Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených

Národná transfúzna služba - Košice Trieda SNP 1 04011 Košice

 • Tel.: +421 55 640 4146

Ordinačné / otváracie hodiny a mapa

 • Pondelok
 • Utorok
 • Streda
 • Štvrtok
 • Piatok

O zariadení

V roku 1949 vznikla v Košiciach Krajská Transfúzna Stanica, ktorá sa neskôr premenovala na Oblastné hematologické a transfúzne oddelenie na ul. Slovenskej Jednoty 4 v Košiciach. V roku 1974 po otvorení Fakultnej nemocnice s poliklinikou Na Triede SNP 1 v Košiciach sa oddelenie včlenilo do tohto komplexu s názvom: Fakultné hematologické a transfúzne oddelenie. V roku 1983 vzniklo Centrálne hematologické laboratórium,ktoré sa odčlenilo od FHTO. V roku 1988 sa FHTO rozdelilo na Oddelenie klinickej hematológie a na Fakultné transfuziologické oddelenie. Od 1.3.2005 sa stalo súčasťou NTS SR, pracovisko Košice.

Transfuziologické oddelenie NTS SR, pracovisko Košice, vykonáva odbery krvi a zabezpečuje bezpečnú hemoterapiu pre pacientov zdravotníckych zariadení mesta Košice, t.j.FNLP, Vsl.Onkologický ústav, Vsl.ústav srdcovocievnych chorôb, Detská fakultná nemocnica, Letecká vojenská nemocnica, Železničná nemocnica s poliklinikou a každému zdravotníckemu zariadeniu podľa potreby. V Košiciach je veľký dopyt po krvných prípravkoch, pretože je tu centralizácia pacientov nielen Košického, ale i Prešovského kraja, hlavne na oddeleniach s pôsobnosťou bývalého Vsl. kraja, ako je Detská onkológia, Klinika Hematológie a Onkohematológie, VÚSCH,VOÚ a pod.

Transfuziologické oddelenie sa člení:

 • úsek darcov krvi, kde sa evidujú a vykonávajú vyšetrenia darcov krvi
 • úsek komponentového spracovania krvi. Na tomto úseku sa odoberá krv a spracuváva podľa súčasných požiadaviek účelnej hemoterapie. K tomuto úseku patria: Hemaferézy, t.j.separácie trombocytov a separácie kmeňových krvotvorných buniek na krvinkových separátoroch a Expedícia krvných prípravkov
 • úsek virologickej a bakteriologickej kontroly, na tomto úseku sa vykonávajú povinné poodberové vyšetrenia darcov krvi na virologické markery: anti-HIV 1,2, anti-HCV, HBsAg , na syfilis: TPHA a RPR
 • úsek imunohematológie - vyšetrovanie krvných skupín, Rh faktora a skríning protilátok u darcov krvi, prenatálna poradňa pre gravidné ženy a špeciálne imunohematologické vyšetrenia u pacientov Košického kraja
 • úsek kontroly a kvality kontroluje kvalitu vyrobených krvných prípravkov.

Napriek počtu odberov do 16 tisíc ročne, je potreba navyšovať odbery pre vyššie uvedené skutočnosti.

Preto je každý darca krvi u nás veľmi vítaný s mottom: Na transfúzku prísť stále s novým darcom, ktorý ešte na transfúzke nebol!

Zaradenie zariadenia: Darovanie krvi - odberné miesto , Štátna | Západ

Patrí pod zariadenia

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice