Logo zariadenia Mgr. Lukáš Peško - advokát
  • O zariadení

Popis zariadenia


Advokát venujúci sa zdravotníckemu (medicínskemu) právu. Je spoluautorom publikácie PRÁVO A ZDRAVOTNÍCTVO (2008). Venuje sa zdravotníckemu právu ako celku vrátane prípravy zdravotníckej dokumentácie, zmluvami, analýzami zdravotnej starlostlivosti, vzťahu lekár-pacient. Autor ako advokát  má oprávnenie zastupovaťsvojich klientov pri sporoch o náhradu škody na zdraví (odškodné, bolestné, sťaženie spoločenského uplatnenia, sirotské...), trestnoprávnej-občianskoprávnej-administratívnej zodpovednosti za škodu, žalôb na ochranu osobnosti a podobne. Neodmysliteľnou súčasťou poskytovania právnych služieb je aj obhajoba klientov v trestných konaniach súvisiacich s poškodením zdravia prípadne s usmrtením. Autor sa v praxi venoval aj prípave pracovných zmlúv pre jednotlivých zdravotníckych pracovníkov, ako aj zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a špecializovanej zdravotnej starostlivosti.

Zaradenie

Ostatné zariadenia

Pokračovať na: Personál a vybavenie


Vytlačiť

Lekári

  • Mgr. Lukáš Peško

Typ


Štátna

Pokračovať na: Hodnotenia


Doposiaľ nehodnotené...

Pridať recenziu: