Pridať k obľúbeným Odobrať z obľúbených

Národná transfúzna služba - Trnava A. Žarnova 11 91702 Trnava

 • Tel.: +421 33 5938 743

Ordinačné / otváracie hodiny a mapa

 • Pondelok
 • Utorok
 • Streda
 • Štvrtok
 • Piatok

O zariadení

Pracovisko vykonáva:

 • vyšetrovanie darcov krvi pred odberom s následnou starostlivosťou o nich
 • vytváranie registrov darcov krvi a jej zložiek
 • bežné odbery krvi a jej zložiek od darcov
 • prístrojovú plazmaferézu
 • odbery krvi pre autológne transfúzie
 • liečebné hemaferézy (plazmaferézy)
 • komponentové spracovanie odobratej krvi - produkciu krvných prípravkov
 • kontrolu kvality krvných prípravkov
 • terapeutické venepunkcie
 • imunohematologické vyšetrenia vzoriek krvi od darcov v rámci  produkcie krvných prípravkov
 • vyšetrenia vzoriek krvi od darcov v záujme prevencie prenosu infekčných ochorení krvnými prípravkami
 • imunohematologické vyšetrenia zo vzoriek krvi od pacientov v rámci diagnostiky ochorení, v rámci zabezpečenia liečby krvnými prípravkami  a  pri  riešení transfúznych reakcií
 • expedovanie krvných prípravkov do zdravotníckych zariadení nepretržite 24 hodín
 • expedovanie plazmy pre účely frakcionácie – výrobu krvných derivátov
 • konziliárnu činnosť lekárom aj mimo pracovný čas (mobilné spojenie)

Pracovisko sa člení na:

 • úsek darcov krvi (evidencia darcov, ambulancia darcov krvi, odberový box, hemaferézy)
 • úsek komponentového spracovania krvi
 • úsek imunohematológie
 • úsek virologie
 • laboratórium kontroly kvality transfúznych liekov
 • úsek expedície transfúznych liekov
 • úsek ekonomicko – hospodársky

Zaradenie zariadenia: Darovanie krvi - odberné miesto , Štátna | Trnava

Patrí pod zariadenia

FNsP Trnava