Hľadáš prácu? My obchodníka pre ZZZ.sk!
REKLAMA

 

REKLAMA

 

 

 

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou - Bratislava

ADRESA A KONTAKTY

Limbová 1, 83340 Bratislava

Telefón - ústredňa: 02 59371 111

Návštevné hodiny - lôžkové oddelenie:
pondelok - piatok 15:00 - 17:00
sobota, nedeľa, sviatky 14:00 - 17:00

ZOZNAM AMBULANCIÍ

Alergologické a imunologické ambulancie (5)

Chirurgické ambulancie (6)

Diabetologické ambulancie (4)

Endokrinologické ambulancie (3)

Endoskopické ambulancie (1)

Foniatrické ambulancie (1)

Gastroenterologické ambulancie (4)

Gynekologické ambulancie (1)

Hematologické ambulancie (4)

Iné - nezaradené ambulancie (16)

Interné ambulancie (1)

Kardiologické ambulancie (3)

Kožné ambulancie - dermatologické (4)

Lekárska genetika (2)

Logopedické ambulancie (2)

Nefrologické ambulancie (4)

Neurologické ambulancie (7)

Novorodenecké ambulancie (2)

Očné ambulancie (1)

Onkologické ambulancie (6)

Ortopedické ambulancie (6)

Pľúcne ambulancie - pneumologické a ftizeologické (4)

Všeobecný lekár - deti a dorast (4)

Psychiatrické ambulancie (2)

Psychologické ambulancie (5)

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (3)

Reumatologické ambulancie (2)

Sociálno-pedagogické poradne (2)

Urologické ambulancie (2)

ORL ambulancie - ušné, nosné, krčné (4)

Zubné ambulancie - stomatologické (1)

MAPA