Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených

Národná transfúzna služba - Nitra Špitálska 6 95001 Nitra

 • Tel.: +421 37 6545 517

Ordinačné / otváracie hodiny a mapa

 • Pondelok
 • Utorok
 • Streda
 • Štvrtok
 • Piatok

O zariadení

Prvý odber krvi v nitrianskej nemocnici sa vykonal v roku 1950.  V tom čase plnila funkciu odberového a spracovateľského oddelenia Krajská transfúzna stanica. Postupne došlo k vybudovaniu Hematologického a transfuziologického oddelenia najskôr na pôde OÚNZ Nitra. Po revolúcii v roku 1992 získala nemocnica v Nitre právnu subjektivitu ako NsP Nitra a stala sa priamo podriadená MZ SR. Tým vývoj samotnej nemocnice a jej oddelení nekončí, ale po osamostatnení Slovenskej republiky 1.1.1993 sa Nitra stáva sídlom kraja a nitrianska nemocnica po rokoch získava štatút krajskej nemocnice a od roku 2002 fakultnej nemocnice.  

Od roku 1950 sa vystriedalo vo vedúcej funkcii primára oddelenia chronologicky MUDr. Ján Pribiš, MUDr. Koloman Spáč, Doc. MUDr. Klára Hrubišková CSc.,  MUDr. Anna Czambelová, MUDr. Michal Ábelovič, MUDr. Lýdia Ďurčanská , od roku 2001 MUDr. Elena Kružliaková. V marci 2005 v rámci centralizácie transfúznej služby SR došlo k delimitácii transfúznej časti HTO FN Nitra do NTS SR.

 • odber celej krvi a jej komponentové spracovanie na transfúzne lieky vrátane deleukotizovaných prípravkov
 • autológne odbery krvi
 • výroba trombocytových koncentrátov z celej krvi a aferézou
 • liečebné a produktívne plazmaferézy
 • imunohematologické vyšetrenie darcov krvi a pacientov ( krvná skupina, skrining anti- erytrocytových protilátok, špecifikácia anti-erytrocytových protilátok, plánujeme aj vykonávanie krížnych skúšok )
 • vyšetrenie anti-leukocytových protilátok
 • vyšetrenie na krvou prenosné infekčné ochorenia  HIV, HCV, HbsAg, Syphillis
 • vyšetrenie parametrov krvného obrazu
 • vyšetrenie pečeňovej transaminázy – ALT
 • pre a postgraduálne vzdelávanie pre zdravotníckych pracovníkov
 • pre základné, stredné školy ale aj jednotlivcov prístup na všetky úseky pracoviska s odborným výkadom o krvi, krvitvorných orgánoch, odbere krvi a výrobe krvných prípravkov
 • spolu s SČK výchova k dobrovoľnému darcovstvu krvi

Zaradenie zariadenia: Darovanie krvi - odberné miesto , Štátna | Nitra

Patrí pod zariadenia

Fakultná nemocnica Nitra