korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Káva a zdravie

Káva a zdravie
Zdroj: bigstockphoto.com

Počas vyše 30 rokov výskumu bola vytvorená rozsiahla databáza účinkov kávy na zdravie, ktorá poskytla odborníkom z oblasti výživy a zdravia skvelé možnosti na preskúmanie výhod a nevýhod tohto obľúbeného a často konzumovaného nápoja.

Tisícky štúdií bolo zameraných na kontroverzné tvrdenia o zdravotných rizikách, ktoré predstavuje káva, resp. kofeín v nej. Štúdie obsahujú dlhý zoznam výsledkov o toxickom pôsobení na zvieratá, na ľudí a o chorobách. Množstvo mýtov o negatívnych zdravotných účinkoch pitia kávy (kofeínu) môžu byť teraz pretransformované na potvrdenie zdravotných výhod, čo je výsledkom viacerých nedávnych mechanických a epidemiologických výskumných štúdií.

Prevažná časť vedeckých dôkazov naznačuje, že priemerná konzumácia kávy (3 – 5 šálok kávy denne) môže byť spojená s redukciou určitých chorobných stavov.

Redukcia rizika vzniku cukrovky druhého typu

Konzumácia piatich alebo viacerých šálok kávy denne je obvykle spojená so zlepšenou reguláciou a toleranciou glukózy a s podstatne nižším rizikom vzniku cukrovky typu 2 (35 – 75 percent) u obyvateľstva USA, Európy a Japonska. Konzumácia 3 – 4 šálok kávy denne je taktiež spájaná s redukciou rizika vzniku tejto choroby v porovnaní s pitím menšieho množstva kávy.

Ako sa ukázalo, káva s kofeínom i bez kofeínu môže súvisieť o obsahom prírodných polyfenolových antioxidantov, lignanov a horčíka.

Redukcia rizika vzniku rakoviny

Jedna z najvzrušujúcejších oblastí výskumu kávy je jej možná ochranná úloha proti rakovine, súvisiaca s jej prirodzene sa vyskytujúcimi polyfenolovými antioxidantmi (deriváty kyseliny chlorogénovej) a jej teplom sa vytváranými antioxidantmi.

Mnohé štúdie ukazujú, že káva je dnes hlavným potravinovým zdrojom antioxidantov (prekonáva víno, čaj, čokoládu ako i určité druhy ovocia a zeleniny), a ukazuje sa, že niektoré zložky kávy môžu navodiť pôsobenie karcinogén-detoxifikačných enzýmov.

Redukcia rizika ochorení pečene

V niekoľkých štúdiách sa konzumácia kávy spája s klinicky významnou redukciou rizika vzniku cirhózy pečene ako aj rakoviny pečene. Údaje naznačujú, že redukcia rizika vzniku cirhózy spôsobenej konzumáciou alkoholu, súvisí so zložkami kávy, ako sú fenoly a im príbuzné zlúčeniny. Možným mechanizmom pre tento jav môže byť nižšia napr. aj zvýšené pôsobenie detoxifikačných enzýmov.

Redukcia vzniku Parkinsonovej choroby

Epidemiologické štúdie potvrdzujú súvislosť neuroprotektívneho účinku konzumovania kofeínu u mužov aj u žien v postmenopauze s redukciou rizika vzniku tejto choroby. Niektoré výskumy v neurofarmakológii naznačujú, že iba jedna šálka kávy denne (80 – 140 mg kofeínu) môže znížiť riziko vzniku tejto choroby o polovicu pomocou adenozínu v káve, ktorého blokujúca sila môže byť mechanizmom, pomocou ktorého sú bunky mozgu chránené pred Parkinsonovou chorobou.

Riziko kardiovaskulárnych ochorení

Niektoré štúdie nezistili významnú súvislosť medzi konzumáciu kávy a srdcovocievnymi ochoreniami. Niektoré z nich naznačujú vzrastajúce riziko vzniku srdcovocievnych ochorení u ľudí, ktorí pijú kávy vo zvýšenej miere v porovnaní s tými, ktorí pijú kávu striedmo alebo len málo. Nedávna komplexná 20-ročná štúdia na vzorke približne 130 tisíc mužov a žien bez kardiovaskulárnych a rakovinových ochorení nedokázala, že konzumácia kávy zvyšuje riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení.

Ďalšie priaznivé účinky na zdravie

Ďalšie početné štúdie dokázali, že pitie kávy zvyšuje duševnú sviežosť, poznávacie schopnosti, bdelosť a fyzickú výdrž, pričom redukuje riziko vzniku Alzheimerovej choroby, obličkových kameňov, žlčníkových kameňov, depresií a samovrážd.

Konzumácia kávy môže tiež zvýšiť riziko niektorých faktorov kardiovaskulárneho ochorenia, ako sú krvný tlak a homocysteín v plazme. Novšie údaje však naznačujú, že konzumácia kávy môže podporovať zdravie a redukovať vznik ochorení.

Zdroj: Roger Clemens & James Coughlin: Coffee and Health: Surprisingly ‘Good News‘.Food Technology, 61, 1, 2007.Preložila: M. Močilanová In: Trendy v potravinárstve 3/2007

Autor článku: časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: