Dôchodcov a ZŤP pred doplatkami za lieky už chráni ochranný limit

Dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov chráni od začiatku mesiaca pred vysokými doplatkami za lieky ochranný limit. Zdravotne postihnutí pacienti zaplatia na doplatkoch za lieky maximálne 30 eur za štvrťrok a dôchodcovia maximálne 45 eur za štvrťrok. Akékoľvek ďalšie doplatky za lieky na predpis im preplatí zdravotná poisťovňa. Do platnosti totiž vstúpila novela zákona o zdravotných poisťovniach, ktorá limit zavádza. Predpokladá sa, že táto zmena sa ročne dotkne asi 120.000 poistencov.

Do tejto sumy sa pritom nebude započítavať rozdiel medzi cenou predpísaného lieku a cenou jeho prípadnej lacnejšej verzie na trhu, čím sa má zabrániť zneužitiu limitu na prestavenie pacientov z lacnejšej na drahšiu farmakoterapiu pri použití rovnakých liečiv. V prípadoch, keď bude zo zdravotných dôvodov generická substitúcia nevhodná a lekár ju pri preskripcii zakáže, do limitu spoluúčasti sa bude zahŕňať doplatok za skutočne predpísaný liek.

"Viac ako doteraz získava na dôležitosti cena lieku. Do limitu spoluúčasti sa totiž počítajú len najlacnejšie lieky na dané ochorenie. Ak pacient chce, aby mal v limite zohľadnené všetky svoje výdavky, mal by si u lekára alebo lekárnika pýtať generiká, teda lieky s rovnakou účinnou látkou, no s nižšou cenou. Samozrejme, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav," konštatovala Monika Laciková zo súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera. Ozrejmila, že prvýkrát sa pacientom budú doplatky nad rámec limitu vracať v septembri.

"Doplatky budeme vracať automaticky v lehote určenej zákonom, nie je potrebné zdravotnú poisťovňu v tejto veci kontaktovať, zasielať žiadosti ani žiadne iné údaje a doklady. Nie je potrebné si ani odkladať bločky z lekární," zhrnul manažér odboru starostlivosti o klientov Dôvery Boris Szabó. Všetky informácie o zakúpených liekoch a doplatkoch bude mať poisťovňa od lekární.

Nárok na preplatenie časti výdavkov na lieky majú dve skupiny pacientov. Držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a poberateľom invalidného dôchodku zdravotná poisťovňa vráti doplatok po dosiahnutí limitu 30 eur za štvrťrok. Vyšší limit platí pre starobných dôchodcov. Tým vráti zdravotná poisťovňa peniaze za lieky po dosiahnutí hranice 45 eur za kalendárny štvrťrok. "Nárok na preplatenie doplatkov za lieky nemajú tí, ktorí sú súčasne zamestnaní, sú samostatne zárobkovo činní alebo majú v roku 2011 dôchodok vyšší ako 372,25 eur," upozornila Laciková.

Ochranný limit sa nebude vzťahovať na lieky s nízkou mierou úhrady zo strany zdravotnej poisťovne (menej ako 75 percent z maximálnej ceny). "Takáto výška spoluúčasti je nastavená pri liekoch, ktoré neslúžia ako lieky prvej voľby, sú doplnkovou terapiou, nemajú jednoznačne preukázaný nákladovo-efektívny účinok, prípadne nepredstavujú prioritu z hľadiska spoločenskej hodnoty," vysvetľuje ministerstvo zdravotníctva. Spoluúčasť má v takýchto prípadoch opodstatnenú funkciu regulácie spotreby a nie je žiaduce tento režim meniť.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: