Projekt Excelentná lekáreň prispieva k praktickému vzdelávaniu študentov FaF UK

Farmaceutická fakulta (FaF) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave sa pustila do implementácie najnovších foriem vzdelávania farmaceutov v praxi prostredníctvom projektu Excelentná lekáreň. Začal sa realizovať v septembri 2010 a potrvá tri roky. Okrem päťročnej teoretickej prípravy študenti farmácie absolvujú aj šesťmesačnú odbornú prax v lekárni.

"Lekáreň je miestom, kde má pacient právo nielen na vydanie liekov, ale aj na získanie relevantných informácií týkajúcich sa jeho liečby. Skúsený a aktívny lekárnik dokáže správnou komunikáciou a prístupom zlepšiť celkovú starostlivosť o pacienta," uviedol dekan FaF UK Ján Kyselovič.

Na Slovensku je 1956 lekární, z nich vyše 330 získalo na základe zmluvy o spolupráci s FaF UK štatút Excelentná lekáreň. Podľa krajov má najväčšie zastúpenie Bratislavský samosprávny kraj (93 excelentných lekární). Lekárne, ktoré sa zapojili do projektu, vyberá Slovenská lekárnická komora, pričom ide o najlepšie hodnotené pracoviská v rámci regiónu. Odborným garantom projektu je Farmaceutická fakulta UK, ktorá pripravuje odborníkov v oblasti liekov už viac ako 50 rokov. Asi 95 percent všetkých lekárnikov na Slovensku získalo vzdelanie práve na tejto fakulte. Partnerom projektu je spoločnosť Sanofi-aventis a Zentiva - vedúca farmaceutická skupina na Slovensku. Súčasťou projektu Excelentná lekáreň sú aj odborné jednodňové semináre na FaF UK. V rámci prvého ročníka projektu sa doteraz realizovali tri takéto semináre (v októbri a v decembri 2010 a v apríli 2011). Celkove sa na nich zúčastnilo vyše 220 ľudí. Projekt bude v budúcom akademickom roku pokračovať na vyššej úrovni, informoval Kyselovič.

Koordinátor projektu Excelentná lekáreň na FaF UK Viliam Foltán na stretnutí s novinármi zdôraznil, že hlavným cieľom tohto projektu je prispieť k zvýšeniu kvality výučby farmaceutov na Slovensku. Veľká pozornosť sa venuje komunikácii lekárnika s pacientom v lekárni a výsledkom projektu v tejto oblasti je aj publikácia s názvom Komunikácia a lekárenská starostlivosť. Foltán informoval tiež o vytvorení portálu www.excelentna-lekaren.sk.

"V ďalšom období sa chceme viac venovať otázkam liekovej a lekárenskej legislatívy, manažmentu lekární, vytváraniu siete informačných centier v lekárňach a lekárenskej starostlivosti a výchove pacientov - občanov," povedal koordinátor projektu. Konštatoval, že lekárne sa, žiaľ, vzhľadom na liekovú politiku dostali do pozície predajných miest. V lekárňach chýbajú oddelené miesta, boxy, kde by mohol lekárnik viac komunikovať s pacientom a kde by mohli pôsobiť informačné centrá. Pacienti majú podľa slov Foltána nárok na viac informácií aj v súvislosti s pripravovanou zmenou spôsobu predpisovania liekov na základe účinnej látky.

Pokiaľ ide o otázku zavedenia predaja niektorých liekov mimo lekární, napríklad v sieti niektorých obchodných domov či na čerpacích staniciach, prítomní odborníci - farmaceuti konštatovali, že je to pekná myšlienka z hľadiska širšieho sprístupnenia niektorých liekov. Súčasne upozornili, že liek je produkt, s ktorým treba zaobchádzať veľmi opatrne. Uviedli, že cesta k uvedenému predaju liekov nie je jednoduchá a poukázali na skúsenosti v tejto oblasti z Českej republiky, kde je asi len päť miest, kde predávajú lieky mimo lekární. Odborníci, farmaceuti a lekárne, kam lieky patria, sa nedajú nahradiť, odznelo na stretnutí.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: