Čučoriedkami proti obezite?

Čučoriedkami proti obezite?
Zdroj: bigstockphoto.com

Látky obsiahnuté v čučoriedkach vyvolali v pokusoch s tkanivom myší rozpad tukových buniek.

Na konferencii Experimental Biology 2011 vo Washingtone to v nedeľu pred členmi Americkej spoločnosti pre výživu (ASN), jednej zo šiestich vedeckých spoločností, ktoré sa každoročne stretávajú na tomto podujatí, oznámila doktorandka Shiwani Mogheová z Texas Woman's University v Dentone. Vychádzala zo všeobecne známej skutočnosti, že konzumácia čučoriedok je zdraviu prospešná, najmä vo vzťahu k prevencii kardiovaskulárnych chorôb. Osvedčili sa však v širokom rozpätí diagnóz, od metabolického syndrómu po choroby spojené so starnutím. V pozadí je podľa všetkého konkrétne účinok vysokého obsahu polyfenolov v tejto chutnej bobuľovine.

Položila si preto otázku: Nemohla by konzumácia čučoriedok pomôcť aj pri zmierňovaní jedného z najväčších zdravotníckych problémov súčasnosti - epidémie obezity? Zostavila pokus, ktorého cieľom bolo preveriť, či čučoriedkové polyfenoly zohrávajú určitú úlohu v tzv. diferenciácii adipocytov. Ide o proces, ktorým pomerne nešpecializovaná bunka získa znaky adipocytu, čo je živočíšna bunka pojivového tkaniva špecializovaná na tvorbu a ukladanie tuku.

Ukázalo sa, že rastlinné polyfenoly účinne pôsobia proti adipogenéze, vývoju tukových buniek, a vyvolávajú lipolýzu, rozpad lipidov čiže tukov. "Chcela som zistiť, či by použitie čučoriedkových polyfenolov mohlo potlačiť obezitu na molekulárnej úrovni," povedala Shiwani Mogheová. Pracovala s kultúrami myšieho tkaniva. Polyfenoly potláčali diferenciáciu adipocytov, pričom miera tohto účinku závisela od ich dávky. Obsah tuku v kontrolných tkanivách bol výrazne vyšší ako v tkanivách, ktoré dostali tri dávky čučoriedkových polyfenolov. Najvyššia dávka vyvolala pokles tuku o 73 percent, najnižšia o 27 percent. "Stále musíme tieto dávky overiť na ľuďoch, aby sme si boli istí, že nemajú nijaké vedľajšie nepriaznivé účinky a zistili, či sú rovnako účinné. Táto oblasť výskumu sa aktuálne prudko rozvíja. Veľmi dôležité bude určenie najlepšej dávky pre človeka. Čučoriedky sľubujú, že pomôžu obmedziť tvorbu adipózneho tkaniva v tele," doplnila Mogheová.

Zdroj: Komuniké Federation of American Societies for Experimental Biology z 10. 4. 2011.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: