REKLAMA

 

REKLAMA

 

 

 

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

(diskusia k RZZP 2011)

Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2011 bude už za poistenca vykonávať zdravotná poisťovňa.

Do 30.09.2012 poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie a poistencovi pošle informáciu o vzniknutom preplatku alebo nedoplatku. Poistenec sa môže do 15 dní od doručenia oznámenia odvolať.

V prípade, že sa neodvolá, do 45 dní je povinný nedoplatok uhradiť, alebo v opačnom prípade do 45 dní mu poisťovňa vráti preplatok.

Ročné zúčtovanie je legislatívne upravené v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov.

Dôležité termíny

Nedozvedeli ste sa všetko, poraďte sa s ostatnými?

Staršie diskusné fóra: