Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených

Národná transfúzna služba - Banská Bystrica Nám. L. Svobodu 1 97517 Banská Bystrica

 • Tel.: +421 48 4134 514

Ordinačné / otváracie hodiny a mapa

 • Pondelok
 • Utorok
 • Streda
 • Štvrtok
 • Piatok

O zariadení

Pracovisko vykonáva :

 • vyšetrovanie darcov krvi pred odberom s následnou starostlivosťou o nich
 • vytváranie registrov darcov krvi a jej zložiek
 • bežné odbery krvi a jej zložiek (krvné doštičky na separátore) od darcov
 • odbery krvi pre autológne transfúzie
 • liečebné hemaferézy (plazmaferézy a cytaferézy)
 • komponentové spracovanie odobratej krvi - produkciu krvných prípravkov
 • kontrolu kvality krvných prípravkov
 • odbery a kryokonzerváciu kmeňových krvotvorných  buniek od pacientov pre transplantačné účely
 • imunohematologické vyšetrenia vzoriek krvi od darcov v rámci  produkcie krvných prípravkov,
 • vyšetrenia vzoriek krvi od darcov v záujme prevencie prenosu infekčných ochorení krvnými prípravkami
 • imunohematologické vyšetrenia zo vzoriek krvi od pacientov v rámci diagnostiky ochorení, v rámci zabezpečenia liečby krvnými prípravkami  a  pri  riešení transfúznych reakcií
 • expedovanie krvných prípravkov do zdravotníckych zariadení nepretržite 24 hodín
 • expedovanie plazmy pre účely frakcionácie – výrobu krvných derivátov
 • konziliárnu činnosť lekárom aj mimo pracovný čas (mobilné spojenie)


Pracovisko sa člení na:

 • úsek darcov krvi  (evidencia darcov, ambulancia darcov krvi, odberový box, hemaferézy)
 • úsek komponentového spracovania krvi
 • úsek imunohematológie
 • úsek virologickej a bakteriologickej kontroly
 • laboratórium kontroly kvality transfúznych liekov
 • úsek kryokonzervácie krvotvorných buniek
 • úsek expedície transfúznych liekov
 • úsek ekonomicko – hospodársky

Zaradenie zariadenia: Darovanie krvi - odberné miesto , Štátna | Banská Bystrica

Patrí pod zariadenia

FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica