korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

V bojnickej nemocnici si pripomenuli 50. výročie jej vzniku

V bojnickej nemocnici si pripomenuli 50. výročie jej vzniku
Zdroj: bigstockphoto.com

Slávnostnou akadémiou si dnes súčasní i bývalí pracovníci a početní hostia pripomenuli 50. výročie existencie Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza, so sídlom v Bojniciach, ktorá v súčasnosti je v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Prvých 35 až 40 rokov možno hodnotiť ako rozvojové, kým uplynulých desať až 15 rokov boli skôr rokmi útlmu, konštatoval súčasný riaditeľ NsP Ladislav Gerlich. Napriek tomu podľa neho je bojnická nemocnica najvýznamnejšou klinickou základňou nielen v okrese, ale aj na celej hornej Nitre, i centrom výučby a výchovy lekárov a ostatných zdravotníckych pracovníkov. Vo viacerých odboroch dosiahla celoslovenskú úroveň a jej odchovanci pôsobia na významných miestach v zdravotníctve i v štátnej správe, zdôraznil riaditeľ.

Od novembra 1989 prešla rozsiahlou reštrukturalizáciou a zefektívnením prevádzky. Vznikli však aj niektoré nové oddelenia ako lôžkové psychiatrické oddelenie, oddelenie klinickej onkológie a dlhodobo chorých a takisto geriatrické oddelenie. Došlo však i k redukcii lôžok i pracovníkov. Z pôvodných 814 je v súčasnosti 563 postelí a z 1089 zamestnancov dnes v NsP pracuje 856, uviedol Gerlich. Pochválil sa, že pracovníci NsP sa zapájajú aj do riešenia výskumných úloh a vedeckej práce, do preventívnej i zdravotno-výchovnej činnosti. Nemocnica dvakrát obhájila certifikát systému manažérstva kvality, zaviedla nemocničný informačný systém, kompletnou inováciou prešiel aj laboratórny informačný systém. Už päť rokov využíva na verejné obstarávanie elektronické aukcie. Bolo ich doteraz 155 a priniesli úsporu 314.000 eur. Priemerne to bolo o 10,66 percenta finančne výhodnejšie, v porovnaní so vstupnými cenami. Napriek týmto a ďalším racionalizačným opatreniam sa NsP stále nemôže dostať do vyrovnaného rozpočtu. V súčasnosti mesačne produkuje stratu 100.000 eur a patrí medzi najviac zadlžené zdravotnícke zariadenia v regióne.

Príčiny Gerlich vidí v systémových problémoch, ktoré by mali vyriešiť ústredné štátne a regionálne orgány. Riešenie nevidí v privatizácii nemocnice, i keď pripúšťa, že niektoré reštrukturalizačné zmeny budú nutné. Budúcnosť NsP vidí naďalej v pôsobnosti regionálnej samosprávy, tak ako je to napríklad v Nemecku a Rakúsku. Pripomenul, že bojnická nemocnica je dominantným lôžkovým zdravotníckym zariadením v hornonitrianskom regióne, so spádovým územím s približne 200.000 obyvateľmi. Plní úlohy aj nad rámec bežných regionálnych nemocníc, napriek tomu, že nie je zaradená v povinnej minimálnej sieti zdravotníckych zariadení. Ročne v NsP hospitalizujú vyše 19.000 pacientov, urobia okolo 6000 operačných zákrokov, v pohotovosti vyšetria a ošetria okolo 17.000 ľudí. Zdravotnú starostlivosť zabezpečujú v 25 medicínskych odboroch. Tieto výkonové parametre sú posledné roky relatívne stabilné, no k zmenám dochádza v štruktúre pacientov pribúdajú pacienti nároční na nákladnú starostlivosť, dodal Gerlich.

Počas slávnostnej akadémie pokrstili publikáciu 50 rokov nemocnice v Bojniciach a pamätnými medailami a ďakovnými listami ocenili popredných a dlhoročných pracovníkov a sponzorov. Súčasťou bola aj vedecká konferencia. V prednáškach odzneli príspevky k 50-ročnej histórii nemocnice a jej odborov, ale aj zovšeobecnenie niektorých liečebných postupov a ďalších skúseností tamojších lekárov v oblasti chirurgie, laparoskopii, geriatrii a ďalších. Zhodnotili na nej aj situáciu po tragickom výbuchu vo VOP Nováky pred štyrmi rokmi, kedy bojnickí lekári ošetrovali zranených a venovali sa aj dopadom tohto nešťastia na duševné zdravie tamojších pracovníkov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: