Otváracie hodiny

 • Pondelok

 • Utorok

 • Streda

 • Štvrtok

 • Piatok

 • Pacientov ošetrujeme na objednanie, v prípade akútnych problémov po dohovore.
 • O zariadení

Popis zariadenia


Vybavenie praxe

Naša prax má zavedený systém kvality podľa Z.z. 574/2004, je vybavená najmodernejšími diagnostickými a terapeutickými prístrojmi, zariadeniami a materiálmi. Sterilizačný a dezinfekčný systém je podriadený modernej európskej legislatíve a štandardom a sterilizačný proces je riadený a kontrolovaný mikroprocesorom/počítačom.

Zubná súprava spolu s digitálnou intraorálnou kamerou, digitálnym intraorálnym  RTG prístrojom, ktoré redukujú rontgenologickú záťaž pacienta a zhotovujú snímky priamo na monitor PC. Takúto snímku potom môžeme hodnotiť pri viacerých zväčšeniach.

V objekte Dentálneho Centra sa nachádza panoramatický RTG prístroj s výstupom na monitor PC, ktorý dokáže zhotoviť snímky panoramatické a aj snímky zamerané na čeľustné kĺby a paranazálne dutiny.

Počas terapie našich pacientov používame najmodernejšie prístroje, nástroje, materiály a liečivá. Jednotlivá charakteristika je popísaná v rámci odborov zubného lekárstva.

Vzhľadom na naše špecializácie zo zubnej chirurgie, parodontológie, implantológie a ochorenia slizníc dutiny ústnej, dokážeme pacientovi pomôcť a jeho  zdravotný stav vyriešiť jedným zubným lekárom na jednom mieste.

Pracujeme metodikou CEREC pri zhotovovaní koruniek a mostíkov a okrem toho spolupracujeme s najkvalitnejšími  zubnými technikmi pracujúcimi s "trend and evidence based dentistry" postupmi.    

Team

MUDr. TOMÁŠ SIEBERT, PhD.
- vedúci lekár spoločnosti Dentálne Centrum, s.r.o.
- promoval na LF UK v Bratislave
- špecializácia stomatológia – I. stupeň - SZU Bratislava
- certifikát z dentoalveolárnej chirurgie - SZU Bratislava
- certifikát z mukogingiválnej chirurgie - SZU Bratislava
- certifikát z Implantológie -  SZU Bratislava
- certifikát z Choroby sliznice dutiny ústnej -  SZU Bratislava
- doktorandské štúdium ukončené obhajobou pred vedeckou komisiou LF UK Bratislava  – titul PhD.
Zahraničné stáže: EK Universität Tubingen,  Dental School Trinity College Dublin,
LF v Montrouge Paríž, ADF Paríž,  College Medical Luxemburg, Tiolox Centrum, Ispringen, Metropolitan Hospital, New York, Európsky Parlament, Brusel, Consejo Dentistas Madrid, Malo Clinic Lisabon, Pier Paolo Cortellini Clinic Florencia, Dr.Barth Klinik Leipzig, Universitaet Leipzig, Prof.Jovanovic, Monaco.

Spoluautor odbornej publikácie pre zubných lekárov:
Erdelský, Jurkovič, Siebert: Malé repetitórium zubného lekára, vyd. Herba, 2008, Bratislava.
Editor odbornej publikácie pre zubných lekárov:
Privátna zubná prax, vyd. RAABE, Bratislava

- autorom a spoluautorom odborných článkov publikovaných
  v odborných stomatologických časopisoch.
- prednáša na podujatiach v SR i v zahraničí.
- zástupca šéfredaktora odborného časopisu STOMATEAM
- člen Švajčiarskej parodontologickej asociácie - SSP
- člen Európskej Parodontologickej Asociácie – EFP

- člen implantologickej asociácie ICOI a ITI Study Club

 

Bc. SIMONA VENCELOVÁ

- dentálna hygienička

  
RENÁTA SLIVOVÁ
- recepčná

Mgr. JANA POLAKOVIČOVÁ
- zdravotná sestra
 

 

Komplexné vyšetrenia

- vstupné a preventívne prehliadky pre deti a dospelých.
- vypracovanie plánu liečby
- komplexná diagnostika a riešenia pre všetky odbory stomatológie:
  estetická  stomatológia, endodoncia - ošetrenie koreňových
  kanálikov, parodontológia, protetická stomatológia, orálna chirurgia,
  čeľustná ortopédia.
- vyšetrenie rizika vzniku zubného kazu.
- stanovenie rizika vzniku a priebehu parodontitídy.
- identifikácia baktérií parodontologických ochorení a možná cielená
  liečba.
- detailné konzultácie a oboznámenie sa so stavom chrupu „live“
  pomocou intraorálnej digitálnej kamery.
- diagnostické RTG metódy - vlastný digitálny panoramatický RTG
  prístroj - výsledok okamžite v PC na monitore
- zhodnotenie čeľustných anomálii a spolupráca s čeľustným ortopédom
  a maxillofaciálnym chirurgom.
- spolupráca s klinickým lôžkovým chirurgickým pracoviskom.

Dentálna hygiena

- profesionálne odstraňovanie povlakov a zubného kameňa.
- inštruktáž a nácvik domácej hygieny: kefky, nite, medzizubné kefky,...
- ultrazvukové čistenie zubného kameňa.
- Air-flow- pieskovanie, leštenie a odstraňovanie zafarbení zubov.
- VECTOR PRO - účinná a šetrná liečba všetkých druhov parodontitíd. Nahrádza ošetrenie ručnými nástrojmi –   kyretami a šetrí dôležitú cementovú vrstvičku koreňa pre hojenie paro  tkanív. 
- následné zhodnotenie stavu dutiny ústnej parodontológom priamo v Dentálnom  Centre.
- predaj prostriedkov dentálnej hygieny.

Terapeutická stomatológia

- vyšetrenie a diagnostika zubného kazu.
- možnosť ošetrenia v lokálnej anestéze - lokálne umŕtvenie.
- detailné odstránenie zubného kazu pomocou „Caries Marker“.
- ošetrenie s estetickými kompozitnými výplňami - nanotechnológia
  anatomickým vrstvením.
- ošetrenie zadných úsekov chrupu bielymi estetickými výplňami -
  nanotechnológia anatomickým vrstvením.
- inlay, onlay, estetické fazety z celokeramiky.
- v prípade záujmu a potreby použitie amalgamu  - kapsle - rovnovážne a optimálne
  miešanie - v zadných úsekoch chrupu.

Endodoncia

- liečba akútnych a chronických zápalov zubnej drene a periodoncia
- možnosť ošetrenia v lokálnej anestéze
- využitie moderných prístrojov- apexlokátorov, pre určenie hrotu
  koreňa zuba.
- využitie programovateľného prístroje pre prípravu a ošetrenie koreňového kanálika SmartX
- použitie moderných techník preparácie - Pro Taper
- použitie moderných techník plnenia - Thermafill, GuttaFlow
  - následné estetické a funkčné ošetrenie zubov.
- v prípade potreby chirurgická intervencia priamo v Dentálnom Centre

Protetická stomatológia - náhrady zubov

Naša filozofia:

Počas zhotovovania náhrad zubov pracujeme tak, aby pacient nebol spoločensky, esteticky a funkčne handikepovaný.
Po vypracovaní plánu liečby pacienta objednáme na ošetrenie.
V prípade trhania zuba/zubov , v prípade obrusovania zubov, v prípade implantácie pacient po skončení práce odchádza z ambulancie so zhotovenými fixnými alebo snímateľnými náhradami.
To znamená, že pacient neodchádza bezzubý, s obrúsenými zubami bez krycích koruniek alebo s medzerami chrupu.

Ak je všetko pripravené a zahojené, našich pacientov rehabilitujeme definitívne, plnohodnotne esteticky a funkčne.

- vyšetrenie, diagnostika a plán liečby pri vrodených a získaných
  stratách zubu / zubov.
- fixné náhrady- kovokeramické a celokeramické korunkové a mostíkové náhrady.
- onlay, venners, inlay – materiál celokeramika ZIRKON, E-MAX.
- implantáty
- „Cresco“ titánové protetické konštrukcie nesené implantátmi.
- CAD-CAM protetické fixné rekonštrukcie
- Branemarkov mostík v sánke- fixné (nesnímateľné) riešenie na piatich
  implantátoch.
- Fixné riešenie – „full arch“ v hornej čeľusti pomocou implantátov
- „All on Four“– fixné (nesnímateľné) riešenie na štyroch implantátoch v
  hornej čelusti.
- Fixné riešenie pomocou implantátov  medzery v chrupe
- Fixné riešenie pomocou implantátov chýbajúceho jedného zuba

- snímateľné náhrady celkové a snímateľné.
- snímateľné náhrady immediátne- okamžité nasadenie protézy
  po vytrhnutí zubov.
- snímateľné náhrady nesponové- „bez háčikov“.
- vyšetrenie a ošetrenie porúch zhryzu.

Parodontológia

- vyšetrenie, diagnostika a návrh liečby parodontologických ochorení.
- hygiena a profylaktická inštruktáž.
- mikrobiologická diagnostika parodontopatií.
- konzervatívna a chirurgická liečba.
- subgingiválne ošetrenie parodontálnych vačkov.
- VECTOR PRO - účinná a šetrná liečba všetkých druhov parodontitíd. Nahrádza ošetrenie ručnými nástrojmi –  kyretami a šetrí dôležitú cementovú vrstvičku koreňa pre hojenie parodontálnych tkanív.
- všetky typy parodontologických operácii.
- riadená kostná regenerácia, augmetácie kostí.
- plastická chirurgia parodontu
- transplantácie parodontálnych  tkanív v estetickej oblasti chrupu.

Implantáty

Čo je to zubný implantát?
Zubný implantát (laicky „ tretie zuby“, „nastreľovacie zuby“) sa dá predstaviť ako zubný koreň umiestnený v kosti. Vyrába sa z titanu, prirovnať ho môžeme ku skrutke so závitom, ktorá sa svojim spôsobom osadí do kosti v mieste, kde si to situácia vyžaduje (Obr.č.1.). Vnútri implantátu sa nachádza závit (Obr.č.2.), do ktorého sa po vhojení implantátu vsadí protetická nadstavba a zhotoví sa korunka, mostík alebo špeciálny typ podmieniteľne snímateľnej náhrady. Dôležitou podmienkou úspechu je vytvorenie spojenia medzi implantátom a kosťou – odborne osseointegrácia, ktorej úspešnosť sa v dnešnej dobe pohybuje okolo 99%.

Možnosti využitia: Zubným implantátom možno nahradiť zub kdekoľvek v dutine ústnej.

1. Jedná sa o pacientov so stratou jedného zuba, kde by sa konvenčným spôsobom museli oba susedné zuby obrúsiť, zvlášť v situácii, kedy boli oba zuby zdravé, bez kazu a musel sa zhotoviť mostík. V tomto prípade je optimálnym a estetickým riešení využiť jeden implantát a zhotoviť samostatnú korunku, ktorú implantát nesie.(Obr.č.3.)

2. Iná situácia môže nastať pri strate viacerých zubov najmä v zadných úsekoch chrupu, kde sa nedá zhotoviť pevná náhrada - mostík,a konvenčný spôsob ošetrenia je čiastočne snímateľná náhrada. Pomocou zavedených implantátov sa dá zhotoviť fixná náhrada – mostík, a tým sme pacientovi navodili stav, ktorý si predstavoval – teda komfort pri žuvaní a nenosí teda snímateľnú náhradu, t.z. nemusí si nič z úst vyberať. (Obr.č.4.,5.).

3. Mnoho pacientov sa zaujíma o využitie implantátov pri bezzubej hornej čeľusti a pri bezzubej sánke. V bezzubej sánke je minimum zaviesť dva implantáty a môžeme zhotoviť tzv. hybridnú náhradu – systém „stískacích gombíkov“, ktorá sa síce musí vyberať, ale oproti klasickej náhrade vynikajúco drží. To ocenia najmä tí pacienti, ktorým dolná protéza „behá po ústach“ a nemôžu sa najesť.

4. Ďalšou možnosťou pre obe bezzubé čeľusti je použitie tvarovo podobných náhrad ako sú hybridné protézy (v hornej čeľusti nemá náhrada podnebie pre väčší komfort pacienta), ale náhrady sú pevne priskrutkované k štyrom implantátom, t.z. že sa nevyberajú.

5. Samozrejme možno použiť pevné fixné a nevyberateľné mostíky, ktoré sa fixujú v hornej čeľusti väčšinou na 6 – 8 implantátov a v sánke na 5 - 6 implantátov. Tieto možnosti sú pre pacientov z hľadiska dlhodobosti, funkčnosti a estetického prevedenia najvýhodnejšie.

Priebeh operácie.

Zavedenie implantátov prebieha v lokálnom znecitlivení, väčšinou v antibiotickej clone a samotnými pacientami je hodnotené ako bezbolestné.Samozrejme pacient je patrične poučený pred a po zákroku, ako sa má o seba starať.

Zaťaženie implantátov.

Sú rôzne postupy, podľa ktorých postupujeme po implantácii, t.z. za akú dlhú dobu po operačnom zákroku môžeme implantáty zaťažovať a sfunkčniť. Toto obdobie sa nazýva vhojovacie obdobie. Rozoznávame okamžité zaťaženie implantátu – ihneď po implantácii zhotovujeme protetickú náhradu. Skrátené vhjovacie obdobie je pre sánku 6 týždňov a pre hornú čeľusť 12 týždňov. Základné vhojovacie obdobie trvá 3 mesiace v sánke a 6 mesiacov v hornej čeľusti. Všetko je to závislé od typu implantátov, použitého postupu atď.

Sumár

V prípade záujmu zo strany pacienta je veľmi osožná konzultácia na našom pracovisku, pretože každý pacient vyžaduje originálne riešenie. Pacient môže byť zle a zmätočne informovaný o počte implantátov, priebehu implantácie a cene z rôznych reklamných prospektov alebo časopisov. Takisto sa treba porozprávať o výslednom estetickom prevedení, o výhodách, nevýhodách, rizikách, prípadných komplikáciach implantácie, aby sa pacient mohol slobodne a nerušene na základe dostatočného množstva informácii pre liečbu pomocou implantátov rozhodnúť.

Ponuka zubných implantátov.

V našom centre používame popredné svetové implantačné systémy. Hlavným dôvodom je ich dlhodobá životnosť, vysoká úspešnosť a možnosť perfektného estetického výsledku.  Chirurgická fáza: implantáty s tzv. Bio povrchom a „tapered“ tvarov a „ platform switching koncept“, pomocou ktorých môžeme implantovať u pacienta okamžite po vytrhnutí zuba/zubov a možeme okamžite zhotoviť protetickú prácu nesenú implantátmi.
Protetická fáza:
- celokeramické korunky a mostíky nesené implantátmi
- „Cresco“ titánové protetické konštrukcie nesené implantátmi.
- CAD-CAM protetické fixné rekonštrukcie
- Branemarkov mostík v sánke- fixné (nesnímateľné) riešenie na piatich
  implantátoch.
- Fixné riešenie – „full arch“ v hornej čeľusti pomocou implantátov
- „All on Four“– fixné (nesnímateľné) riešenie na štyroch implantátoch v
  hornej čelusti.
- Fixné riešenie pomocou implantátov  medzery v chrupe
- Fixné riešenie pomocou implantátov chýbajúceho jedného zuba

Riadená taknivová a kostná regenrácia.

~~Významný estetický nedostatok pochopiteľne spôsobuje vytrhnutie zuba alebo skupiny zubov. Ak sa nakombinujú straty zubov spolu so stratou kosti v okolí zuba, musíme uvažovať o náhrade nielen samotného zuba, ale aj tvrdých a mäkkých častí v okolí zuba. S dlhodobého hľadiska sú takéto zuby nezachrániteľné a začíname uvažovať o pevných náhradách zubov a tvorbe červenej a bielej estetiky. V neskoršom veku pacienta dochádza k stratám kostného tkaniva a zubov v dôsledku parodontitídy, ktoré opätovne riešime pomocou protetických náhrad. Nedostatok kostného podkladu spôsobuje nemalé problémy pri protetickom ošetrení hlavne v hornej čeľusti, pretože tento úsek je stále považovaný za esteticky dôležitú zónu pre pacienta.

Vzhľadom k týmto faktom, už pred samotným vytrhnutím uvažujeme o možných náhradách zubov, o načasovaní samotného vytrhnutia, použití rôznych prístrojov, nástrojov a pomôcok. Využívame postupy riadenej kostnej a tkanivovej regenerácie, kedy používame najmodernejšie materiály a postupy plastickej chirurgie parodontu, aby sme pacienta rehabilitovali do pôvodného stavu, alebo v mnohých prípadoch na žiadosť pacientov ešte do lepšieho stavu, aký bol stav pôvodný.

Obrovskou výhodou pre pacientov sú tzv. náhradné materiály kostného tkaniva, väčšinou na báze hydroxylapatitu alebo trikalciumfosfátu a umelé materiály ďasien a slizníc na báze kolagénu . Výhoda spočíva v tom, že pacient má len jednu operačnú ranu, miesto odberu v týchto prípadoch odpadá.  Tým spôsobom sa nám skráti doba operačného výkonu a samozrejme aj samotné hojenie, jeho priebeh, bolesti po výkone, strata tkaniva v mieste odberu, nie sú prítomné jazvy v miestach odberu. Výhodu týchto materiálov predstavuje aj veľmi vysoká úspešnosť prijatia organizmom, a skoro nulová tendencia organizmu odmietnuť – neprijať takéto materiály.

Pre náhradu kosti máme materiál dodávaný v rôznych veľkostiach priemeru granuliek, a tieto granulky potom po zmiešaní s vlastnou krvou pacienta aplikujeme do rany, alebo pri implantácii zubov. Týmto spôsobom nám odpadá miesto odberu na na brade alebo v miestach dolných osmičiek, vzadu na sánke.

Pre náhradu ďasien máme k dispozícii materiál dodávaný v rôznych veľkostiach a týmto spôsobom nám odpadá miesto odberu na podnebí. Materiál upravíme do požadovaného tvaru a aplikujeme na miesto v oblasti krčku zuba a zubov a do špeciálne vytvorenej „kapsy“ v sliznici, kde vypĺňame sliznicu do ideálne tvaru a hrúbky.

Vďaka týmto postupom a materiálom Vám dokážeme zabezpečiť perfektnú estetiku a dlhodobú stálosť dokonalého výsledku.

Orálna chirurgia

- vyšetrenie, diagnostika a návrh liečby.
- autramatická preparácia kosti pomocou prístrojov fyziodispenzer a piezo master surgery.
- autramatický šicí materiál.
- chirurgická extrakcia ponechaných koreňov a nevyrastených zubov.
- hemiextrakcie.
- resekcie koreňov zubov.
- plastiky čeľustných hrebeňov a mäkkých tkanív.
- odstránenie nezhubných nádorov.
- úrazy zubov a čeľustných kostí.
- spolupráca s klinickým lôžkovým chirurgickým pracoviskom.
- implantácie.
- vyšetrenie a ošetrenie porúch zhryzu.


Ďalšie informácie


Od 02.09.2014 začíname pracovať v novovybudovanej ambulancii v polyfunkčnom dome Leonardo, ulica Jána Hollého 5, Trnava, na 1.poschodí, hneď vedľa výťahu. Pri vchode je zvonček, prosím stlačiť 204 + OK.
Zaradenie

Dentálna hygiena
, Typ: Ambulancia

Pokračovať na: Personál a vybavenie


Vytlačiť

Lekári

 • MUDr. Tomáš Siebert, PhD.

Sestry

 • Renáta Slivová
 • Mgr. Jana Polakovičová

Ostatný personál

 • Bc. Simona Vencelová
  (dentálna hygienička)

Typ


Súkromná

Poisťovňa


Bez poisťovne

Ostatné


Parkovanie
Bezbariérový prístup
Príjem nových pacientov

Jazyk


český
anglický
nemecký
ruský

Pokračovať na: Hodnotenia


1

Hodnotilo 1 používateľov

5 Hviezdičiek

4 Hviezdičiky

3 Hviezdičiky

2 Hviezdičiky

1 Hviezdička 

 • (1)
- pred 2 rokmi

Dr.siebert je na peniaze zamerany, neštíti sa ani vytrhnut zdravy zub mlademu dievcatu len aby mohol neskor inkasovat 1200€ za implantat. On zuby neopravuje dava prednost trhaniu a inkasovaniu za drahe implantáty. Je mu jedno ci clovek ostane dlhe roky bez zubu pretoze nema peniaze na drahy implantat. Ak by zub opravil tak ako mal inkasoval by eur100, ked ho vytrhne inkasuje 100€ a este 1200€ za novy zub. Radim vyvarovat sa navstevy ak su vam zubky drahe. Nestiti sa dobabrat inak zdravy zub len aby ho o par tyzdnov mohol vytrhnut!

Pridať recenziu:

Update cookies preferences