Únia nevidiacich vystavuje a predvádza kompenzačné pomôcky

Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých v Trenčíne prezentuje dnes vo svojich priestoroch na Jilemnického ulici kompenzačné pomôcky pre slabozrakých. Záujemcovia si ich môžu počas výstavy aj odskúšať.

Podľa vedúcej trenčianskeho strediska Silvie Ondrejičkovej je výstava a prezentácia určená pre dve cieľové skupiny – pracovníkov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) a pre verejnosť.

"Pracovníci ÚPSVaR sú ľudia, s ktorými sa človek stretne pri riešení svojej situácie 'na druhej strane' stola. Poskytujú poradenstvo, mnohokrát rozhodujú o nároku človeka na danú pomôcku. Preto je dôležité, aby spoznali druhy a funkcie pomôcok a akým spôsob sa používajú," uviedla Ondrejičková.

Ako dodala, verejnosti chcú pomôcky ukázať preto, aby sa samotní ľudia mohli dozvedieť viac o funkciách jednotlivých kompenzačných pomôcok a aby si ich mohli ľudia so zrakovým postihnutím vyskúšať. "Chceme, aby vedeli, že zhoršenie zraku sa dá kompenzovať v bežnom živote práve aj kompenzačnými pomôckami. Sú rozmanité, mnohé so zvukovým výstupom, technicky náročné," dodala Ondrejičková.

Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých v Trenčíne poskytuje sociálne služby pre zrakovo postihnutých, ich rodinných príslušníkov, sociálne okolie (pracovné prostredie, školské prostredie). Spolupracuje s očnými lekármi, úradmi práce, mestskými a obecnými úradmi, vyšším územným celkom a ďalšími odborníkmi. Služby poskytuje ambulantnou a terénnou formou v celom Trenčianskom samosprávnom kraji. Zastrešuje viac ako 800 zrakovo postihnutých klientov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: