Psychologické ambulancie

obec/mesto:

TOP PROFILY

Psychologické poradenstvo
PhDr. Zuzana Hradečná , Mgr. Denisa Húšková
Centrum pre neuro-oftalmológiu [otvoriť zariadenie]
Škultétyho 1, 83103 Bratislava

Klinická a dopravná psychológia
PhDr. Ľubomíra Kuracinová
Horná 61/A, 97404 Banská Bystrica

Ambulancia klinickej psychológie
PhDr. Monika Navrátilová , Klinická psychológia Dopravná psychol...
Nám. A. Hlinku 35, 03401 Ružomberok

PhDr. Rita Švihranová, psychoterapeut,psycholog
PhDr. Rita Švihranová
Vyšehradská 14, 85106 Bratislava

PROFILY AMBULANCIÍ

Môj psychológ, s.r.o.
Mierové námestie č. 12, 90101 Malacky

Poradenské Centrum Križovatky – psychologické poradenstvo
Drieňová 34, 82102 Bratislava

Detská psychologická
FNsP Bratislava - Petržalka [otvoriť zariadenie]
Antolská 11, 85107 Bratislava

Detská psychologická
FNsP Bratislava - Petržalka [otvoriť zariadenie]
Antolská 11, 85107 Bratislava

Ambulancia klinickej psychológie
Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o. [otvoriť zariadenie]
Kukorelliho 337, 08701 Giraltovce

Ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie
Cesta k nemocnici 55, 97401 Banská Bystrica

Ambulancia klinickej psychológie
Nemocnica na okraji mesta, n. o. [otvoriť zariadenie]
Nová nemocnica 511, 95801 Partizánske

Ambulancia klinickej psychológie
Nemocnica na okraji mesta, n. o. [otvoriť zariadenie]
Nová nemocnica 511, 95801 Partizánske

Ambulancia klinickej psychológie - PSYCHOINT s.r.o.
, PhDr. Danka Babincová
Bárdošova 2/A, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Ambulancia klinickej psychológie - DPB a.s.
, Mgr. Myra Zahradníková
Bojnická 1, 83104 Bratislava - mestská časť Rača

Ambulancia klinickej psychológie
, Mgr. Katarína Vidová, PhD.
Malonecpalská 215/55, 90701 Prievidza

Ambulancia klinickej psychológie - TEMPRE ANIMA s.r.o.
, Mgr. Zuzana Horňáková ako iný zdravotnícky pracovník - psycholó...
Holubyho 35, 90201 Pezinok

Ambulancia klinickej psychológie
, Mgr. Viera Hudáková ako iný zdravotnícky pracovník - psychológ
Cementárenská 65, 01311 Lietavská Lúčka

Ambulancia klinickej psychológie
, Mgr. Slávka Jašeková ako iný zdravotnícky pracovník - psychológ
Československej armády 3, 03601 Martin

Psychovital s.r.o.
Mgr. Lýdia Adamcová , Mgr.Miroslava Durilová
NsP Zvolen - Nemocnica Zvolen a.s. [otvoriť zariadenie]
Tehelná 4, 96001 Zvolen

Psychoterapia
Mgr. Denisa Andrášová
Moldavská cesta 21/A, 04001 Košice

ALMA Centrum pre zdravý vývin
Mgr. Jana Ashford , Mgr. Marta Marošová, Mgr. Hana Bartová, PhDr...
Saratovská 6C, 84102 Bratislava

Psychoterapeutická prax
Mgr. Martin Babík
Smrečianská 14, 82105 Bratislava

Ambulancia klinickej psychológie
PhDr. Martina Bačová
Roľnícka 1, 83107 Bratislava

psychoterapia * starostlivosť o duševné zdravie
MUDr. Ján Ballx
Železničiarska 4, 81104 Bratislava

Ambulancia klinickej psychológie, Bartíková s.r.o.
PhDr. Zlatica Bartíková
K železnej studienke 28, 81104 Bratislava

Ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie
PhDr. Lygia Bátovská
Sabinovská 10, 82005 Bratislava

Ateliér duševného zdravia
PhDr. et. Mgr. Alena Bednárová
Rozmarínova 3, 91101 Trenčín

Neštátna psychologická ambulancia
Mgr. Renata Bekőová
PK Duslo, a.s. č. 1236, 92703 Šaľa

Psychologická ambulancia
Mgr. Miriam Belianska
Mlynské Nivy 56, 82106 Bratislava

Psychologická ambulancia
Mgr. Jeanette Belišová , Mgr. Daša Ciprichová
Partizánska 2, 81103 Bratislava

PhDr. Andrea Beňušková - klinická psychológia, psychoterapia
PhDr. Andrea Beňušková
Haanova 10, 85104 Bratislava

Klinická psychológia, NZZ A-Molet
PhDr. Zuzana Bieliková
SNP 19, 93401 Levice

PSYCHOPOINT, s.r.o. - Psychologická ambulancia
Mgr. Rastislav Bílik
Karpatská 15, 81105 Bratislava

Ambulancia klinickej a dopravnej psychológie /deti a dospelí/
Mgr. Tatiana Billá , PhD.
Stocklova 19, 08501 Bardejov

Privátna psychologická prax
PhDr. Daniela Bolgacová
Krížna 30 , 81107 Bratislava

Denný psychiatrický stacionár PK SZU FNsP Bratislava - Ružinov
PhDr. Ľubica Bradáčová
FNsP Bratislava - Ružinov, pracovisko Podunajské Biskupice, ... [otvoriť zariadenie]
Krajinská 91, 82107 Bratislava

PhDr. Katarína Budinská - Brainfitness, s.r.o.
PhDr. Katarína Budinská - klinický psychológ a psychoterapeut
Komárňanská ul. 63, 94001 Nové Zámky

Psychologická ambulancia pre deti a dorast
Mgr. Alica Bulasová
ZS Strečnianska - MEDICENTRUM [otvoriť zariadenie]
Strečianska 13, 85105 Bratislava

BLUMENTAL s.r.o. - Ambulancia klinickej psychológie
Mgr. Diana Bultmanová , psychológ Mgr.Lenka Husárová
Podzámska 12, 92001 Hlohovec

Psychologická ambulancia
PhDr. Anna Bydlová
Pražská 4, 04011 Košice

Cagáň Roland, psychológ, psychoterapeut
Mgr. Roland Cagáň
Klincova 37/B, 81000 Bratislava

Psychologická ambulancia - poradenska psychologia a psychoterapia
Mgr. Dagmar Caková - poradenský psychológ
Šafárikovo námestie 7, 81102 Bratislava

Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka - ambulancia klin...
Mgr. Hana Celušáková , Mgr. Bibiana Helexová, Mgr. Mária Kopčíkov...
Polianky 5, 84414 Bratislava

Psyché, s.r.o. - Ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie
PhDr. Elena Chalmovská
Hollého 2, 90201 Pezinok

Psychológ, psychoterapeut - deti, dospelí
Mgr. Dana Cipárová
Holíčska 46, 85105 Bratislava

Poradenská psychológia - Adlerovská psychoterapeutická spoločnosť...
PhDr. Daniela Čechová
Sládkovičova 1, 81106 Bratislava

Dialóg, spol. s r.o. Ambulancia pre poruchy reči a učenia
Mgr. Ivana Čelešová
Hálkova 3, 01001 Žilina

Psychologická ambulancia
PhDr. Kamil Činovský , PhD.
Prešovská 39, 82102 Bratislava

Psychosociálne centrum s.r.o. - ambulancia klinickej psychológie
PhDr. Eugen Čižek
Vajanského 21, 08001 Prešov

Psychologická ambulancia, LUMEDIX, s.r.o.
PhDr. Martin Čižmárik , PhD.
Poliklinika Východ [otvoriť zariadenie]
Maršala Koneva 1, 04022 Košice

NZZ - ambulancia klinickej psychológie
PhDr. Daniela Čižmárová
Tomášikova 8, 04001 Košice

Psychologická ambulancia
Mgr. Renáta Debnáriková
Akademika Hronca 9, 04801 Rožňava

Ambulancia klinickej psychológie
PhDr. Denisa Demovičová
Kapitulská 6, 91701 Trnava

Neštátna ambulancia detský klinický psychológ
PhDr. Kornélia Dibarborová
ZS Strečnianska - MEDICENTRUM [otvoriť zariadenie]
Strečnianska 13, 85105 Bratislava

Detská psychologická ambulancia
PhDr. Ružena Dobiášová
Fakultná nemocnica Trenčín [otvoriť zariadenie]
Legionárska 28, 91171 Trenčín

Psychologická ambulancia - DOBROTHERAPY s.r.o.
PhDr. Alžbeta Dobrovodová , Mgr. Eva Škrípová, psychológ
Falešníka 10, 97101 Prievidza

Ambulancia klinického psychológa
Mgr. Diana Dočolomanská
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou- Bratislava [otvoriť zariadenie]
Limbová 1, 83340 Bratislava

Ambulancia klinickej psychológie PSYCHO-LOGIC, s.r.o.
Mgr. Božena Doničová
Vojtecha Spanyola 43, 01001 Žilina

Psychologická ambulancia
PhDr. Eva Dravecká
ČSA 35, 04501 Moldava nad Bodvou

Psychologická ambulancia
Mgr. Ľubica Dusková Lejková
Strojárenská 13, 04001 Košice

Neštátna psychologická ambulancia
PhDr. Anna Dvorská
Poliklinika Ružinov [otvoriť zariadenie]
Ružinovská 10, 82007 Bratislava

Psychologická ambulancia
PhDr. Oliver Dzvoník CSc.
Murgašova 1, 04086 Košice

Detská psychológia
MUDr. Marta Erdélyiiová
Masarykova 90, 07101 Michalovce

Psychologická ambulancia
PhDr. Katarína Fekeová
ulica SNP 1079/76, 07501 Trebišov

Psychologická ambulancia
PHDr. Elena Figulová
Detská fakultná nemocnica Košice [otvoriť zariadenie]
Trieda SNP 1, 04001 Košice

Ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie
Mgr. Jaromíra Fodorová
Michalská 2, 83101 Bratislava

Psychologická ambulancia
PhDr. Iveta Friedmannová
Mlynská 1, 04001 Košice

Psychologická ambulancia
PHDr. Katarína Fujeriková
Detská fakultná nemocnica Košice [otvoriť zariadenie]
Trieda SNP 1, 04001 Košice

Ambulancia klinickej psychológie
PhDr. Elena Fuseková
Nám. Sv. Anny 3146/21, 91101 Trenčín

Psychologická ambulancia
PhDr. Emília Gajdošová
Novomeského 6, 96001 Zvolen

Neštátne zdravotnícke zariadenie klinickej psychológie
Mgr. Jana Galanová
Poliklinika Pezinok [otvoriť zariadenie]
Hollého 2, 90201 Pezinok

Ambulancia klinickej psychológie pre deti a dospelých
PhDr. Jana Galátová
Poliklinika ProCare Betliarska [otvoriť zariadenie]
Betliarska 3776/17, 85107 Bratislava

Psychologická ambulancia
PaedDr. Eva Galová
Komenského 37/A, 04001 Košice

Ambulancia klinickej psychológie
PhDr. Marián Garbár
Sládkovičova 38, 08001 Prešov

Ambulancia klinickej psychológie pre dospelých a deti
doc. PhDr. Mária Gažiová , PhD., soc. poradca Mgr. Renáta Raffajo...
Šafárikovo nám. č.3, 05201 Spišská Nová Ves

Psychologická ambulancia
PhDr. Mária Gažiová
Šafárikovo námestie 3, 052 01 Spišská Nová Ves, 05342 Krompachy,Štúrova 6

Ambulancia klinického psychológa
PhDr. Eva Geletová
Ul. 17. Novembra, 95501 Topoľčany

Psychologická ambulancia
PhDr. Igor Grajciar
ul. SNP 1079/76, 07501 Trebišov

Ambulancia klinickej psychológie , Ambulancia dopravnej psycholó...
PhDr. Jana Grešová
Zdravotné stredisko Rovniankova [otvoriť zariadenie]
Rovniankova 1, 85102 Bratislava

Online psychológ
Mgr. Richard Gróf , PhD.
Žarnova 32, 01001 Žilina

Ambulancia klinickej a dopravnej psychológie
Mgr. Martina Hanudelová
Košicka 52, 82108 Bratislava

Psychologická ambulancia
Mgr. Štefánia Harmaňošová
Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves

Ambulancia klinickej psychológie - PhDr. Štefková - PSYCHOLÓGIA, ...
Mgr. Veronika Hartsfield
Kollárova 49, 03601 Martin

Psychologická ambulancia, Dopravný psychológ
Mgr. Petra Helcmanovská
Kováčska 40, 04001 Košice

Psychologická ambulancia
Mgr. Monika Henczegová
Senný trh 6, 94501 Komárno

Psychologická ambulancia
PhDr. Miroslava Heráková - riaditeľ, Doc.PhDr. Andrej Stančák, CS...
Psychosociálne centrum [otvoriť zariadenie]
Jegorovovo námestie č.5, 04022 Košice

Psychologické centrum, Dopravný psychológ
PhDr. Miroslava Heráková
Pajorova 11, 04001 Košice

Psychosociálne centrum
PhDr. Miroslava Heráková
Jegorovovo námestie č. 5, 04022 Košice

Psychologická ambulancia
Mgr. Adriana Homolová
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica [otvoriť zariadenie]
Námestie Ľudovíta Svobodu č.4, 97409 Banská Bystrica

Ambulancia klinického psychológa
PhDr. Tibor Hrozáň
Poliklinika Ružinov [otvoriť zariadenie]
Ružinovská 10, 82007 Bratislava

Psychologická ambulancia
PhDr. Valéria Hrubejová
Špitálska 1, 04801 Rožňava

Psychologická ambulancia, Via Psychologica
Mgr. Gabriel Hrustič
Hollého 2, 90201 Pezinok

Psychologická ambulancia
Mgr. Viera Hudáková
Cementárenská 65, 01311 Lietavská Lúčka

Ambulancia klinickej psychológie
PhDr. Ivana Hudečková
Pod Hájkom 37, 90901 Skalica

Ambulancia klinickej psychológie, JACHYM s.r.o.
PhDr. Eva Jachymovičová
Tehelná 4, 96001 Zvolen

UroPsychoSex C e n t r u m - NZZ
MUDr. PhDr. Michal JAKUBČÍK
Rajecká cesta 13/19, 01313 Rajecké Teplice

Psychologická abulancia - klinická a dopravná psychológia
PhDr. Rudolfa Jakubovová
Poštová 15, 04001 Košice

Ambulancia klinickej psychológie
Mgr. Gertrúda Jančíková ,klinický psychológ
Pod Kalváriou 3, 08501 Bardejov

Ambulancia klinickej psychológie
PhDr. Jaromíra Jánošková
Michalská 2, 81101 Bratislava

Psychologická ambulancia v psychosomatickom centre
Mgr. Andrej Jeleník
Mind&Body medicínske centrum [otvoriť zariadenie]
Zvolenská 36, 82109 Bratislava

Mgr. Vladimíra Jelínková - klinická psychologička
Mgr. Vladimíra Jelínková
Námestie Slobody 9, 97401 Banská Bystrica

Ambulancia klinickej psychológie - Fakultná nemocnica Trenčín
MUDr. Marek Káčerík PhD.
Legionárska 28, 91171 Trenčín

Psychologické poradenstvo a psychoterapia v systemickom prístupe
Mgr. Ondrej Kalina
Šrobárová 2, 04011 Košice

Ambulancia klinickej psychológie
PhDr. Daniela Kalmanová
Komenského 36, 93701 Želiezovce

Psychoterapeutická prax
Mgr. Katarína Karaszová
Krížna 36, 81107 Bratislava

Ambulancia klinickej psychológie Via Sano, s.r.o.
PhDr. Alena Karašinská
P. Mudroňa 14, 03601 Martin

Ambulancia klinickej psychológie pre dospelých
RNDr. Dušan Kešický, PhD.
Poliklinika ProCare Betliarska [otvoriť zariadenie]
Betliarska 3776/17, 85107 Bratislava

PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD. - klinická psychologička, psyc...
PhDr. Petra Klastová Pappová PhD.
Belehradská 10, 83104 Bratislava

SALVUS - pracovisko klinickej a dopravnej psychológie
PhDr. Karol Kleinmann
Komárnická 11, 82103 Bratislava

Terapia a poradenstvo v ťažkých životných situáciách, vzťahová po...
Mgr. Renáta Kočišová
Cukrová 14, 81108 Bratislava

Psychoterapeutická poradňa
Bc. Jana Koláriková
Ružinovská 28, 82009 Bratislava

Psychologická ambulancia
PhDr. Dagmar Kolesárová , MSc. Šmídová Mária
FNsP Milosrdní bratia, spol. s.r.o. [otvoriť zariadenie]
Námestie SNP 10, 81465 Bratislava

Psychologická ambulancia
PhDr. Dagmar Kolesárová , MSc. Šmídová Mária
Lipnická 3153, 90042 Dunajská Lužná

Ambulancia klinickej psychológie pre deti a dospelých
Mgr. Magdaléna Kolodiová
Kukučínova 184/1, 07501 Trebišov

Ambulancia klinickej a dopravnej psychológie
Mgr. Magdaléna Kolodiová
Dobrianského 1651, 09301 Vranov nad Topľou

Ambulancia klinickej a dopravnej psychológie
Mgr. Magdaléna Kolodiová
Mierová 2529/87, 06601 Humenné

Ambulancia klinickej a dopravnej psychológie
Mgr. Magdaléna Kolodiová
Letná 18, 04001 Košice

Psychologická ambulancia
PhDr. Anna Komarová
Jarková 14, 08001 Prešov

On-line poradňa detského psychológa
PhDr. Juliána Kordovanová
Hollého 14, 08001 Prešov

Psychologická ambulancia
Mgr. Martina Kosťová
NsP Svidník - Nemocnica armádneho generála L. Svobodu Svidní... [otvoriť zariadenie]
MUDr. Pribulu 412/4, 08901 Svidník

Psychologická ambulancia - NEONYX, s.r.o.
Mgr. Daniel Kotrč , PhD.
Jána Milca 40, 01001 Žilina

Psychologická ambulancia
PhDr. Emília Kouřilová
Univerzitná nemocnica Bratislava - Staré Mesto [otvoriť zariadenie]
Mickiewiczova 13, 81107 Bratislava

Ambulancia klinickej psychológie
PhDr. Pavel Krivulka
Svätoplukova 24, 97901 Rimavská Sobota

Psychologická ambulancia
PhDr. Katarína Kubašovská
Letná 40, 04001 Košice

Odborná ambulanckia klinickej psychológie a biofeedback pracovisk...
PhDr. Zdenka Kubišová
Nemocničná 1, 99001 Veľký Krtíš

Psychologická ambulancia
Mgr. Anna Kuchtová
Cottbuská 13, 04023 Košice

Psychologická ambulancia
PhDr. Katarína Kúdelová
Mudroňova 77, 81103 Bratislava

Ambulancia klinickej psychológie
PhDr. Vlasta Kurucová
ZS Fedinova [otvoriť zariadenie]
Fedinova 9, 85101 Bratislava

SANAREA - Psychiatrické, Psychologické, Psychosomatické a Psychot...
MUDr. Adelhaida Kuzmiaková , PhDr. Erika Mesíková
Kuzmányho 16, 97401 Banská Bystrica

Manželská poradňa, psychologické služby, hypnoterapia
PhDr. Marek Linha
Moldavská 29, 04011 Košice

Súkromné psychologické služby
PhDr. Eva Linhová
Vencová ulica, 04001 Košice

Psychologická ambulancia
Mgr. Lenka Lipanová
Mudroňova 29, 04001 Košice

Psychologická poradňa
Mgr. Ing. Roland Lipták
Námestie sv. Egídia 95, 05801 Poprad

Ambulancia klinickej psychológie
PhDr. Nadežda Lovichová
Poliklinika Mýtna [otvoriť zariadenie]
Mýtna 5, 81107 Bratislava

Psychologická ambulancia
MUDr. Gabriela Lukáčová
Tajovského 2, 04001 Košice

psychologická ambulancia
PhDr. Katarína Lukáčová
Matice slovenskej, 97271 Nováky

Sunrise - psychologické a terapeutické centrum
Mgr. Denisa Maderová , Mgr. Miloš Poštek, Mgr. Ivan Vyskočil, PhD...
Župné námestie č.9, 81103 Bratislava

Psychologické poradenstvo a psychoterapia pre dospelých- jednotli...
Mgr. Denisa Maderová
Šulekova 20, 81103 Bratislava

NZZ - klinická psychológia
Mgr. Karola Majlingová
Rozmarínova 3, 94501 Komárno

Ambulancia klinickej psychológie pre deti i dospelých
PhDr. Jana Maťašová
Podhora 7, 03401 Ružomberok

Psychologická ambulancia, PsyRM, spol. s r. o.
PhDr. Robert Máthé , PhD., PhDr. Eleonóra Verešová
Komárňanská 2, 94056 Nové Zámky

Ambulancia klinickej a dopravnej psychológie
PhDr. Juliana Mayerová , Mgr. Timea Kolesárová
Moldavská cesta 21/A, 04011 Košice

Psychiatrická ambulancia
MUDr. Martin Medvecký , Mgr.Lucia .Medvecká
Tomášikova 8,04001 Košice, 04001 Mlynská 26,Košice

Psychologická ambulancia
PhDr. Zita Michlerová
Starohájska 2, 91701 Trnava

Psychologická ambulancia
Mgr. Daniela Mikitová
NsP Svidník - Nemocnica armádneho generála L. Svobodu Svidní... [otvoriť zariadenie]
MUDr. Pribulu 412/4, 08901 Svidník

Ars Viae Privátna psychologická ambulancia
Mgr. Martin Miler
Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice [otvoriť zariadenie]
Pluhová 19, 83103 Bratislava

Ambulancia klinickej psychológie
PhDr. Etela Mišaničová
Poliklinika Šustekova [otvoriť zariadenie]
Šustekova 2, 85104 Bratislava

Psychologická ambulancia
PhDr.,Mgr. Ivana Mocáková
Biela 2, 04001 Košice

Psychologická ambulancia
PhDr. Miroslava Muráriková
Kollárová 1, 90201 Pezinok

Ambulancia klinickej psychológie
PhDr. Martina Nárožná Kocúrová
Hviezdoslavova 34, 96001 Zvolen

Manželská poradňa
Mgr. Zdeňka Némethová
Štefánikova 47, 81101 Bratislava

Súkromná psychologická prax
PhDr. Soňa Niňajová
Sabinovská 14, 82102 Bratislava

Psychologická ambulancia
MUDr. Nociar , Mgr. Messerschmidtová
NsP Brezno - Nemocnica s poliklinikou n.o. Brezno [otvoriť zariadenie]
Banisko 1, 97701 Brezno

Ambulancia klinickej psychológie
Mgr. František Nociar , Mgr.Katarína Vaľová
Kuzmányho nábrežie 28, 96001 Zvolen

Neuropsychologická ambulancia ( NPS ) - Ambulaia klinickej psycho...
Dr. Jozef Novak
NOVAPHARM s.r.o. Železničná nemocnica a poliklinika [otvoriť zariadenie]
Šancova 110, 83201 Bratislava

Neuropsychologická ambulancia ( Clinical Neuropsychology for Adul...
Dr. Jozef Novak
NOVAPHARM s.r.o. Železničná nemocnica a poliklinika [otvoriť zariadenie]
Šancova 110, 83299 Bratislava

Psychologická ambulancia
PhDr. Zuzana Novosadová
Krivá 18, 04001 Košice

Sanatórium AT, s.r.o., liečebňa (Osuského)
MUDr. Ivan Novotný , Mgr. Alena Žabkayová ako iný zdravotnícky pr...
Osuského 10 , 85103 Bratislava

Psychologická ambulancia - PSYCHOPROFI s.r.o.
Mgr. Mária Oravčíková
Pauleho 4, 97101 Prievidza

Psychologická ambulancia
PhDr. Beáta Ostoverchá
Štefánikova 4, 07101 Michalovce

Detská psychologická
Mgr. Zuzana Palenčárová
Univerzitná nemocnica Bratislava - Petržalka, Antolská - Nem... [otvoriť zariadenie]
Antolská 11, 85107 Bratislava

Ambulancia klinickej psychológie PETRA PÁNEKOVÁ, s.r.o.
Mgr. Petra Páneková
Poliklinika Ružinov [otvoriť zariadenie]
Ružinovská 10, 82007 Bratislava

Psychologická ambulancia, K.P.HARMONY,s.r.o.
PhDr. Katarína Petrová
Jarková 42, 08001 Prešov

Ambulancia klinickej psychológie
PhDr. Monika Piliarová
Spišské námesti č. 4, 04001 Košice

Ambulancia klinickej a dopravnej psychológie, SOFAX s.r.o.
Mgr. Elena Pipíšková
Košická 37, 82108 Bratislava

Psychologická ambulancia
PhDr. Hilda Pisáková
Americká trieda 17, 04013 Košice

Neštátna ambulancia klinickej psychológie
PhDr. Eva Plencnerová
Rajecká 1-3, 82107 Bratislava

Ambulancia Klinickej psychológie, ENEF Consulting, s.r.o.
Zuzana Podkonicka, MS
Preivozská 4, 82109 Bratislava

Psychologická ambulancia
Mgr. Ľudmila Pokorná
Poliklinika Vajnorská - NEXT s.r.o. [otvoriť zariadenie]
Vajnorská 40, 83263 Bratislava

Psychologická ambulancia
PhDr. Lýdia Potengová , klinický psychológ, psychoterapeut
Nám. Š. Kluberta 6, 05401 Levoča

Psychologická ambulancia - PhDr. Jana Prekopová
PhDr. Jana Prekopová
M. R. Štefánika 55/2 , 95701 Bánovce nad Bebravou

Ambulancia klinickej psychológie - Psyche Educa s.r.o
RNDr. Katarína Pribišová , MUDr. Štefan Vanko ako lekár
Nejedlého 39 , 84102 Bratislava

Psychologická ambulancia
PhDr. Zuzana Pullmannová
Dolná 34, 97401 Banská Bystrica

PhDr. Alexandra Putzová, psychológ
PhDr. Alexandra Putzová
Mliekarenská 10, 82492 Bratislava

LAMEDIX- hypnóza, kurzy Hypnózy, psychosociálne poradenstvo
PhDr. Renáta Ráchelová
Ľ.Fullu 62, 84105 Bratislava

Psychologická ambulancia
PhDr. Iris Rafajdusová
Vysokošpecializovaný odborný ústav pre deti s poruchami reči... [otvoriť zariadenie]
Tehelná 26, 83103 Bratislava

Ambulancia klinickej psychológie
PhDr. Pavol Reguly
Radlinského 47, 02601 Dolný Kubín

Ambulancia klinického psychológa
PhDr. Eva Reichelová , CSc.
Mlynská 1, 04001 Košice

Ambulancia pracovnej a organizačnej psychológie
Mgr. Mária Rippová , Mgr.Martina Samašová, Ing.Monika Zabadalová
Medená 10/K, 81102 Bratislava

Psychologická ambulancia
MUDr. Ľubica Rošková
ul. Mieru č. 13A, 073 01 Sobrance , 07101 Michalovce,Kpt. Nálepku 20

Psychologická ambulancia
PhDr. Ľubica Rošková
Kpt. Nálepku 20, 07101 Michalovce

Ambulancia klinickej psychológie
PhDr. Milan Sedláček
Hviezdoslavova č. 8, 97901 Rimavská Sobota

Psychologická ambulancia, dopravná psychológia
PhDr. Eva Sklenárová PERSON
Kováčska 40, 04001 Košice

Psychologická ambulancia
PhDr. Eva Slovenská
Mojmírova 12, 04001 Košice

Ambulancia klinickej psychológie
Mgr. Iveta Snitková
Okružná 24, 05001 Revúca

Ambulancia klinickej psychológie, psychoterapie a dopravnej psych...
PhDr. Slávka Sokáčová
Svätoplukova 12, 08001 Prešov

Ambulancia klinickej psychológie
PhDr. Antónia Solárová PhD.
Masarykova 16/B, 08001 Prešov

Psychologická ambulancia
Mgr. Boris Sopko
Heydukova 1, 81108 Bratislava

Ambulancia klinickej a poradenskej psychológie, biofeedback a ne...
PhDr. Mária Sopková , Mgr. Matúš Kucbel, asistent psychológa Ing...
T. Andrašovana 46, 97401 Banská Bystrica

Ambulancia klinickej a dopravnej psychológie
PhDr. Agnesa Stojničová
Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice [otvoriť zariadenie]
Trieda SNP č.1, 04190 Košice

Ambulancia klinickej psychológie - LOGO-BIO s.r.o.
PaedDr. Hedviga Sulová
K dolnej stanici 18, 91101 Trenčín

Psychologická ambulancia
Mgr. Viera Sýkorová
Poliklinika Karlova Ves [otvoriť zariadenie]
Líščie údolie 57, 84231 Bratislava

Ambulancia klinickej psychológie a neuropsychológie
PhDr. Peter Szeliga , Ph.D.
Hviezdoslavova 10, 91701 Trnava

Ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie, dopravná psycho...
PaedDr.et Mgr. Klaudia Šanková
Hodžova 1501/20, 91101 Trenčín

Pracovisko klinickej psychológie
PhDr. Iveta Šefarová
Starohájska 2, 91701 Trnava

Ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie
PhDr. Ingrid Šefčíková
Nová 15, 04018 Košice

Ambulancia klinickej psychológie
Mgr. Hana Ševčíková
Roľnícka 1, 83107 Bratislava

Psychologická ambulancia
Mgr. Miroslava Šimková , PhD.
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou- Bratislava [otvoriť zariadenie]
Limbová 1, 83340 Bratislava

Psychologická ambulancia
Mgr. Miroslava Šimková , PhD.
Poliklinika ProCare Central [otvoriť zariadenie]
Jelačičova 7, 82108 Bratislava

Psychologická poradňa - PPCP, s. r. o.
PhDr. Ľubica Šorlová
Nádražná 891/2 , 95801 Partizánske

Ambulancia liečebnej pedagogiky a psychoterapie
PhDr. Jana Špániková
Dostojevského rad 7, 81109 Bratislava

Psychologická ambulancia
Dr. Júlia Štermenská
Matúškova 27, 83101 Bratislava

Klinická psychológia a dopravná psychológia
Mgr. Jana Števáková , Mgr. Zuzana Tomášková
Nádražná 36, 90028 Ivanka pri Dunaji

Psychologická ambulancia
PhDr. Karin Štiffelová
Letecká 40, 05201 Spišská Nová Ves

Ambulancia klinickej psychológie
Mgr. Žaneta Štítnická
Nemocničná 2100/8, 92701 Šaľa

Ambulancia psychiatrická, pedopsychiatrická, psychoanalýzy a home...
MUDr. Darina Štúrová
ZS Babuškova [otvoriť zariadenie]
Babuškova 2, 82103 Bratislava

Psychologická ambulancia - PORT centrum hlbinnej psychológie s.r....
Mgr. Oľga Šupalová
Martinkova 877, 03301 Liptovský Hrádok

PORT centrum hlbinnej psychológie, s.r.o.
Mgr. Oľga Šupalová , Mgr.Peter Hvorka, Mgr.Ivana Almanová
J.Martinku 877, 03301 Liptovský Hrádok

Ambulancia klinickej psychológie
Mgr. Lucia Šútorová
V. Spanyola 39, 01001 Žilina

Ambulancia klinickej psychológie, Kubea s.r.o.
Mgr. Beatrice Tkáčová Ficová
Tomášikova 26, 82103 Bratislava

Ambulancia klinickej psychológie - Kubea s. r. o.
MUDr. Beatrice Tkáčová Ficová
Tomášikova 26, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov

Psychologická ambulancia
PhDr. Mária Tomčová
Srbská 1, 04001 Košice

Psychologická ambulancia
Mgr. Oľga Tomišová
Radlinského 2751/1, 90101 Malacky

Psychologická ambulancia
Mgr. Alexandra Trošoková
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.... [otvoriť zariadenie]
Dolný Smokovec, 05981 Dolný Smokovec

ALFA OMEGA -klinický psychológ detí a dospelých, súdny znalec v o...
PhDr Viera Truskova PhD
Turgenevova 1, 04001 Kosice

Psychologická ambulancia, Psychotrend s.r.o.
Mgr. Andrea Tyborová
Svätoplukova 32, 97901 Rimavská Sobota

Psychologická ambulancia
Mgr. Norbert Uhnák
Poliklinika Vajnorská - NEXT s.r.o. [otvoriť zariadenie]
Vajnorská 40, 83263 Bratislava

Psychológ, psychoterapeut
Mgr. Norbert Uhnák
Strečnianska 18/A, 85105 Bratislava

Ambulancia klinickej psychológie
MUDr. Eva Uhrová, PhD.
Lazaretská 3/A, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Ambulancia klinickej psychológie - TREA spol. s r.o.
PhDr. František Valúch
Kadnárova 15 , 83152 Bratislava - mestská časť Rača

Ambulancia klinickej psychológie, PSYCHE EDUCA s.r.o.
Mgr. Štefan Vaňko
Mýtna 5, 81107 Bratislava

NZZ Psychologická ambulancia
Mgr. Andrea Vanyová
Poliklinika Karlova Ves [otvoriť zariadenie]
Líščie údolie 57, 84104 Bratislava

Psychiatrická a sexuologická ambulancia
MUDr. Radovan Vaškovský
Pevnostný rad 18, 94501 Komárno

Psychiatrická a sexuologická ambulancia
MUDr. Radovan Vaškovský
Ul. 29. augusta 2, 93401 Levice

Psychologická amb.PhDr.Eleonóra Veresová
PhDr. Eleonóra Veresová
Komárňanská ul.63, 94063 Nové Zámky

Psychologická ambulancia
PhDr. Eva Vojtková
Rastislavova 45, 04001 Košice

Ambulancia klinickej psychológie
PhDr. Alica Vradianová
Tehelná 26, 83103 Bratislava

Psychologická ambulancia
PhDr. Ľuboslava Vranovská
Biela 2, 04001 Košice

PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM pre jednotlivca, pár a rodinu
PhDr. Richard Wolt PhD., Mgr. Ivana Ladomerská
Robotnícka 6, 97401 Banská Bystrica

Ambulancia klinickej psychológie
PhDr. Adriana Wzošová , CSc.
Železničný riadok 7, 05401 Levoča

Ambulancia klinickej a dopravnej psychológie
PhDr. Adriana Wzošová CSc.
Námestie Svätého Egídia 22/49, 05801 Poprad

Psychologická ambulancia, klinická a dopravná psychológia
PhDr. Adriana Wzošová , CSc., Psychologická laborantka
Sv. Egídia 22/49, 05801 Poprad

Psychologická ambulancia
PhDr. Zuzana Zacharová
Nemocnica Podunajské Biskupice [otvoriť zariadenie]
Krajinská 91, 82556 Bratislava

Mgr. Ján Záskalan - psychológ, psychoterapeut
Mgr. Ján Záskalan >> Spolu nájdeme cestu
Sládkovičova 7/A, 97404 Banská Bystrica

Psychologická ambulancia
MUDr. Peter Zeľo
Tajovského 2, 04001 Košice

Ambulancia klinickej psychológie
PhDr. Dagmar Zitová
Ul.17. novembra 1300, 95501 Topoľčany

Psychologická ambulancia
PhDr. Jana Zvarová
MEDICENTRUM [otvoriť zariadenie]
Strečnianska 13, 85105 Bratislava

PSYCHÉ Levice
Mgr Lýdia Zvodárová , Mgr Andrej Zvodár
Nám. Hrdinov 13, 93401 Levice

Psychologická ambulancia Sanatórium AT, s.r.o.
Mgr. Alena Žabkayová
Osuského 10, 85103 Bratislava

Psychologická ambulancia
Mgr. Alena Žabkayová
PRO BIOS spol. s r.o. neštátna poliklinika [otvoriť zariadenie]
Ružová dolina 21, 82109 Bratislava

Ambulancia klinickej psychológie
Mgr. Alena Žabkayová
Medissimo - privátna nemocnica [otvoriť zariadenie]
Tematínska 5, 85208 Bratislava

Súkromná psychologická prax
PhDr. Dana Žemberyová
Šalviová 46, 82101 Bratislava

Psychicke zdravie s.r.o.
MUDr. Helena Žiačiková
Tatranska 304, 01701 Považská Bystrica

SELFNESS centrum, Súkromná psychologická poradňa
PhDr. Eva Živčicová , PhD.
Mayerova 1, 91401 Trenčianska Teplá

Psychiaria a psychológia
MUDr. Lucia Žlnayová
HIPPOKRATES, s.r.o. - súkromné zdravotnícke centrum [otvoriť zariadenie]
Šulekova 20, 81103 Bratislava

Psychologické ambulancie v ostatných obciach:

Bánovce nad Bebravou Banská Bystrica Bardejov Bratislava Bratislava - mestská časť Nové Mesto Bratislava - mestská časť Rača Bratislava - mestská časť Ružinov Bratislava - mestská časť Staré Mesto Brezno Dolný Kubín Dolný Smokovec Dunajská Lužná Giraltovce Hlohovec Humenné Ivanka pri Dunaji Komárno Kosice Košice Krompachy,Štúrova 6 Levice Levoča Lietavská Lúčka Liptovský Hrádok Malacky Martin Michalovce Michalovce,Kpt. Nálepku 20 Mlynská 26,Košice Moldava nad Bodvou Nováky Nové Zámky Partizánske Pezinok Poprad Považská Bystrica Prešov Prievidza Rajecké Teplice Revúca Rimavská Sobota Rožňava Ružomberok Skalica Spišská Nová Ves Svidník Šaľa Topoľčany Trebišov Trenčianska Teplá Trenčín Trnava Veľký Krtíš Vranov nad Topľou Zvolen Želiezovce Žilina