Ročné zúčtovanie poistenia by mali robiť od roka 2012 zdravotné poisťovne

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (RZP) za svojich poistencov by mali robiť od budúceho roka zdravotné poisťovne. Urobiť by ho mali aj za poistencov, ktorí sú zamestnaní a za ktorých robí ročné zúčtovanie v súčasnosti zamestnávateľ. Návrh novely zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou z dielne koaličnej poslankyne Kataríny Cibulkovej (SDKÚ-DS) dnes schválil parlament. Podporilo ho 79 zo 148 prítomných zákonodarcov.

Navrhovaný spôsob výrazne zjednoduší povinnosť tak zamestnávateľov, samostatne zárobkovo činných osôb, ale aj ostatných ľudí, ktorí museli robiť ročné zúčtovanie poistného. Právna norma tiež zavádza, že ľudia, ktorí nebudú podávať daňové priznanie, nebudú musieť urobiť ani ročné zúčtovanie poistného. Novela ukladá povinnosť Daňovému riaditeľstvu SR predkladať zdravotným poisťovniam údaje potrebné na výpočet ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ktoré sú uvedené v daňových priznaniach.

Zavádza tiež inštitút námietky, aby sa mohli občania a zamestnávatelia vyjadriť k údajom, z ktorých mu bolo vypočítané poistné za príslušný rok. V námietke sa uvedie, ktoré údaje nie sú správne, a požiada sa o opravu ročného zúčtovania. Tú urobí zdravotná poisťovňa bezodkladne. Poslanci schválili pozmeňujúci návrh, ktorým sa lehota na podanie námietky predĺžila z 8 na 15 dní. Ak zdravotná poisťovňa neuzná námietku občana, spor bude riešiť Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Parlament tiež rozhodol o tom, že študenti vysokých škôl dennej formy štúdia do veku 30 rokov budú oslobodení od platenia zdravotného poistenia s tým, že naďalej to zostane na pleciach štátu. Tým, ktorí už zaplatili preddavky v tomto roku, sa im vrátia. Novelou sa na návrh strany SaS zrušila povinnosť platiť zdravotné odvody z príjmov z prenájmu, ktorú zaviedla súčasná vláda od začiatku tohto roka. Odôvodnili to tým, že nebolo možné zistiť, či osoba bude povinná na konci roka podávať daňové priznanie, preto bolo problematické platenie preddavkov na poistné. Rovnako ako u vysokoškolských študentov do 30 rokov navrhli, aby aj preddavky z titulu prenájmu zaplatené do 1. mája sa nepovažovali za prenájmy, z ktorých je povinnosť platiť odvody na zdravotné poistenie. Už zaplatené preddavky sa v rámci ročného zúčtovania týmto osobám vrátia.

Novela by mala nadobudnúť účinnosť 1. mája tohto roka.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: