korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Uskutočnil sa XVIII. memoriál prof. MUDr. F. Póra

Asi tri desiatky ľudí vzdalo v kolumbáriu na Verejnom cintoríne v Košiciach hold jednému z najvýznamnejších československých internistov, profesorovi Františkovi Pórovi. Pietna spomienková slávnosť sa uskutočnila v pondelok o 11. hodine pri príležitosti XVIII. memoriálu prof. MUDr. F. Póra, ktorý zorganizovala Slovenská lekárska spoločnosť, Spolok lekárov Košice a Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice. Koordinátorom podujatia bol prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc. a pozostávalo z historickej a odbornej časti. Pozvanie naň prijalo osemdesiat účastníkov, medziiným predseda Slovenskej internistickej spoločnosti prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., oficiálny zástupca Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti a popredný slovenský internista a kardiológ Prof. MUDr. Igor Riečanský, CSc. a šéfredaktor časopisu Vnitřní lékářství v Brne MUDr. Peter Svačina.

Prof. MUDr. František Pór založil prvú internú kliniku Lekárskej fakulty a Fakultnej nemocnice KÚNZ v Košiciach, na čele ktorej stál ako prednosta v rokoch 1948-1971. Memoriály pri príležitosti jeho nedožitých narodenín sa konajú každoročne od roku 1994 a ich myšlienkou je pripomenúť aj ďalšej generácii lekárov jedného z najvýznamnejších internistov Slovenska. Odborná časť prebieha v posluchárni IV. internej kliniky Univerzitnej nemocnice Košice, kde prof. Pór pôsobil, preto nesie sála jeho meno.

Autor článku: RNDr. Jaroslava Oravcová

Dátum zverejnenia: