Okres Žilina

Ambulancie   Pohotovosti   ADOSy   Lekárne   Optiky   Veterinári   Firmy  

Lekári


REGISTER LEKÁROV

MUDr. Ján Petrík
špecializácia: pediatria
Ambulancia pre deti a dorast Oslobodenia 166, 013 05 Belá

MUDr. Mariana Zajacová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ - PLPD Osloboditeľov 166, 013 05 Belá

MUDr. Lenka Kucharová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
NsP psychiatrické odd. , 012 17 Bytčica

MUDr. Jaroslav Tabaček
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Praktický lekár pre dospelých , 010 09 Bytčica

MUDr. Eva Koišová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Ambulancia prakt. lekára pre dospelých OBZS, 013 32 Dlhé Pole

MUDr. Katarína Hartelová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Osloboditeľov 130, 013 41 Dolný Hričov

MUDr. Adriana Papánková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD č. 130, 013 41 Dolný Hričov

MUDr. Mária Jakubesová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD OZS, 013 16 Fačkov

MUDr. Alžbeta Dragúňová
špecializácia: pediatria
Amb. prakt.lekára pre deti a dorast Cementárska 65, 013 11 Lietavská Lúčka

MUDr. Viera Havelková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
OBZS Cementárska, 013 11 Lietavská Lúčka

MUDr. Ľudmila Molíková
špecializácia: pediatria
Amb. prakt. lekára pre deti a dorast Cementárska 65, 013 11 Lietavská lúčka

MUDr. Jozef Krišťák
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Zdrav I Lúky č. 127, 020 53 Lúky

MUDr. Tibor Végh
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ č. 127, 020 53 Lúky

MUDr. Arnold Bašo
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Interná amb. Hollého 200/47, 015 01 Rajec

MUDr. Milan Chupek
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
PK Hollého 3, 010 23 Rajec

MUDr. Miroslav Gazdík
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Amb. prakt. lekára pre dosp. Hollého 150, 015 01 Rajec

MUDr. Mariana Hamzová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
Neurologická amb. Hollého 150, 015 01 Rajec

MUDr. Anna Huljaková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Hollého 200, 015 01 Rajec

MUDr. Karol Kříž
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
Poliklinika,Chir. ambulancia Hollého 200/47, 015 01 Rajec

MUDr. Elena Lalinská
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Všeobecný lekár pre dospelých Hollého 200, 015 01 Rajec

MUDr. Mária Marianková
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
NZZ - TaRCH Hollého 200, 015 01 Rajec

MUDr. Ján Rybárik
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Amb. PLPD Hollého 200/47, 015 01 Rajec

MUDr. Janka Sádecká
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
Poliklinika Hollého 150, 015 01 Rajec

MUDr. Monika Spišáková
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NZZ - gynekolog. amb. Hollého 200, 015 01 Rajec

MUDr. Štefan Šenkár
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
Poliklinika - FRO Hollého 150, 015 01 Rajec

MUDr. Viera Uhrinová
špecializácia: pediatria
NZZ - PLPDD Hollého 200, 015 01 Rajec

MUDr. Ivona Viteková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ Hollého 150, 015 01 Rajec

MUDr. Peter Babjak
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ Rajecká cesta, 013 13 Rajecké Teplice

MUDr. Michal Jakubčík
špecializácia: sexuológia
NZZ - amb. urológie a lek. sexuológie Rajecká cesta 13/19, 013 13 Rajecké Teplice

MUDr. Michal Jakubčík
špecializácia: urológia, detská urológia
NZZ - amb. urológie a lek. sexuológie Rajecká cesta 13/19, 013 13 Rajecké Teplice

MUDr. Eva Kľučková
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
OBZS Rajecká cesta 13, 013 13 Rajecké Teplice

MUDr. Janka Majerčíková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Slovenské liečebné kúpele a.s. Osloboditeľov 131/4, 013 13 Rajecké Teplice

MUDr. Tibor Mekyňa
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
SLK a.s. Osloboditeľov, 013 13 Rajecké Teplice

MUDr. Martina Mihaľovová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Slovenské liečebné kúpele Osloboditeľov 131/4, 013 13 Rajecké Teplice

MUDr. Margita Polesná
špecializácia: geriatria
Zdravotné stredisko Rajecká cesta, 013 13 Rajecké Teplice

MUDr. Margita Polesná
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Zdravotné stredisko Rajecká cesta, 013 13 Rajecké Teplice

MUDr. Monika Svetlíková
špecializácia: praktický lekár pre deti a dorast
NZZ - PLPDD Rajecká cesta 19/13, 013 13 Rajecké Teplice

MUDr. Andrea Šimalová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
SLK a.s. Osloboditeľov 131/4, KD Baník, 013 13 Rajecké Teplice

MUDr. Anna Vojteková
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
Slov. lieč. kúpele a.s. Osloboditeľov 131/4, 013 13 Rajecké Teplice

MUDr. Ľubomíra Bažíková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
APLPD č. 464, 013 22 Rosina

MUDr. Irena Jurkovičová
špecializácia: pediatria
Amb. prakt. lekára pre DD OBZS, 013 22 Rosina

MUDr. Marta Jandáková
špecializácia: pediatria
MUDr. Marta Jandáková PLPDD Fatranská 80, 013 01 Teplička nad Váhom

MUDr. Miroslava Mudroňová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Ambulancia prakt. lekára pre dospelých Fatranská 80, 013 01 Teplička nad Váhom

MUDr. Yvetta Bohyniková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Obvodné zdravotné stredisko Svätého Martina 273, 013 06 Terchová

MUDr. Rozália Martyneková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Súkromná amb. praktického lekára Sv. Martina 273, 013 06 Terchová

MUDr. Jarmila Kadlečíková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Amb. PLD Nám. sv. Floriána 1002, 013 03 Varín

MUDr. Oľga Marcová
špecializácia: pediatria
Praktický lekár pre deti a dorast nám. Sv. Floriána, 013 03 Varin

MUDr. Ladislav Milo
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Amb. prakt.lekára pre dospelých , 013 03 Varín

MUDr. Janka Milová
špecializácia: pediatria
Amb. PLDD Nám. Sv. Floriána, 013 03 Varín

MUDr. Róbert Adamov
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP - chirurg. odd. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Anna Altusová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
MUDr. Altusová PLPD Vysokoškolákov 22, 010 08 Žilina

MUDr. Eva Ammerová
špecializácia: klinická onkológia
NsP Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Lucia Astalošová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Emil Augustín
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
NsP - kardiologická amb. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Ladislav Augustín
špecializácia: urológia, detská urológia
ŽILPO s.r.o V. Javorku 5, 010 01 Žilina

MUDr. Lucia Bábiková
špecializácia: pediatria
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Pavol Babinec
NsP Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Boris Babiš
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Pavol Babjak
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP V. Spanyola 43, 010 01 ŽIlina

MUDr. Peter Bačinský
špecializácia: neurochirurgia
NsP - neurologické odd. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Michal Bajaček
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP V. Spanyola 11, 010 01 Žilina

MUDr. Ladislav Balco
špecializácia: urológia, detská urológia
NsP - súkromná urolog. amb. V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Věra Balcová
špecializácia: hematológia a transfuziológia
Klinická biochémia s.r.o. V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Peter Ballay
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Ján Bašo
špecializácia: gastroenterológia, hepatológia, detská gastroenter
NsP - gastroenterolog. centrum V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Ľuboš Bauček
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP Žilina,úrazové odd. D. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Ľubomír Bažík
špecializácia: ortopédia
NsP - ortoped. odd. V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Martina Bérešová
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Alžbeta Birčáková
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP V. Spanyola 43, 012 01 Žilina

MUDr. Igor Bízik
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP - chir. odd. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Dagmar Bollová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - interné odd. A V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Miriam Boľová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Miroslava Bonková
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Helena Borošincová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
MUDr. Helena Borošincová, s.r.o. PK Vlčince, 010 08 Žilina

MUDr. Ľubomíra Branická
špecializácia: infekčné choroby (vrátane detských, tropických a c
NsP - infekčné oddelenie V. Spanyola, 012 07 Žilina

MUDr. Ľubomír Branický
špecializácia: pediatria
amb. PLPDaD Dlabačova 14, 010 01 Žilina

MUDr. Dušan Broďáni
špecializácia: algeziológia
NsP - algeziológ V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Dušan Broďáni
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP - algeziológ V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Valéria Broďániová
špecializácia: hematológia a transfuziológia
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Oľga Brozová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NsP - detská očná amb. V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Viliam Bršiak
špecializácia: preventívne pracovné lekárstvo
ŠZÚ V. Spanyola 27, 010 01 Žilina

MUDr. Miriam Brunová
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
NsP - odd. TaRCH V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Peter Buc
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
ŽILPO s.r.o. - gynekologicko - urologická amb. Vysokoškolákov 21, Poliklinika - Vlčince, 010 08 Žilina

MUDr. Viliam Bugáň
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
Kardiologická neštátna ambulancia V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Viliam Bugáň
špecializácia: angiológia
Kardiologická neštátna ambulancia V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Ingrid Bugáňová
špecializácia: diabetológia, poruchy látkovej výmeny a výživy
Diabetologická amb. Bratislavská 1, 010 01 Žilina

MUDr. Ján Bulejčík
špecializácia: cievna chirurgia
NsP - chirurgické odd. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Tatiana Bulejčíková
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
NsP - kož. odd. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Jana Buňáková
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
NsP - ORL odd. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Daniela Calajová
špecializácia: pediatria
NsP - novorodenecké odd. V.Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Eva Celecová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP - OAIM V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Ivan Chaban
špecializácia: toxikológia
Centrum pre liečbu drog. závislostí s.r.o. Považský Chlmec 278, 010 03 Žilina

MUDr. Prokop Chadim
špecializácia: rádiodiagnostika
Železničná poliklinika Jána Milca 33, 010 01 Žilina

MUDr. Katarína Chadimová
špecializácia: telovýchovné lekárstvo
NsP - televýchovné lek. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Anna Cholujová
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
NsP V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Andrea Chromeková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Viera Chudíková
špecializácia: telovýchovné lekárstvo
NsP - odd. telovych. lekárstva V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Anna Cigániková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Amb. prakt. lekára pre dosp. Sad SNP 3, Tesco, 010 01 Žilina

MUDr. František Cisárik
špecializácia: lekárska genetika
Odd. lek. genetiky Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. František Cisárik
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Soňa Cisariková
špecializácia: epidemiológia
ŠZÚ V. Spanyola 27, 011 71 Žilina

MUDr. Michal Čabrák
špecializácia: urológia, detská urológia
MUDr. Čabrák s.r.o. - urologické odd. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Tatiana Čabráková
špecializácia: revízny lekár
VšZP P. O. Hviezdoslava 26, 010 01 Žilina

MUDr. Gabriela Časnochová
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. František Čelko
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Zdr. stredisko Záchrannej brigády hasičského a záchr. zboru Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina

MUDr. Matej Čiernik
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - interné odd. A V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Zlata Čižniarová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Doprastav Kragujenská 11, 010 11 Žilina

MUDr. Peter Dančík
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Peter Dančík
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Šárka Dančíková
špecializácia: pediatria
SANAREA, s.r.o. Petzvalova 25, 010 01 Žilina

MUDr. Adriana Daubnerová
špecializácia: pediatria
NZZ - pediatria V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Michaela Dluzniewska
špecializácia: pediatria
NZZ - pediatria V. Spanyolova 43, 012 07 Žilina

MUDr. Jana Doboszová
špecializácia: patológia
NsP Žilina V.Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Eva Drahošová
špecializácia: hematológia a transfuziológia
NsP Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Mária Dúhová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Denis Dunajovec
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Mária Ďuranová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NsP - očné odd. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Jaromír Ďurčan
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
Slovenská záchranná a.s. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Oľga Ďurčanská
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
Neštátna očná amb. V. Spanyola 43, 010 08 Žilina

MUDr. Peter Durmis
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Richard Durmis
špecializácia: ortopédia
NsP - ortoped. odd. V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Iveta Durmisová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
NsP - psych.odd. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Peter Durný
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP - neurochirurg. odd. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Marta Dvorecká
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
ŽILPO s.r.o. Vysokoškolákov 31, 010 08 Žilina

MUDr. Anton Dzian
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP - chirurgické odd. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Eliška Fabanová
špecializácia: revízny lekár
VšZP P. O. Hviezdoslava 26, 010 01 Žilina

MUDr. Klotilda Fabušová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Ústav na výkon väzby , 010 01 Žilina

MUDr. Kvetoslava Ferrová
NsP Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Róbert Ficek
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Peter Filko
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Adriana Filová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP - OAIM V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Elena Filová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Ambulancia PLPD Kysucká Cesta 5, 010 01 Žilina

MUDr. Marta Filová
špecializácia: nefrolológia, dialyzačné centrum
Norma 4 s.r.o. HDC Dolný Vál 70, 010 01 Žilina

MUDr. Marián Fojtík
špecializácia: revízny lekár
VšZP Hviezdoslavova 26, 010 01 Žilina

MUDr. Janka Franeková
špecializácia: klinická biochémia
NsP- odd. kl. biochémie V. Spanyola, 010 01 Žilina

MUDr. Mária Frátriková
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
Železničná poliklinika J. Milca 33, 010 01 Žilina

MUDr. Ľubica Frátriková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD V. Spanyola 43, NsP PK II., 010 01 Žilina

MUDr. Andrea Ftáčková
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP - interné odd. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Anna Fučeková
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP - detské odd. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Jana Fučeková
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP - novoroden. odd. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Igor Fulla
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NZZ - gynekolog. amb. Bratislavská 1, 010 01 Žilina

MUDr. Lucia Gajdošíková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP V. Spanyola 43, 010 00 Žilina

MUDr. Marek Galas
špecializácia: urológia, detská urológia
NsP - urolog. odd. V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Ema Gašparová
špecializácia: hygiena a epidemiológia
ŠZÚ Spanyola 27, 011 71 Žilina

MUDr. Vladimíra Gažíková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Juraj Gimera
špecializácia: ortopédia
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Anna Glasnáková
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
Neurolog. amb. PK Vysokoškolákov, 010 08 Žilina

MUDr. Drahoslava Glosová
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
Polikl.odd. TaRCH Štefánikova 11, 012 07 Žilina

MUDr. František Golas
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Viera Golská
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
Poliklinika Vlčince Vysokoškolákov, 010 08 Žilina

MUDr. Jozef Golský
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NZZ - gynekolog. amb. Hliny VI, OZS, 010 01 Žilina

MUDr. Alžbeta Gondžúrová
špecializácia: urgentná medicína
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Adriana Gorelčíková
špecializácia: nefrolológia, dialyzačné centrum
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Adriana Gorelčíková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Marián Gottas
špecializácia: revízny lekár
Spoločná zdravotná poisťovňa 1. mája 34, 01001 Žilina

MUDr. Margita Grambličková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ - PLPD ul. 1. mája 4, 010 01 Žilina

MUDr. Ľudovít Grega
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Železničná poliklinika J. Milca 33, 010 01 Žilina

MUDr. František Grochal
špecializácia: neurčená odbornosť
NÚP - KÚP Hurbanová 16, 010 01 Žilina

MUDr. Mária Gusková
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Peter Hacek
špecializácia: rádiodiagnostika
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Vladimír Haľko
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Jana Haľková
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Lucia Halmiová
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Pavol Haluska
špecializácia: patológia
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Erika Hanáková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - interné odd. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Emília Hanousková
NZZ Dolné Rudiny 19, 010 01 Žilina

MUDr. Martina Hanzelová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
NsP Žilina, psychiatrické odd. Bytča V. Spanyola 39, 012 07 Žilina

MUDr. Peter Haranta
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP Žilina, úrazové odd. V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Miloš Hartel
špecializácia: ortopédia
NsP - odd. detskej ortopédie V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Ivana Haťapková
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
ORL - Foniatrická ambulancia V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Peter Haupt
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Mária Hloušková
špecializácia: pediatria
Ambulancia pre deti a dorast Petzvalova 3374/41, 010 15 Žilina

MUDr. Oľga Hodásová
špecializácia: ortopédia
NsP - odd. detskej ortpédie Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Katarína Holáková
špecializácia: pediatria
Amb. prakt.lekára pre DD V.Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Štefan Holeša
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NZZ - chirurgická amb. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Margita Holešová
špecializácia: pediatria
Privátna PLPDaD Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Bohdan Holý
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
NsP - kožná amb. V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Adriana Horánska
špecializácia: pediatria
NZZ - PLPDD D. Dlabača 14, 010 00 Žilina

MUDr. Miroslava Horniačková
špecializácia: klinická mikrobiológia, lek. virológia, lek. paraz
NsP V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Zuzana Hostačná
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP - OAIM V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Katarína Hrbáňová
špecializácia: pediatria
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Roman Hriník
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
VÚ2970-posád.ošetr.-obväzisko 5 pluk Rajecká cesta, 010 15 Žilina

MUDr. Vladimír Hrivík
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Viera Hrivíková
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
NZZ - psychiatr. amb. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Viera Hrižová
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
Onkodermatolog. amb. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Ivan Hrnčár
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Posádková ambulancia Rajecká cesta, 011 17 Žilina

MUDr. Eva Hrobáriková
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP Spanyolova 43, 012 07 Žilina

MUDr. Martin Hromec
špecializácia: ortopédia
NsP - ortoped. odd. V. Spanyola 1753/43, 012 07 Žilina

MUDr. Iveta Hronská
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
Očná amb. Železničná PK J. Milca 33, 010 01 Žilina

MUDr. Jarmila Hrtánková
špecializácia: rádiodiagnostika
NsP - RDG odd. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Richard Hrubý
špecializácia: rádioterapia
NsP V. Spanyola 43, 01001 Žilina

MUDr. Jozef Hudcovský
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NSP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Alena Hudecová
špecializácia: pediatria
POLIKLINIKA Vlčince Vysokoškolákov 10, 010 08 Žilina

MUDr. Jaroslav Ivan
špecializácia: súdne lekárstvo
NsP - odd. súdneho lekárstva V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Janka Ivanová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Ambulancia prak. lekára Predmestská 1, 010 01 Žilina

MUDr. Katarína Jackuliaková
špecializácia: neonatológia a perinatológia
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Božena Jakubjaková
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NZZ - očná amb. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Marcela Jamnická
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP Žilina V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Lívia Jančiová
špecializácia: súdne lekárstvo
NsP odd. súdneho lekárstva V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Martina Jandzíková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Spanyolova 43, 010 01 Žilina

MUDr. Michal Jánoš
špecializácia: neonatológia a perinatológia
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Renáta Janoušková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Železničná poliklinika Jana Milca 33, 010 01 Žilina

MUDr. Mária Jantáková
špecializácia: pediatria
NZZ - PLPDD D. Dlabača 14, 010 01 Žilina

MUDr. Pavel Javoran
špecializácia: posudkové lekárstvo
Sociálna poisťovňa nám. Ľ. Štúra 5, 011 85 Žilina

MUDr. Pavol Jedinák
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Beatrix Jezná
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NZZ - gynekol. a pôrod. Rudnaya 100, 010 01 Žilina

MUDr. Rastislav Johanes
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP - chirurg. odd. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Milan Jombík
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Ústav na výkon väzby Hlboká cesta 21, 010 24 Žilina

MUDr. Jozef Jopčík
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
ŽELEZNIČNÁ PK J.Milca 33, 01001 Žilina

MUDr. Lenka Jurečeková
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
ŽILPO s.r.o. Vysokoškolákov 31, 010 01 Žilina

MUDr. Oľga Juríčková
špecializácia: lekárska imunológia a alergológia, laborat. transp
Detská privát. imunoalergologická amb. V. Spanyola 43, 010 01 ŽILINA

MUDr. Nina Juríková
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Juraj Kacian
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Zuzana Kacianová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP V.Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Marek Káčerik
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NsP - očné odd. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Martin Kapasný
špecializácia: hygiena všeobecná a komunálna
ŠZÚ V. Spanyola 27, 011 71 Žilina

MUDr. Katarína Karašinská
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
Žel.poliklinika J.Milca 33, 01001 Žilina

MUDr. Pavol Karašinský
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
PK med s.r.o. - PLPD Vysokoškolákov 31, 010 08 Žilina

MUDr. Vilma Karisná
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP - gynekológia a pôrodníctvo V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Peter Kašša
špecializácia: klinická mikrobiológia, lek. virológia, lek. paraz
NsP - OKM V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Pavel Kažík
špecializácia: urológia, detská urológia
NsP - urologické odd. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Zuzana Kažíková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Stavospol Tichá 4, 010 01 Žilina

MUDr. Zaka Khan
špecializácia: urológia, detská urológia
NsP - urolog. odd. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Drahomír Kianička
NsP, gyn.pôrodnícke odd. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Mária Kianičková
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Železn. PK, psych. amb. Milcova 33, 010 01 Žilina

MUDr. Danica Kmetíková
špecializácia: posudkové lekárstvo
Sociálna poisťovňa Hurbanova 16, 010 01 Žilina

MUDr. Anna Knapcová
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
ORTOVITA s.r.o. Bratislavská 1, 010 01 Žilina

MUDr. Ladislav Knapec
špecializácia: ortopédia
NsP - ortoped. odd. V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Štefan Kőhler
špecializácia: soc. lek. a organizácia zdravotníctva
Kalinčiakova 14, 010 01 Žilina

MUDr. Denisa Köhlerová
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
NsP - ORL odd. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Gabriela Köhlerová
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
ŽILPO s.r.o. Vysokoškolákov 31, 010 08 Žilina

MUDr. Anna Kolenčíková
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
Dermatovenerologická amb. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Emília Kolíková
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
Krankas s.r.o Bratislavská 1, 010 01 Žilina

MUDr. Stanislav Kollár
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
NsP Žilina - Bytča psyciatrické odd. Žilina - Bytča, 010 09 Žilina

MUDr. Peter Koma
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
Detská kardiologická amb. V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Janka Komová
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP - interné odd. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Róbert Kompaník
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP I. Spangola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Janka Konečná
špecializácia: gastroenterológia, hepatológia, detská gastroenter
Železničná poliklinika Jána Milca 33, 010 01 Žilina

MUDr. Irena Koóšová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - LDCH V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Tomáš Kopal
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Iveta Kopalová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Jozef Korček
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Ambulancia prakt. lekára Štefánikova 4, 010 01 Žilina

MUDr. Peter Korec
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Gabriela Košecká
špecializácia: epidemiológia
ŠZÚ V. Spanyola 27, 011 71 Žilina

MUDr. Juraj Kováčik
špecializácia: pediatria
NsP - detské odd. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Janka Kováčová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
NsP - psychiatrické odd. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Slavomír Kovalčík
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP - úrazové odd. V. Spanyola, 010 01 Žilina

MUDr. Janka Kovalčíková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Amb. prakt. lekára pre dospelých V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Daniela Kozáčiková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - odd. TaRCH V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Peter Kozánek
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Eva Krajčová
Amb. prakt. lekára pre dosp. Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Jarmila Krakovská
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Neštátna interná ambulancia Spanyola 43, 012 27 Žilina

MUDr. Róbert Krause
špecializácia: ortopédia
NsP - ortopedické odd. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Miroslava Krauseová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - interné odd. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Milena Křížová
špecializácia: revízny lekár
SZP ul. 1. mája 34, 010 01 Žilina

MUDr. Milan Krkoška
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP - gyn. - pôr. odd. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Jozef Krnčan
špecializácia: rádiodiagnostika
NsP - rádiodiagnostické odd. V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Ivan Kročko
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Spoločná zdravotná poisťovňa ul. 1. mája 34, 010 01 Žilina

MUDr. Beáta Kročková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Amb. PLPD V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Zuzana Krošláková
NsP V. Spanyola, 010 01 Žilina

MUDr. Zuzana Kubíková
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Ľudmila Kubincová
špecializácia: diabetológia, poruchy látkovej výmeny a výživy
NsP V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Milan Kubjatko
špecializácia: ortopédia
Poliklinika Bratislavská 1, 010 01 Žilina

MUDr. Magdaléna Kubjatková
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP - neurolog. odd. V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Dana Kubová
špecializácia: pediatria
NsP - OAIM V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Pavol Kuchar
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP - chir. odd. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Vladimír Kucko
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NsP - očná amb. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Marta Kučeráková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Spanyola 43, 012 01 Žilina

MUDr. Lucia Kučerová
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Ivan Kudera
špecializácia: klinická onkológia
NsP V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Ľubica Kuderová
špecializácia: reumatológia
Železničná poliklinika J.Milca 33, 010 01 Žilina

MUDr. Peter Kulina
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Monika Kulinová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Milada Kullová
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Daniela Kunhartová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Železničná poliklinika Milcova 33, 010 01 Žilina

MUDr. Iveta Kurčová
špecializácia: diabetológia, poruchy látkovej výmeny a výživy
NZZ - diabet. amb. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Yvetta Kurimská
špecializácia: praktický lekár pre deti a dorast
Dorastová amb. Žilinskej univerzity Vysokoškolákov 22, 011 33 Žilina

MUDr. Zuzana Kurjaková
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP - OAIM V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Martin Kvašnica
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Dušan Kyška
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP,gyn.odd. V. Spanyola 43, 01207 Žilina

MUDr. Slavomíra Kyšková
špecializácia: pediatria
NsP - detské oddelenie V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Vladimír Labaj
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP - neurologické odd. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Alena Lachová
špecializácia: klinická mikrobiológia, lek. virológia, lek. paraz
NsP, OKM Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Anna Laciová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
Žel. poliklinika Jána Milca, 010 01 Žilina

MUDr. Peter Laurinc
špecializácia: urológia, detská urológia
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Mária Laurincová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Ján Lehotský
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Ján Lekeš
špecializácia: posudkové lekárstvo
Sociálna poisťovňa nám. Ľ. Štúra 5, 010 01 Žilina

MUDr. Tatiana Lengyelová
špecializácia: pediatria
NZZ - PLPDD Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina

MUDr. Boris Liščák
špecializácia: ortopédia
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Petra Liščáková
špecializácia: ortopédia
NsP V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Anna Lojdlová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP - neurolog. amb. V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Vladimír Louda
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
Gynekologická amb. Vysokoškolákov, 010 08 Žilina

MUDr. Pavol Lukášek
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Eva Lukášková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
PLD Závodská cesta 4, 010 01 Žilina

MUDr. Jarmila Machynová
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
Neštátna ORL amb. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Ivan Mačuga
špecializácia: neurochirurgia
NsP V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Ivana Mačugová
špecializácia: gastroenterológia, hepatológia, detská gastroenter
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Ivana Mačugová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Augustín Majcher
špecializácia: ortopédia
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Alena Majerová
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
NsP - FRO odd. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Juraj Marcinek
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Jana Marcová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Martin Martiak
špecializácia: klinická farmakológia
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Monika Martyneková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Marián Matušík
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - amb. prakt. lekára Vysokoškolákov 10, 010 08 Žilina

MUDr. Marián Matušík
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ - amb. prakt. lekára Vysokoškolákov 10, 010 08 Žilina

MUDr. Zuzana Matušíková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Nešt. int. amb. V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Klement Matuška
špecializácia: pediatria
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Klement Matuška
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Peter Mazúr
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
NZZ - ORL amb. Bôrická cesta 29, 010 01 Žilina

MUDr. Matej Medovarský
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
Gynekologická amb. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Pavol Meliš
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
Interná ambul. - MUDr. Meliš Pavel Bratislavská 1, 010 01 Žilina

MUDr. Dušan Michalko
špecializácia: nefrolológia, dialyzačné centrum
NORMA 4 s.r.o. - hemodialyzačné centr. Vysokoškolákov 31, 010 08 Žilina

MUDr. Jana Mičietová
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Róbert Mihálik
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Juraj Mikuláš
špecializácia: urológia, detská urológia
NsP - urolog. odd. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Iveta Milanová
špecializácia: pediatria
Obvodné zdravotné stredisko Hliny VI., 010 01 Žilina

MUDr. Jozef Mitro
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Jozef Molitor
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Martina Molitorová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NsP V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Martin Molnár
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Elena Moresová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Roman Mráz
špecializácia: urológia, detská urológia
NsP Urolog.odd. V.Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Ľuboslav Mráz
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP - gynek. pôr. odd. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Milan Mrázik
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP Žilina - neurochir.odd. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Dana Mrázová
špecializácia: pediatria
NsP - detské odd. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Katarína Mrázová
špecializácia: pediatria
NZZ - pediatria V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Ľubica Mrázová
špecializácia: revízny lekár
VšZP P. O. Hviezdoslava 26, 010 01 Žilina

MUDr. Radovan Mucha
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Jana Mýttová
špecializácia: revízny lekár
VšZP a.s. Hviezdoslavova 26, 010 01 Žilina

MUDr. Silvia Náterová
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
Poliklinika Bratislavská 1, 010 01 Žilina

MUDr. Marián Nečas
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP - OAIM V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Alena Nemcová
špecializácia: pediatria
NZZ - pediatria V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Pavel Nemeček
špecializácia: urgentná medicína
Rescue systém s.r.o. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Katarína Nemečková
špecializácia: posudkové lekárstvo
Sociálna poisťovňa nám. Ľ. Štúra 5, 010 01 Žilina

MUDr. Peter Németh
špecializácia: rádioterapia
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Miroslava Nováková
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP - OAIM V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Helena Novotná
špecializácia: pediatria
Praktický lekár pre deti a dorast V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Renáta Oláhová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Vladimír Oleár
Aventis Pasteur Národná, 010 01 Žilina

MUDr. Marcela Orlovská
špecializácia: endokrinológia, detská endokrinológia
Neštátna endokrinologická ambulancia V.Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Karol Orlovský
špecializácia: traumatológia
NsP V. Spanyola 43, 010 00 Žilina

MUDr. Nina Orthová
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP V.Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Patrícia Orvanová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NZZ - neurolog. amb. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Radoslav Paďha
špecializácia: rádiodiagnostika
Krankas s.r.o. Bratislavská 1, 010 01 Žilina

MUDr. Pavol Palčovič
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP - OAIM V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Dominika Palčovičová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Mária Palčovičová
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Mária Palenicová
špecializácia: hygiena a epidemiológia
ŠZÚ V. Spanyola 27, 011 71 ŽIlina

MUDr. Ján Pallay
špecializácia: pediatria
VšZP P.O. Hviezdoslava 26, 010 01 Žilina

MUDr. Oľga Pallayová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP - detská neurol. amb. Spanyolova 43, 012 07 Žilina

MUDr. Mária Palúchová
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
NsP - odd. TaRCH Štefániková 11, 012 07 Žilina

MUDr. Juraj Panák
špecializácia: ortopédia
NsP - ortoped. amb. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Dagmar Paulínyová
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Dagmar Paulínyová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Adriana Pavelčíková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Jarmila Pavlusová
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
PK Vlčince Kožná amb. Vysokoškolákov 31, 010 08 Žilina

MUDr. Zuzana Pazická
špecializácia: neonatológia a perinatológia
NsP V. Spanyolu 43, 012 07 Žilina

MUDr. Andrea Petráňová
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
NsP - dermatovenerolog. odd. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Mária Petrovská
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
Privátna kožná amb. V.Spanyola 43, 01207 Žilina

MUDr. Martin Pevný
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP Žilina Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Tibor Pikora
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
MUDr. Erbanová Ambra Pietra 12, 010 01 Žilina

MUDr. Jaroslav Piovár
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Nešt.psychiat.amb. Šoltésovej 5, 010 01 Žilina

MUDr. Tatiana Pišteková
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Marian Pitka
špecializácia: urológia, detská urológia
NZZ - urol. amb. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Janka Pituchová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP V. Spanyolova 43, 012 07 Žilina

MUDr. Vladimír Pivko
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Bratislavská 2, závodná amb., 010 01 Žilina

MUDr. Milena Podhradská
špecializácia: gastroenterológia, hepatológia, detská gastroenter
NsP Spanyola 43, 01207 Žilina

MUDr. Daniela Podolinská
špecializácia: praktický lekár pre deti a dorast
PK Vlčince Vysokoškolákov, 010 08 Žilina

MUDr. Daniela Podolinská
špecializácia: pediatria
PK Vlčince Vysokoškolákov, 010 08 Žilina

MUDr. Viera Pohnánová
špecializácia: posudkové lekárstvo
Sociálna poisťovňa nám. Ľ. Štúra 5, 010 01 Žilina

MUDr. Dušan Pokorný
NsP V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Marcela Poláčková
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP - neurol. odd. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Júlia Poljaková
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP V. Spanyolova 43, 012 07 Žilina

MUDr. Juraj Popluhár
špecializácia: ortopédia
NsP - odd. detskej ortopédie V. Spanyola 43, 012 43 Žilina

MUDr. Jana Popluhárová
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
MUDr. Jana Popluhárová - gynekol. amb. Sládkovičova 13, 010 01 Žilina

MUDr. Terézia Poradovská
špecializácia: geriatria
NsP - LDCH V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Roman Pös
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP - OAIM V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Ladislav Potočniak
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Jana Potúčková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Bytčická cesta 4, 010 42 Žilina

MUDr. Katarína Prekopová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Mária Rečičárová
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
NZZ - ORL amb. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Ján Remšík
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NZZ - amb. úrazovej chirurgie V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Bohuš Renker
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NZZ V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Marián Repák
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Jana Ročiaková
špecializácia: diabetológia, poruchy látkovej výmeny a výživy
ŽILPO s.r.o. Vysokoškolákova 31, 010 08 Žilina

MUDr. Ladislav Rolko
špecializácia: infekčné choroby (vrátane detských, tropických a c
NsP V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Helena Rolková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
MUDr. Helena Rolková Štefánika 71, 010 01 Žilina

MUDr. Róbert Rosival
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP Spanyola 43, 012 01 Žilina

MUDr. Martina Roubalová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Adriana Rumanová
VšZP P. O. Hviezdoslava 26, 010 01 Žilina

MUDr. Christo Rusev
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Jaroslav Rýchlik
špecializácia: sexuológia
NsP V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Branislav Sagál
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Alexandra Sagálová
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
Detská kardiolog.amb. V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Daniela Salatová
špecializácia: pediatria
NsP - detské odd. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Eva Satalová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
ObZS Hliny IV Bajzová, 010 01 Žilina

MUDr. Eva Schűrgerová
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
Železničná poliklinika FRO amb. Milcova 33, 010 01 Žilina

MUDr. Jarmila Seifertová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
MUDr. Seifertová s.r.o. Vysokoškolákov 31, 010 08 Žilina

MUDr. Jarmila Seifertová
špecializácia: lekárska imunológia a alergológia, laborat. transp
MUDr. Seifertová s.r.o. Vysokoškolákov 31, 010 08 Žilina

MUDr. Branislav Serva
špecializácia: neurčená odbornosť
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Marián Sisák
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Robert Skácel
NsP Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Mária Skálová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Železničná Poliklinika Jána Milca 33, 010 01 Žilina

MUDr. Jana Sláviková
špecializácia: pediatria
NsP - detské odd. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Anna Smiešková
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
Zdravotná záchranná služba V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Miriam Soukupová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Vladimír Spišák
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - interné odd. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Stanislav Stančík
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
ŽSR Železničná poliklinika Jána Milca 33, 010 01 Žilina

MUDr. Mária Stančíková
špecializácia: neonatológia a perinatológia
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Edita Staníková
špecializácia: ortopédia
NsP - ortoped. amb. Spanyola 43, 010 62 Žilina

MUDr. Darina Straňanková
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Zuzana Strnadová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NZZ - detská očná amb. Hálkova 3, 010 01 Žilina

MUDr. Janka Stuchlíková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - interné odd. B V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Martin Sudek
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP - gyn. pôr. odd. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Dagmar Sudeková
špecializácia: rádiodiagnostika
NsP Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Daniel Svetlík
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Juraj Svitač
špecializácia: urológia, detská urológia
ŽILPO s.r.o. Vysokoškolákov 31, 010 01 Žilina

MUDr. Karol Šafek
špecializácia: ortopédia
NsP - odd. detskej ortopédie V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Jozef Šedo
špecializácia: posudkové lekárstvo
Sociálna poisťovňa nám. Ľ. Štúra 5, 010 01 Žilina

MUDr. Elvíra Ševčovičová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
Krankas s.r.o. Bratislavská 1, 010 01 Žilina

MUDr. Alžbeta Šikulová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP V.Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Zuzana Šimeková
špecializácia: endokrinológia, detská endokrinológia
NsP Spanyola 43, 01207 Žilina

MUDr. Mária Šimková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - interné odd. A V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Eva Šimová
špecializácia: rádioterapia
NsP - onko-rádioterapeutické odd. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Vincent Škotta
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Anna Škottová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
NZZ - psychiatrická ambulancia V. Spanyola 43, NsP, 012 07 Žilina

MUDr. Ľubica Škrkoňová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
OZS Hliny VI. Bajzova, 010 01 Žilina

MUDr. Denisa Škrovinová
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
1. Žilinské očné centrum - VIKOM s.r.o. Vysokoškolákov 31, 010 01 Žilina

MUDr. Katarína Škubová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Katarína Škubová
špecializácia: kardiológia, detská kardiológia
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Elvíra Šlopková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NORMA s.r.o., Dialyzač.centrum Dolný Val 70, 010 01 Žilina

MUDr. Radoslav Šolek
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP - chirurgické odd. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Eva Špániková
špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d
NsP FRO V. Spanyola 43, 01207 Žilina

MUDr. Michal Šproch
špecializácia: neurochirurgická
NsP - neurochirurg. odd. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Milan Štancel
špecializácia: gastroenterológia, hepatológia, detská gastroenter
Žel. poliklinika Jána Milca 33, 010 01 Žilina

MUDr. Lumír Štefánek
špecializácia: traumatológia
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Lumír Štefánek
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Patrícia Štrbová
špecializácia: pediatria
NsP - detské odd. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Dagmar Štrocholcová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
NsP V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Aladár Štubňa
špecializácia: revízny lekár
Všeobecná Zdravotná Poisťovňa P.O.Hviezdoslava 26, 010 01 ŽILINA

MUDr. Eva Štubňová
špecializácia: nefrolológia, dialyzačné centrum
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Mária Štubňová
špecializácia: praktický lekár pre deti a dorast
SOV-E Dorastová amb. Komenského 50, 010 01 Žilina

MUDr. Igor Štúr
špecializácia: infekčné choroby (vrátane detských, tropických a c
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Pavol Šulan
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Oľga Šuleková
špecializácia: pediatria
NZZ / v NsP/ V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Vladimír Šulgan
špecializácia: rádiodiagnostika
NsP V.Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Alena Šulová
špecializácia: hygiena detí a dorastu
ŠZÚ V. Spanyola 27, 011 71 Žilina

MUDr. Mária Šustrová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
ŽILPO s.r.o. Vysokoškolákov 31, 010 08 Žilina

MUDr. Marcela Tamborská
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Amb. PLD V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Anna Tatarová
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
NsP - odd. TaRCH V. Spanyola 45, 012 07 Žilina

MUDr. Miroslav Tavač
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Marcela Tavačová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP Spanyola 43, 01207 Žilina

MUDr. Ján Tholt
špecializácia: neurčená odbornosť
Železničná PK Jána Milca 33, 010 01 Žilina

MUDr. Alena Thomková
špecializácia: klinická onkológia
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Alena Thomková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Jarmila Tichá
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP Spanyola 43, 01207 Žilina

MUDr. Dagmar Tobolová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
Neurologické odd. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Pavel Toma
špecializácia: neurčená odbornosť
Spoločná Zdravotná poisťovňa ul. 1. mája 34, 010 01 Žilina

MUDr. Mária Tomková
špecializácia: pediatria
NsP detské odd. V.Spanyola 43, 01001 Žilina

MUDr. Ľubomíra Tomusová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - inter. odd. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Jozef Trgiňa
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP traumatologické odd. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Eva Trizuljaková
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NsP V.Spanyola 43, 012 47 Žilina

MUDr. Mária Trpišová
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NZZ - neurolog. amb. Bratislavská 1, 010 01 Žilina

MUDr. Mária Tumová
špecializácia: pediatria
SANAREA s.r.o. Petzvalova 25, 010 15 Žilina

MUDr. Milena Tunegová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Amb. prakt.lekára pre dospelých Kysucká cesta 1, 010 01 Žilina

MUDr. Alena Turská
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
VšZP P. O. Hviezdoslava 26, 010 01 Žilina

MUDr. Eva Turzová
špecializácia: pediatria
PK Vysokoškolákov 10, 010 08 Žilina

MUDr. Eva Uhrínová
špecializácia: rádiodiagnostika
Železničná poliklinika J. Milca 33, 010 01 Žilina

MUDr. Milan Útly
špecializácia: ortopédia
NsP - detská ortopédia V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Andrea Václavková
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP - interné odd. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Tatiana Václavková
špecializácia: pediatria
Amb. prakt. lekára pre deti a dorast V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Lívia Valachová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
MUDr. Lívia Valachová s.r.o. - PLPD V. Spanyola 43, 010 00 Žilina

MUDr. Ladislav Valica
špecializácia: geriatria
NsP - LDCH V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Eva Valušková
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ Závodská 60, 010 01 Žilina

MUDr. Juraj Váňa
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP - chirurgické odd. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Ľubica Vančová
špecializácia: tuberkulóza a respiračné choroby
NsP - TaRCH V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Peter Vaněk
špecializácia: rádiodiagnostika
NsP V. Spanyola 43, 01207 Žilina

MUDr. Zuzana Váňová
špecializácia: dermatovenerológia, detská dermatovenerológia
NsP - dermatovenerol. odd. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Anna Vargová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
Letecká záchranná zdravotná služba, Regional Heli service, s.r.o. V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Juraj Vavrík
špecializácia: klinická biochémia
Klinická biochémia, s.r.o. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Ladislav Vereš
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru Bánovská cesta 8111, 811 46 Žilina

MUDr. Katarína Veselá
KRANKAS s.r.o. , 010 01 Žilina

MUDr. Pavol Veselý
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
Gynekologická ambulancia Kysucká cesta 1, 010 61 Žilina

MUDr. Andrea Vessová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
NsP Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Martina Vessová
špecializácia: rádiodiagnostika
NsP - RDG V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Jana Viechová
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
Krankas s.r.o. Bratislavská 1, 010 01 Žilina

MUDr. Oto Vincze
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP - chirurgické odd. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Oľga Vöröšová
špecializácia: psychiatria (vrátane OLU, detskej psychiatrie, ped
NsP - psych. odd. Bytčica, 012 07 Žilina

MUDr. Danica Vršanská
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Vladislav Vršanský
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Bratislavská 1, 010 01 Žilina

MUDr. Juraj Vyletelka
špecializácia: neurológia, detská neurológia, sanatórium s postur
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Ivana Weberová
špecializácia: vnútorné (interné) lekárstvo
NsP V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Tatiana Zabelová
špecializácia: anesteziológia a restucitácia, JIS
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Ľudovít Zachar
špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo, detská gynekológia
Železničná poliklinika Jána Milca 33, 010 01 Žilina

MUDr. Anna Zacharová
špecializácia: rádioterapia
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Anna Zacharová
špecializácia: klinická onkológia
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Oľga Zacharová
špecializácia: patológia
Odd.patológie, NsP V. Spanyola 43, 012 07 ŽILINA

MUDr. Viera Záhorská
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Závodská cesta 4, 010 01 Žilina

MUDr. Štefan Zelník
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
ŽILPO s.r.o. Vysokoškolákov 31, 010 08 Žilina

MUDr. Jana Zelníková
špecializácia: lekárska imunológia a alergológia, laborat. transp
NsP V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

MUDr. Tatiana Zelníková
špecializácia: oftamológia, detská oftamológia
NZZ - oftalmológia V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Viera Zorkovská
špecializácia: prakt. lekár pre dosp.
PK VLČINCE Vysokoškolákov 22, 010 08 Žilina

MUDr. Beáta Zrníková
špecializácia: pediatria
DPK NsP V.SPANYOLA 43, 010 01 ŽILINA

MUDr. Martin Zuzík
špecializácia: pediatria
Privátny PLPDaD V.SPANYOLA 43, 010 01 ŽILINA

MUDr. Patrik Žabka
špecializácia: otorinolaryngológia, detská ORL
NsP V. Spanyola 43, 010 01 Žilina

MUDr. Michal Žáček
špecializácia: chirurgia, detská chirurgia
NsP - chirurgia V. Spanyola 43, 012 07 Žilina