness služby. Vyberte si z bohatej palety masáží, alebo osviežujúcich aromatických vaňových kúpeľov a aromatických hydromasáží, ktoré sa pripravujú s prísadou bylinných éterických olejov zo siedmich druhov liečivých rastlín. V soľnej jaskyni môžete využiť liečivé účinky morskej soli, a to hlavne na dýchacie cesty a kožu.

Salón Emporium Wellness & Beauty v hoteli Thermia Palace ponúka vysoký štandard wellness a skrášľovacích služieb - prvotriedne vaňové kúpele a masáže, Deluxe kúpeľ s luxusným bylinkovým zábalom, Royal Irma Deluxe masáž, masáž horúcimi kameňmi, Irma masáž „od končekov prstov po korienky vlasov“ a štvorručnú masáž. Clarins Beauty salón – všetko pre vašu krásu. Pleťová i telová kozmetika, kozmetika a regenerácia pre pánov, kaderníctvo, pedikúra a manikúra.

Slovenské liečebné kúpele Piešťany sa právom nazývajú aj kulinársky ostrov. Návštevníci si môžu vybrať z niekoľkých reštaurácií priamo v hoteloch, kde sa podávajú tie najlepšie jedlá z domácej, ale aj medzinárodnej kuchyne. Príďte si posedieť v niektorej z našich útulných kaviarní, ochutnajte naše kávové špeciality, v lete aj s možnosťou sedenia na terase s výhľadom na park. Alebo navštívte naše nočné bary, miesto na stretnutie s priateľmi, zábavu a tanec. 

Iné ponúkané služby:

Kúpele Piešťany nachádzajúce sa v prekrásnom prostredí Kúpeľného ostrova, vzdialené len 85 km od Bratislavy, ponúkajú pre záujemcov široké možnosti organizovania kongresových služieb: medzinárodné kongresy

 • konferencie
 • odborné semináre a školenia
 • workshopy
 • firemné prezentácie
 • obchodné rokovania
 • pracovné obedy
 • firemné stretnutia podľa požiadaviek klienta

Ako korporátnu spoluprácu poskytujeme nasledovné služby:

 • príprava štandardnej korporátnej zmluvy
 • sociálne programy pre zamestnancov
 • spracovanie pobytov podľa Vašich požiadaviek ( relaxačné pobyty, víkendové pobyty, komplexné pobyty, pobyt ako darček pre najlepšieho zamestnanca, ambulantná liečba ) a veľa iných možností.

Voľný čas, možnosti v okolí:

Piešťanské golfové ihrisko sa nachádza v severnej časti Kúpeľného ostrova (časť Vrbinky). 9-jamkové golfové ihrisko ponúka všetko, čo patrí ku golfovému životu – club house, štýlovú kaviareň s reštauráciou, dva golfové simulátory Full Swing Golf, golf shop, putting a chipping area a driving range, cateringový stan, ktorý slúži na usporadúvanie veľkých spoločenských akcií. Priaznivci tenisu majú možnosť zahrať si na kvalitne upravenom antukovom tenisovom kurte.

Kultúrny život

Koncerty, výstavy, spoločenské podujatia, hudobné festivaly, sympóziá výtvarníkov, súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetov, kaviarničky, promenáda ... toto všetko ponúka kúpeľné mesto Piešťany.

Spoločenské centrum

Spoločenské centrum kúpeľov je kultúrnym stánkom, v ktorom tím profesionálnych pracovníkov pripravuje pre hostí pestrý program koncertov, zábavných podujatí, klubových stretnutí, hudobné a tanečné festivaly, výstavy výtvarného umenia. Nájdete tu aj kaviareň, obchodíky so suvenírmi. Pracovníci Spoločenského centra majú svoje pracoviská takmer vo všetkých kúpeľných hoteloch, aby pripravované programy čo najviac priblížili našim hosťom. Koncerty v Kongresovej hale a v hudobnom pavilóne Harmony. V Kongresovej hale poriadame koncerty vážnej hudby, operety, muzikály, džezové vystúpenia, programy ľudovej hudby a folklórnych skupín, tanečné vystúpenia. V letných mesiacoch si nenechajte ujsť koncerty pod holým nebom v hudobnom pavilóne Harmony a v hudobnom pavilóne pri Kúpeľnej dvorane.

Šport a relax

Piešťany sú vďaka svojej polohe a jedinečnej športovej infraštruktúre rajom pre aktívnych ľudí. Vodné športy, plávanie, tenis, squash, jazdectvo, turistika, cykloturistika, zoskoky na padáku – to je len časť ponuky, ktorú tu nájdete.

Golfový areál na kúpeľnom ostrove

Piešťanské golfové ihrisko sa nachádza v severnej časti Kúpeľného ostrova (časť Vrbinky). 9-jamkové golfové ihrisko ponúka všetko, čo patrí ku golfovému životu – club house, štýlovú kaviareň s reštauráciou, dva golfové simulátory Full Swing Golf, golf shop, putting a chipping area a driving range, cateringový stan, ktorý slúži na usporadúvanie veľkých spoločenských akcií. Priaznivci tenisu majú možnosť zahrať si na kvalitne upravenom antukovom tenisovom kurte.

Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s., Winterova 29 , 921 29 Piešťany 
tel:. +421 (0)33 775 77 33
fax: +421 (0)33 775 77 39
webstránka: www.spapiestany.sk
email: reservations@spapiestany.sk

Zaradenie

Kúpele a wellness
, Typ: Ostatné zariadenia

Pokračovať na: Personál a vybavenie


Vytlačiť

Typ


Štátna

Pokračovať na: Hodnotenia


4.2

Hodnotilo 5 používateľov

5 Hviezdičiek

4 Hviezdičiky

3 Hviezdičiky

2 Hviezdičiky

1 Hviezdička 

 • (3)
Hela - pred rokom

Kúpeľne mesto stratilo svoje čaro. Bolo by potrebné investovať do obnovy - kúpeľne domy , okolie. .

 • (4)
Tomas Selnicky - pred rokom

Krásne prostredie a fantastické služby - procedúry kúpelov.

 • (4)
Zuzana Mišurová - pred rokom

Príjemný ostrov

 • (5)
Boris Múdry sr. - pred rokom

Piešťany...pre mňa detstvo. Pekné chvíle, prvé rande, korčuľovanie na zamrzlom Váhu, v lete kúpalisko Eva, alebo Sľňava, samozrejme amfiteáter a rôzne hudobné skupiny...bolo toho veľa. Dnes ? Krásná spomienka.

 • (5)
Jozef Ivančík - pred 2 rokmi

PACI SA MI VELMI SOM TU Z MANZELKOU NA REKONDICNOM POBYTE ZPRACE.

Pridať recenziu:

Pred pridaním recenzie Vám odporúčame sa prihlásiť / registrovať, aby ste boli notifikovaný, ak Vám lekár/zariadenie odpovie

Update cookies preferences