Odborníci sa v Štokholme zaoberali hepatitídou

Na stretnutí Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) vo švédskom Štokholme zastupovala Slovensko koncom marca Jana Kerlik z Oddelenia infekčnej epidemiológie a nákaz s prírodnou ohniskovosťou banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ). Témou bola zvýšená epidemiologická bdelosť (surveillance) pri hepatitíde B a C v Európe, TASR informovala hovorkyňa RÚVZ Mária Tolnayová.

"Hepatitídy B a C sú najčastejšou príčinou rakoviny pečene vo svete. Narastajúca chorobnosť u migrantov a drogovo závislých poukazuje na zvýšenú potrebu spresniť a zjednotiť systém hlásenia na celoeurópskej úrovni," uviedla Kerlik. Jedným z cieľov stretnutia bolo podľa nej prehodnotiť a spresniť aktuálne technické normy, na základe ktorých sa hepatitídy hlásia. "Dôvodom je často podhodnotené sledovanie a hlásenie ochorenia v mnohých krajinách, čím sa tak podáva nedostatočný obraz o výskyte ochorenia," dodala Kerlik.

Slovensko je podľa nej schopné kompletne hlásiť požadované údaje týkajúce sa hepatitíd do európskych štruktúr, konkrétne prostredníctvom Systému európskeho dohľadu nad infekčnými ochoreniami (The European Surveillance System, TESSy) založeným ECDC. Kerlik zdôraznila, že porovnateľná kvalita zhromaždených údajov týkajúcich sa surveillance infekčných ochorení na európskej úrovni je mimoriadne dôležitá. Dôvodom je urgentná potreba získania presných a správnych údajov, ktoré pomôžu ľahšie zaviesť preventívne opatrenia a účinnejšie tak predchádzať ochoreniu.

Tolnayová doplnila, že v Štokholme išlo o doposiaľ prvé medzinárodné stretnutie svojho druhu, ktorého sa zúčastnilo 48 odborníkov z oblasti epidemiológie a virológie z 27 európskych krajín. Spolupráca RÚVZ s ECDC spočíva predovšetkým v zasielaní údajov o výskyte vybraných infekčných ochorení na Slovensku, ktoré ECDC aktívne monitoruje.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: