V Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach využívajú analyzátor materského mlieka

V Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach využívajú analyzátor materského mlieka
Zdroj: bigstockphoto.com

Analýza nutričného zloženia materského mlieka priamo pri lôžku novorodenca je úplnou novinkou, ktorú začali ako prví na území bývalého Československa vykonávať na Klinike neonatológie Detskej fakultnej nemocnice (DFN) v Košiciach. Používajú pritom malé prenosné zariadenie švédskej výroby, ktorému na rýchlu a spoľahlivú analýzu stačí vzorka s obsahom 1 až 3 mililitra materského mlieka a necelá minúta.

„Vďaka tejto metóde môže matka aj zdravotnícky personál rýchlo zistiť, aké kvalitné je materské mlieko a či je potrebné dopĺňať ho umelou výživou. Metódou takzvanej individualizovanej výživy sa snažíme zabezpečiť, aby dieťa dostávalo optimálne zloženú stravu, aby nebolo prekrmované a do budúcna sa vyhlo vzniku metabolického syndrómu,“ povedal prednosta Kliniky neonatológie a riaditeľ DFN Peter Krcho.

Dodal, že analýza obsahu živín ako tuky, bielkoviny, cukry a celková energetická hodnota v materskom mlieku je predpokladom pre výživu kritických novorodencov a pre zistenie kvalít darovaného materského mlieka. „Najmä pre predčasne narodené deti s nízkou pôrodnou váhou je veľmi dôležité, aby mali kvalitnú a vyváženú stravu a neboli ochudobnené o unikátne materské mlieko. Musí však zodpovedať individuálnym požiadavkám mimoriadne citlivých novorodencov,“ dodal Krcho. Prístroj vykonáva analýzu materského mlieka bez chemických látok, na základe infračervenej spektroskopie v kombinácii s novou, unikátnou patentovanou technikou. Celkový náklad na zakúpenie analyzátora predstavuje sumu 12.000 eur.

Prístroj sa klinike podarilo zakúpiť vďaka sponzorom a dvom percentám z daní, venovaným Krajskej neonatologickej neziskovej organizácii Novorodenec. Analýza materského mlieka nie je hradená zo zdravotného poistenia. Je považovaná za nadštandardnú službu a preto bude spoplatňovaná symbolickým poplatkom.
Získavať rýchlejšie a kvalitnejšie informácie priamo pri lôžku pacienta patrí k cieľom DFN. „Vedenie nemocnice sa rozhodlo využívať všetky dostupné inovatívne technológie a procesy, ktoré nám umožnia rýchle vyšetriť a analyzovať najmä akútne ohrozených pacientov. Získavame tým čas a presnejšie informácie, ktoré prinesú skvalitnenie a zefektívnenie liečby v našej nemocnici,“ zdôraznil Krcho.

K ďalším krokom vedenia nemocnice patrí rozhodnutie inštalovať analyzátory krvných plynov a biochemických reakcií priamo na jednotkách intenzívnych oddelení Kliniky neonatológie a Kliniky pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny. „Túto špeciálnu službu budeme vykonávaná priamo pri lôžku akútnych pacientov, čo umožní materiál rýchlejšie vyšetriť. Získame kvalitnejšie informácie a v prípade, ak výsledky nebudú v poriadku, môžeme ich kedykoľvek zopakovať bez toho, aby sme strácali čas odosielaním materiálu,“ spresnil Krcho. Službu, ktorá urýchľuje diagnostický a následne aj liečebný proces, umožňuje dohoda so spolupracujúcimi laboratóriami a je plne financovaná zdravotnými poisťovňami.

Zefektívnenie liečby v košickej DFN by malo priniesť aj zvýšenie pozornosti vyšetreniam detských pacientov na C-reaktívny proteín (CRP). Krcha je potrebné niekedy vyšetrenia zopakovať a dozrieť na stav pacienta už po niekoľkých hodinách, aby bola zrejmá dynamika a získali sa zodpovedajúce údaje. „Výsledkom by malo byť, že nebudú hospitalizovaní pacienti, ktorí to nepotrebujú a naopak, rýchlejšie budú vyšetrení a diagnostikovaní tí, ktorí majú horšie výsledky,“ doplnil. CRP je bielkovina úzko spätá so zápalom. Hovorí sa jej aj bielkovina akútnej fázy zápalu, pričom bakteriálny zápal zvyšuje jej hodnoty už po šiestich hodinách od vstupu infekcie do organizmu. Vyšetrovanie CRP sa používa nielen na rozlíšenie bakteriálnej a vírusovej infekcie ale aj na sledovanie účinku antibiotickej liečby.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: