Okres Banská Bystrica

Ambulancie   Pohotovosti   ADOSy   Lekárne   Optiky   Veterinári   Firmy  

Lekárne


PROFILY LEKÁRNÍ

Lekáreň Artmed
Bernolákova 12, 97405 Banská Bystrica

Lekáreň Astra
Internátna 24, 97404 Banská Bystrica

Lekáreň Cardiopharm
Rudlovska cesta 83, 97411 Banská Bystrica

Lekáreň Dr. Max
Dolná 5, 97401 Banská Bystrica

Lekáreň Dr. Max
29. augusta 63, 97401 Banská Bystrica

Lekáreň Dr. Max
Horná 60, 97401 Banská Bystrica

Lekáreň Dr. Max
Kyjevské námestie 6242/1, 97401 Banská Bystrica

Lekáreň Dr. Max
Tibora Andrašovana 46, 97401 Banská Bystrica

Lekáreň Pod bránou
Nám.SNP 15, 97401 Banská Bystrica

Lekáreň Pri Barbakane
Nám. Š. Moyzesa 4, 97401 Banská Bystrica

Lekáreň pri starej nemocnici
Cesta k nemocnici 23, 97401 Banská Bystrica

Lekáreň SCHNEIDER
Horná 65, 97401 Banská Bystrica

Lekáreň Silybum
Rudohorská 27, 97411 Banská Bystrica

Lekáreň SUNPHARMA
Zvolenská cesta 8, 97405 Banská Bystrica

Lekáreň Dr. Max
Obchodná 3, 90501 Senica

Lekáreň SUNPHARMA
Sotinská 29A, 90501 Senica

Lekáreň SUNPHARMA
Nám. Oslobodenia 18 A, 90501 Senica

Lekáreň Verbascum
Sotinská 1586/35, 90501 Senica

NEZAREGISTROVANÉ LEKÁRNE

Filiálna lekáreň U Samaritána - nezaregistrovaná lekáreň
SNP č. 1, 97632 Badín

Alchemilka - nezaregistrovaná lekáreň
ČSA 23, 97400 Banská Bystrica

Ambrozia - nezaregistrovaná lekáreň
Rudohorská 33A, 97411 Banská Bystrica

Archa - nezaregistrovaná lekáreň
Švermova, 97401 Banská Bystrica

Arcus - nezaregistrovaná lekáreň
Námestie L.Svobodu 1, 97401 Banská Bystrica

Beznoska Slovakia, s.r.o. - nezaregistrovaná lekáreň
Kyjevské nám. 6, 97404 Banská Bystrica

Biopharma - nezaregistrovaná lekáreň
Kyjevské nám. 1, 97401 Banská Bystrica

Elim - nezaregistrovaná lekáreň
Fatranská 2, 97411 Banská Bystrica

Helium - nezaregistrovaná lekáreň
Nám. L. Svobodu 1, 97401 Banská Bystrica

Helsinki - nezaregistrovaná lekáreň
Rudohorská 12, 97400 Banská Bystrica

Hyperpharma - nezaregistrovaná lekáreň
Zvolenská cesta 8, 97405 Banská Bystrica

Ilda - nezaregistrovaná lekáreň
29. augusta 7, 97400 Banská Bystrica

Juela - nezaregistrovaná lekáreň
Kuzmányho 16, 94701 Banská Bystrica

Montana - nezaregistrovaná lekáreň
Bernolákova 2, 97405 Banská Bystrica

Nádej - nezaregistrovaná lekáreň
Dolná 5, 97401 Banská Bystrica

Nemocničná lekáreň NsP F. D. Roosevelta - nezaregistrovaná lekáreň
Námestie L. Svobodu 1, 97417 Banská Bystrica

Pod bránou - nezaregistrovaná lekáreň
Nám. SNP 15, 97400 Banská Bystrica

Podlavice - nezaregistrovaná lekáreň
Povstalecká 30, 97401 Banská Bystrica

Pri Barbakane - nezaregistrovaná lekáreň
Nám. Š. Moyzesa 4, 97401 Banská Bystrica

Pri prameni - nezaregistrovaná lekáreň
Kapitulská 11, 97401 Banská Bystrica

Pri zvonici - nezaregistrovaná lekáreň
Jaseňová 1, 97401 Banská Bystrica

Radvanská - nezaregistrovaná lekáreň
Bernolákova 10, 97401 Banská Bystrica

Silybum - nezaregistrovaná lekáreň
Rudohorská 27, 97401 Banská Bystrica

Sitnianska - nezaregistrovaná lekáreň
Sitnianska ul., 97401 Banská Bystrica

Slovenka - nezaregistrovaná lekáreň
Strieborné námestie 3, 97401 Banská Bystrica

U Adama - nezaregistrovaná lekáreň
Cesta ku Smrečine 5, 97401 Banská Bystrica

U anjela - nezaregistrovaná lekáreň
Horná 34, 97401 Banská Bystrica

U samaritána - nezaregistrovaná lekáreň
Námestie Ľ. Štúra 9, 97400 Banská Bystrica

Universa - nezaregistrovaná lekáreň
Horná 65, 97401 Banská Bystrica

Vanessa - nezaregistrovaná lekáreň
Kukučínova 18, 97401 Banská Bystrica

Zdravie - nezaregistrovaná lekáreň
Partizánska cesta 12, 97401 Banská Bystrica

Boston - nezaregistrovaná lekáreň
Kúpelná 64, 97662 Brusno

Arnika - nezaregistrovaná lekáreň
Sadová ul., 90501 Senica

Kocka - nezaregistrovaná lekáreň
Hurbanova 487, 9O501 Senica

Melissa - nezaregistrovaná lekáreň
Hurbanova 529, 90501 Senica

Nová lekáreň - nezaregistrovaná lekáreň
Hollého 1315, 90501 Senica

Stará lekáreň - nezaregistrovaná lekáreň
Hviezdoslavova 484, 90501 Senica

U Martina - nezaregistrovaná lekáreň
Robotnícka 61, 90501 Senica