Bez kvalifikovanej práce sestier nemožno v kardiológii napredovať

Rehabilitačná starostlivosť o pacientov, detská kardiológia a iné oblasti sú témami II. konferencie sestier pracujúcich v kardiológii (8.–10.4.), ktorá sa koná v Sliači. Na dnešnej tlačovej konferencii v Sliači médiá informovala Margita Mikátová, predsedníčka Pracovnej skupiny (PS) sestier pracujúcich v kardiológii Slovenskej kardiologickej spoločnosti (SKS).

Na konferencii sa stretnú zdravotnícki pracovníci, ktorí zabezpečujú zdravotnú a najmä ošetrovateľskú starostlivosť pacientom s ochoreniami srdca a ciev. Jej obsahom budú prednášky, ktoré poskytnú účastníkom najnovšie odborné informácie o diagnostike, liečbe, rehabilitácii a prevencii pacientov s ochoreniami srdca a ciev s dôrazom na edukáciu sestier v primárnej a sekundárnej prevencii. Zaznejú tu aj témy ako ošetrovateľská starostlivosť o pacientov po infarkte myokardu, po kardiochirurgickej operácii či pacientov so srdcovým zlyhávaním. Podľa Mikátovej rátajú, že na konferencii sa zíde okolo 300 účastníkov. Sestry tu podľa nej získajú nové poznatky, vymenia si názory a skúsenosti. "Sú tu zastúpené rôzne pracoviská, sú tu jednak ambulantné aj lôžkové zariadenia a sú tu vlastne účastníci z celého Slovenska." Zastúpené na konferencii sú aj tri najväčšie ústavy i menšie nemocnice.

Mikátová uviedla, že sestry zohrávajú nezastupiteľnú a kľúčovú úlohu v starostlivosti o pacientov. SR patrí ku krajinám s najvyššou kardiovaskulárnou mortalitou. Podľa Mikátovej práve vzdelané sestry by mali prispieť svojou starostlivosťou k tomu, aby sa táto úmrtnosť znižovala. Prezidentka SKS Eva Gonsalvesová uviedla, že medicína v súčasnosti nie je o práci vzdelaného indivídua, ale o práci vzdelaného, dobre fungujúceho a zohratého tímu, do ktorého sestry patria. "V súčasnosti je situácia taká, že bez kvalifikovanej práce sestier nie je možné kardiológiou hýbať dopredu," dodala Gonsalvesová. Podľa jej ďalších slov by mal byť vzdelaný tiež pacient a stať sa súčasťou tímu. Mal by rozumieť, prečo jeho choroba vznikla, či ako sa má liečiť. "Na to, aby sme do toho vtiahli pacienta, v tom pravdepodobne najväčšiu úlohu zohrajú sestry," konštatovala Gonsalvesová. Tie majú totiž k pacientom komunikačne bližšie ako lekár z mnohých dôvodov.

Konferenciu organizuje PS sestier pracujúcich v kardiológii SKS.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: