OS v Považskej Bystrici odložil exekúciu nemocnice, Sociálna poisťovňa sa odvolala

Okresný súd (OS) v Považskej Bystrici odložil exekúciu považskobystrickej nemocnice do 31. decembra 2011. Sociálna poisťovňa, ktorá 20. januára návrh na exekúciu podala, sa voči rozhodnutiu OS odvolala.

"Okresný súd Považská Bystrica uznesením vydaným 21. februára 2011 rozhodol, že exekúciu odkladá do 31. decembra 2011. Proti tomuto rozhodnutiu podal odvolanie oprávnený – čiže Sociálna poisťovňa. Spis bol 7. apríla 2011 predložený Krajskému súdu (KS) v Trenčíne na rozhodnutie o odvolaní," informoval TASR hovorca KS Roman Tarabus.

Ako dodal, OS Považská Bystrica poveril 9. februára 2011 súdnu exekútorku vykonaním exekúcie v prospech oprávneného na vymoženie sumy 228.254,68 eura a trov exekúcie.

"Po dôkladnom zvážení všetkých okolností Okresný súd Považská Bystrica dospel k záveru, že okamžitá exekúcia vymáhanej sumy 228.254,68 eura a trov exekúcie by mohla mať pre nemocnicu likvidačné následky, pretože okrem splátok dlhov zo skoršieho obdobia musí vynakladať veľmi vysoké finančné prostriedky na zabezpečenie základného chodu nemocnice - mesačné platby za energie, lieky, zdravotnícky materiál, mzdy a odvody zamestnancov a podobne. Bez vynaloženia týchto nákladov by bol ohrozený chod nemocnice a teda i poskytovanie zdravotnej starostlivosti," zdôvodnil Tarabus rozhodnutie okresného súdu.

Odvolanie voči rozhodnutiu považskobystrického OS potvrdila TASR hovorkyňa Sociálnej poisťovne Jana Ďuriačová. "Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica patrí k najväčším dlžníkom Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa voči nej eviduje k 31. 3. 2011 pohľadávku vo výške viac ako 3,81 milióna eur. Návrh na exekúciu podala Sociálna poisťovňa na pohľadávky nemocnice vo výške 228.254,68 eura," pripomenula Ďuriačová.

Ako dodal Tarabus, podľa Exekučného poriadku súd môže na návrh povinného povoliť odklad exekúcie aj vtedy, ak by neodkladná exekúcia mohla zabrániť povinnému poskytovať alebo zabezpečovať zdravotnú starostlivosť.

"Podľa okresného súdu následky okamžitej exekúcie by pocítili nielen zamestnanci nemocnice, ale predovšetkým široká verejnosť – obyvatelia širokého okolia, keďže najbližší obdobný poskytovateľ je vzdialený minimálne 30 km, a teda v rámci poskytovania úkonov neodkladnej zdravotnej starostlivosti pri náhlych zmenách zdravotného stavu by mohli byť bezprostredne ohrozené životy ľudí," zdôraznil Tarabus.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: