Detská fakultná nemocnica s poliklinikou - Bratislava

ADRESA A KONTAKTY

Limbová 1, 83340 Bratislava

Telefón - ústredňa: 02 59371 111

Návštevné hodiny - lôžkové oddelenie:
pondelok - piatok 15:00 - 17:00
sobota, nedeľa, sviatky 14:00 - 17:00

ZOZNAM AMBULANCIÍ

Alergologické a imunologické ambulancie (5)

Chirurgické ambulancie (6)

Diabetologické ambulancie (3)

Endokrinologické ambulancie (3)

Endoskopické ambulancie (1)

Foniatrické ambulancie (1)

Gastroenterologické ambulancie (4)

Gynekologické ambulancie (1)

Hematologické ambulancie (4)

Hepatologické ambulancie (1)

Iné - nezaradené ambulancie (16)

Interné ambulancie (1)

Kardiologické ambulancie (3)

Kožné ambulancie - dermatologické (4)

Lekárska genetika (1)

Logopedické ambulancie (2)

Nefrologické ambulancie (5)

Neurologické ambulancie (5)

Novorodenecké ambulancie (2)

Očné ambulancie (1)

Onkologické ambulancie (6)

Ortopedické ambulancie (6)

Pľúcne ambulancie - pneumologické a ftizeologické (4)

Všeobecný lekár - deti a dorast (4)

Psychiatrické ambulancie (2)

Psychologické ambulancie (6)

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (3)

Reumatologické ambulancie (2)

Sociálno-pedagogické poradne (2)

Urologické ambulancie (2)

ORL ambulancie - ušné, nosné, krčné (4)

Zubné ambulancie - stomatologické (1)

MAPA