Nafúknuté účtovníctvo sa po VšZP našlo aj v štátnej bratislavskej záchranke

Nafúknuté účtovníctvo sa po štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP) malo viesť aj v štátnej Záchrannej a dopravnej zdravotníckej službe (ZDZS) Bratislava. "Zdá sa, že za minulej vlády bolo veľmi populárne viesť kreatívne účtovníctvo tak, ako sme to našli vo VšZP. Toto isté účtovníctvo bolo nájdené aj v bratislavskej záchranke, a to až tak, že z mínusu sa urobil plus. Na papieri sa vykazoval zisk, avšak po reálnom zúčtovaní tento zisk nebol a bola generovaná strata," uviedol dnes minister zdravotníctva Ivan Uhliarik (KDH).

Kontroly, ktoré sa zrealizovali po nástupe nového vedenia záchranky v januári, ukázali, že hospodársky výsledok bol mínusový a nie ziskový v roku 2009 aj 2010. Ako priblížil šéf rezortu, predvlaňajší zisk 4300 eur predstavoval v skutočnosti stratu 176.000 eur. Vlani mala záchranka k novembru vykazovať zisk 157.000 eur, pričom realitou má byť podľa Uhliarika mínus 229.200 eur. "Na základe aj deklarovaného zisku boli potom bývalému vedeniu priznané odmeny," povedal s tým, že tieto peniaze bude ministerstvo žiadať späť.

Podľa Uhliarika sa v bratislavskej záchranke našiel neporiadok prakticky vo všetkom. "Našli sme podozrivé zmluvy bez akéhokoľvek plnenia s účelovo vytvorenými firmami, našli sme porušenie zákona o verejnom obstarávaní, našli sme zbytočne drahé servisné zmluvy, našli sme nefunkčné procesy vôbec v riadení celej organizácie," vymenoval. Doplnil, že zatiaľ všetky skutočnosti nasvedčujú tomu, že za bývalého vedenia sa odlievali peniaze do účelovo vytvorených firiem. Tie mali vznikať krátko pred plnením zmlúv. Súčasný riaditeľ záchranky Vratko Šoka v tejto súvislosti avizoval podanie trestných oznámení.

Ako ozrejmil Šoka, finančné kontroly odhalili 54 porušení zákona. Hodnota zmlúv a majetku, v ktorých sa nedostatky odhalili, bola vyše 9,5 milióna eur. Za najzávažnejšie nedostatky označil porušenie zákona o verejnom obstarávaní pri nákupoch tovarov a služieb v hodnote 435.000 eur, ako aj nevykonávanie predbežnej a priebežnej finančnej kontroly v rokoch 2009 a 2010. Podľa jeho slov sa tiež nerealizovala inventarizácia majetku a neúčtovali sa tvorby zákonných rezerv, čo malo vplyv na hospodársky výsledok.

Poukázal, že za bývalého vedenia sa uzatvorilo 11 zmlúv predovšetkým na služby vo výške 826.000 eur bez preukázaného plnenia. "Do dnešného dňa nám tie spoločnosti reálne plnenie nepreukázali, aj napriek tomu, že sú snahy nám dodatočne preukazovať plnenie týchto konkrétnych zmlúv," uviedol. Upozornil tiež, že všetky tieto spoločnosti reálne vznikli jeden deň pred zverejnením ponuky a boli jedinými uchádzačmi vo verejnom obstarávaní.

Bývalý riaditeľ záchranky Mikuláš Dunda, ktorý ju viedol od júla 2010 pre TASR reagoval, že ZDZS odovzdával v stave, keď mala uhradené všetky pohľadávky, nechápe preto, ako mohol vzniknúť mínus, keď bolo všetko uhradené. Zároveň poznamenal, že na prípadné nezrovnalosti sa ho doteraz nikto z ľudí, ktorí realizovali kontrolu, nepýtal. Na margo zmlúv bez preukázaného plnenia poznamenal, že tie sa realizovali ešte pred jeho príchodom.

Dunda zároveň poukázal, že ministerstvo v jeho prípade porovnávalo koncoročný hospodársky výsledok s výsledkom ku koncu septembra. Na margo vzniknutého rozdielu doplnil, že ten mohol vzniknúť uplatnením pohľadávok zo strany dvoch zdravotných poisťovní vo výške 260.000 eur, ku ktorému došlo po jeho odchode. V súvislosti s avizovanou žiadosťou o vrátenie odmeny za dobré hospodárenie ozrejmil, že tá mu na konci roku vyplatená nebola. Minister mu podľa jeho slov priznal odmenu iba za to, že ZDZS nemala pohľadávky po lehote splatnosti.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: