korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Požiadavky na dofinancovanie zdravotníctva podporujú aj malé nemocnice

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS), ktorá združuje desiatky neštátnych nemocníc, podporuje požiadavky z výzvy profesijných, odborových a zamestnávateľských organizácií v rezorte zdravotníctva na okamžité dofinancovanie zdravotníctva a zreálnenie ceny výkonu. V opačnom prípade aktuálna ponuka zdravotných poisťovní podľa ANS spôsobí ďalšie výrazné zadlžovanie a môže viesť až k likvidácii niektorých nemocníc. K takémuto záveru dospela na poslednom zasadnutí (30. marca) Rada ANS. Na potrebu dofinancovania poukázali počas tohto týždňa aj lekári.

Malé neštátne nemocnice navrhujú vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov v zdravotníctve dofinancovanie sektora zvýšením poplatkov za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a rozšírením ich rozsahu, vyššou spoluúčasťou pacienta pri zúžení rozsahu služieb plne hradených z verejného poistenia. Zároveň požadujú aj zvýšenie platieb za poistencov štátu otvorením štátneho rozpočtu. V súvislosti s nedofinancovaním ústavnej zdravotnej starostlivosti bude ANS iniciovať stretnutie s ministrom zdravotníctva.

Zdravotníci predložili ministrovi zdravotníctva Ivanovi Uhliarikovi päť spoločných požiadaviek. V nich žiadajú okamžité dofinancovanie rezortu a zreálnenie cien výkonov, uzatváranie zmlúv medzi poskytovateľmi a zdravotnými poisťovňami na dobu neurčitú, zastavenie transformácie nemocníc na akciové spoločnosti a odpredaj nemocníc vyšších územných celkov strategickým partnerom, stabilizáciu zdravotníckych pracovníkov, ako aj navýšenie zdravotníckych odvodov za poistencov štátu na budúci rok na úroveň 5,5 percenta. ANS sa na rozdiel od zdravotníckych odborárov vyjadrila, že podporuje transformáciu nemocníc.

Slovensko v roku 2008 vynaložilo na zdravotníctvo 5,76 percenta z HDP. Priemer krajín OECD predstavuje 8,9 percenta.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: