korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Platitelia poistného a poistenci dostali pokuty za viac ako milión eur

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) uložil vlani poistencom a platiteľom poistného za porušenie alebo nesplnenie povinnosti ustanovených príslušnými právnymi predpismi pokuty vo výške 1,05 milióna eur. Z nich sa doteraz uhradilo 444.000 eur. Vyplýva to z informatívnej správy o činnosti úradu, ktorú dnes vláda vzala na vedomie.

Najčastejším problémom v tejto oblasti býva neuhrádzanie preddavkov na zdravotné poistenie včas a v správnej výške. Platitelia poistného si tiež neplnia povinnosť vykonať a podať ročné zúčtovanie poistného, ako aj oznámiť zmenu platiteľa týkajúcu sa jeho poistencov a ich počtu. Medzi časté porušenia povinností zo strany poistencov patrí nevrátenie preukazu pri zmene poisťovne či neoznámenie skutočnosti rozhodujúcej pre vznik povinnosti štátu platiť poistné.

Pacienti sa na ÚDZS môžu obrátiť v prípade, že si myslia, že im nebola správe poskytnutá zdravotná starostlivosť. Úrad vlani zaznamenal 1461 podnetov od pacientov v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Vyriešiť sa mu doteraz podarilo vyše 80 percent z nich. Pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti padli vlani aj dve trestné oznámenia. Najväčší rozsah podnetov, 63,3 percenta, sa týkalo správneho poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: