korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Spoločnosť sanofi-aventis úspešne zavŕšila výmennú ponuku pre Genzyme

Spoločnosť sanofi-aventis (EURONEXT: SAN a NYSE: SNY) dnes oznámila, že úspešne zavŕšila svoju výmennú ponuku na všetky kmeňové akcie v obehu spoločnosti Genzyme Corporation (NASDAQ: GENZ).

Výmenná ponuka a práva na vyplatenie stratili platnosť o 23.59 h newyorského času 1. apríla 2011. Depozitár pre výmennú ponuku spoločnosti sanofi-aventis oznámil, že k času uplynutia platnosti bolo 224.528.469 kmeňových akcií Genzyme (vrátane 43.285.259 akcií, ktoré podliehajú dodacím zárukám) platne zaobchodovaných a neboli vyplatené. To predstavuje približne 84,6 % kmeňových akcií Genzyme v obehu a približne 77,0 % akcií na plne zriedenej báze, čím spoločnosť sanofi-aventis nad Genzyme získala plnú kontrolu. Všetky akcie, ktoré boli platne zaobchodované a neboli platne vyplatené, boli prijaté na nákup, pričom platba za tieto akcie prebehne promptne v súlade s podmienkami výmennej ponuky za ponúkanú cenu 74,00 USD v hotovosti bez úrokov a akýchkoľvek požadovaných zrážkových daní a jedno právo CVR (contingent value right – právo na vyplatenie podmienenej hotovostnej zložky) na akciu. Práva CVR sú kótované na burze NASDAQ pod burzovým symbolom „GCVRZ” a s ich obchodovaním sa začne už dnes.

Spoločnosť sanofi-aventis, aby umožnila zostávajúcim akcionárom spoločnosti Genzyme zaobchodovať ich akcie, oznámila tiež dodatočné obdobie platnosti ponuky, ktoré začalo 4. apríla 2011, ako bolo zamýšľané v Dohode o zlúčení. Dodatočné obdobie ponuky uplynie vo štvrtok 7. apríla 2011 o 18.00 h newyorského času.

Genzyme sa prostredníctvom akvizície stane dôležitou súčasťou novej platformy stratégie udržateľného rastu spoločnosti sanofi-aventis a rozšíri tak jej prítomnosť na poli biotechnológií. Sanofi-aventis zo spoločnosti Genzyme urobí svoje celosvetové centrum kvality v oblasti liekov na zriedkavé ochorenia a akvizícia posilní záväzok sanofi-aventis rozšíriť oblasť Bostonu, v ktorej už vykazuje značnú prítomnosť.

„Prevzatie spoločnosti Genzyme predstavuje dôležitý míľnik v stratégii udržateľného rastu spoločnosti sanofi-aventis tým, že pridáva zmysluplnú novú platformu rastu a rozšíri našu prítomnosť na poli biotechnológií,” vyhlásil Christopher A. Viehbacher, generálny riaditeľ spoločnosti sanofi-aventis. „Spojením našich dvoch spoločností prinesieme do biotechnológií obrovské odborné znalosti, záväzky a zdroje, obzvlášť v prípade zriedkavých ochorení, spolu s podobným kultúrnymi charakteristikami, vrátane misie zameranej na pacientov a silných záväzkov voči komunitám, ktorým slúžime. Už teraz robíme pokroky vo využívaní nesmiernych príležitostí, ktoré vyvstávajú spojením našich spoločností v procese integrácie, ktorý postupuje dobre a podľa plánu.”

„Proces, ktorý sme začali spolu so spoločnosťou sanofi-aventis, potvrdil obrovské príležitosti, ktoré vzišli zo spojenia našich dvoch spoločností,” potvrdil Henri A. Termeer, odstupujúci predseda predstavenstva, prezident a generálny riaditeľ Genzyme Corporation. „Tento moment predstavuje katalyzátor zmeny v rámci oboch organizácií, pričom spolu pracujeme na rozvoji vzrušujúcej vízie spoločnej budúcnosti založenej na tom, čo je v prípade každej z našich spoločností najlepšie. Genzyme zostane v budúcnosti naďalej živou organizáciou, plniacou potreby inovatívnych typov liečby, ktoré zmenia životy pacientov trpiacich závažnými ochoreniami.”

Počas nasledujúceho ponukového obdobia bude spoločnosť sanofi-aventis prijímať na výmenu a promptne vymení platne zaobchodované kmeňové akcie Genzyme. Akcionári spoločnosti Genzyme, ktorí platne zaobchodujú svoje akcie počas nasledujúceho ponukového obdobia, dostanú vyplatenú rovnakú hodnotu 74.00 USD v hotovosti, bez úrokov a akýchkoľvek požadovaných zrážkových daní, a jedno právo na vyplatenie podmienenej hotovostnej zložky na akciu splatnú akcionárom, ktorí svoje akcie zaobchodovali počas počiatočného ponukového obdobia. Postupy zaobchodovania akcií počas nasledujúceho ponukového obdobia sú rovnaké ako počas počiatočného ponukového obdobia, okrem dvoch výnimiek: akcií, ktoré nie je možné doručiť podľa postupu garantovaného doručenia a na základe pravidla 14d-7(a)(2) podľa Zákona o výmene cenných papierov z roku 1934 v znení neskorších zmien a doplnení, akcie platne zaobchodované počas nasledujúceho ponukového obdobia sa budú prijímať na výmenu denne „podľa zaobchodovania” a v dôsledku toho nemôžu byť vyplatené.

Po uplynutí nasledujúceho ponukového obdobia spoločnosť sanofi-aventis zamýšľa vykonať krátkodobú fúziu, ktorú umožňujú zákony štátu Massachusetts, po využití svojej doplnkovej opcie podľa Dohody o spojení, ak to bude potrebné. Genzyme sa po ukončení fúzie stane dcérskou spoločnosťou v plnom vlastníctve sanofi-aventis. V dôsledku zlúčenia sa všetky kmeňové akcie Genzyme nezaobchodované vo výmennej ponuke počas nasledujúceho ponukového obdobia zrušia (s výnimkou akcií vo vlastníctve spoločností sanofi-aventis, Genzyme a ich dcérskych spoločností) a zmenia na právo získať rovnakú hodnotu 74,00 USD za akciu v hotovosti a jedno právo na vyplatenie podmienenej hotovostnej zložky na akciu vyplácanú v rámci výmennej ponuky.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: