Prípravná fáza e-Health sa spustila

Ministerstvá zdravotníctva a financií sa dohodli na spustení prípravnej fázy elektronického zdravotníctva tzv. e-Health. Prípravná fáza, ktorá sa začala 23. marca a potrvá do 30.júna, má zodpovedať na kľúčové strategické otázky a zabezpečiť finančné a organizačné predpoklady budúcej implementácie programu implementácie e-Health. Program vychádza z novej stratégie projektu, ktorú rezort zdravotníctva pripravil začiatkom roka s cieľom eliminovať riziká a odstrániť nedostatky pôvodnej stratégie. Tie mal odhaliť audit oboch rezortov. Nová stratégia predpokladá implementáciu e-Health v niekoľkých fázach a jej zámerom je zabezpečiť urýchlenie zavedenia a sprístupnenia elektronických služieb v zdravotníctve.

Úspešná realizácia prípravnej fázy je podmienkou spustenia 1. fázy projektu e-Health. Týka sa všetkých projektov programu vrátane Národného projektu Elektronické služby zdravotníctva (eSO1) financovaného z prostriedkov Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR a zástupcovia konzorcia riešiteľov projektu eSO1, spoločností NESS Slovensko a LYNX podpísali Memorandum o porozumení k Programu implementácie e-Health, v ktorom deklarujú, že rovnako chápu priority Programu implementácie e-Health (PieH) a stotožňujú sa s nimi. Obe strany sa dohodli na spresnení zadania pôvodného rozsahu projektu eSO1 v súlade s novou stratégiou projektu e-Health.

TASR informácie získala z webovej stránky MZ SR.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: