korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Strelné poranenia a malária sú súčasťou práce lekára v Sudáne

Už viac ako rok vysiela Trnavská univerzita na pomoc do južného Sudánu v Afrike tímy zdravotníckych a sociálnych pracovníkov. V Nemocnici Nepoškvrnenej Panny Márie v meste Mapuordit prispievajú k zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb v oblasti diagnostiky a liečby ochorení, ošetrovateľstva s dôrazom na pôrodnú asistenciu, verejného zdravotníctva a sociálnej práce. Z Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce (FZaSP) odchádzajú väčšinou dvojčlenné tímy, zložené z lekára a lektora v odbore ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo a sociálna práca, ich pobyt je plánovaný spravidla na tri mesiace.

Z Trnavy na základe požiadaviek lokálneho partnera odišiel však aj tím dvoch chirurgov. Títo počas svojho pobytu robili okrem bežných úkonov i urgentné operácie, kde riešili prevažne strelné poranenia, ktoré sú sprievodným javom tamojšej bezpečnostnej situácie a lokálnych konfliktov. Slováci sa v princípe v Sudáne sústreďujú na zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotníckej starostlivosti, robia výskumnú činnosť a vzdelávajú stredný zdravotnícky personál i obyvateľov.

Do Afriky cestujú slovenskí experti vďaka finančnej podpore Slovak Aid. Manažérom projektu je dekan FZaSP Martin Rusnák a hlavným odborným expertom Adriana Ondrušová. "Naši odborníci poskytujú zdravotnícku starostlivosť denne okolo 100 hospitalizovaným pacientom a zároveň vyšetria viac ako 70 pacientov v ambulancii. Vlani, vďaka obdobiu dažďov bolo spektrum chorôb u pacientov široké, u detí i dospelých najčastejšie vyskytujúcim sa ochorením bola malária, lekári bojovali aj s kožnými ochoreniami, podvýživou i infektmi dýchacích ciest," uviedla pre TASR referentka fakulty pre zahraničné vzťahy Miroslava Targošová.

Súčasťou projektu humanitárnej a rozvojovej pomoci v južnom Sudáne je výučba budúcich zdravotníkov v odbornej škole v Mapuordite a Rumbeku, ktorá poskytuje vzdelanie komunitným certifikovaným sestrám. "Okrem výučby na škole pôsobíme na nemocničný personál a pacientov, hlavne v oblasti hygieny, udržiavania čistoty a poriadku v nemocničnom areáli. Vzdelávanie a osveta sú zamerané aj na obyvateľov a ich praktický každodenný život. Hovoríme so ženami ako bezpečne rodiť doma, veď pre Sudán je bežné, že rodičky chodia do nemocnice iba ak na vyskytnú problémy," dodala Targošová.

Trnavská univerzita plánuje aj v roku 2011 reagovať na výzvu Slovak Aid a v danom projekte pokračovať. Záujem zo strany lokálneho partnera trvá a spolupráca je viac než vítaná, pretože je zmysluplná a potrebná.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: