korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Asociáciu práv pacientov prijali za člena Európskeho pacientskeho fóra

Práva pacientov na Slovensku a v Európe a kompetencie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) pri uplatňovaní práv pacienta patrili medzi hlavné témy dnešnej tlačovej besedy pri príležitosti Európskeho dňa práv pacientov (EDPP) - 18. apríla. Hovorilo sa aj o úlohách Asociácie na ochranu práv pacientov SR (AOPP) a o jej prijatí za riadneho člena Európskeho pacientskeho fóra (EPF).

Predsedníčka AOPP Eva Madajová vyzdvihla význam prijatia tejto organizácie za riadneho člena Európskeho pacientskeho fóra 12. apríla tohto roku na Valnom zhromaždení v Bruseli a snáh o dosiahnutie rovnakej úrovne zdravotníckej starostlivosti o občanov v jednotlivých členských krajinách EÚ. Zatiaľ sú rozdiely v rôznych oblastiach, napríklad aj v čakacej dobe na operácie. Ako povedala, doteraz nie sú k dispozícii porovnávacie štúdie o stave v zdravotníckej starostlivosti v krajinách EÚ. Podľa prieskumu v 18 členských krajinách únie sa zatiaľ ukazuje, že v pôvodných štátoch Európskej únie je situácia v zdravotníckej starostlivosti lepšia ako v SR. Presnejšie údaje budú neskôr.

Madajová informovala o komunikácii asociácie s Ministerstvom zdravotníctva SR so zámerom riešiť niektoré existujúce problémy v zdravotníckej starostlivosti a pripomenula takisto 10. výročie vzniku AOPP na Slovensku a 10. výročie schválenia dokumentu Charta práv pacientov v Slovenskej republike (11. apríla 2001). Pri príležitosti EDPP sa stretli 12. apríla zástupcovia niektorých členských pacientskych organizácií AOPP (medzi nimi Slovak Crohn club, Liga proti reumatizmu, Združenie na pomoc diabetikom, Združenie sclerosis multiplex Nádej) s ministrom zdravotníctva SR Ivanom Uhliarikom a štátnym tajomníkom Jánom Porubským. Hovorili o potrebe aktívnej komunikácie medzi MZ SR a pacientskymi organizáciami, vzájomnej informovanosti a upozornili na niektoré konkrétne položky v kategorizácii liekov a v kategorizácii zdravotníckych pomôcok.

Riaditeľka sekcie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Eva Vivodová vyzdvihla niektoré práva pacientov v SR. Je to napríklad právo na rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti, právo na informácie a nahliadnutie do svojej zdravotnej dokumentácie, právo na súhlas s liečebným postupom, právo pacienta sťažovať sa na ÚDZS a ďalšie. Za rok 2010 Úrad dostal 1726 podaní. Z nich 70 percent sa týkalo prešetrenia správneho postupu pri liečbe či operácii. Asi 15 percent podaní bolo zameraných na poplatky v zdravotníctve či sťažnosti na neetický prístup zdravotníckeho personálu k pacientom, informovala Vivodová.

Ako zdôraznil Milan Lopašovský, zástupca Asociácie na ochranu práv pacientov SR v Európskom pacientskom fóre, pacient má byť v strede záujmu zdravotníckej starostlivosti v štátoch EÚ. Asociácia sa chce podľa jeho slov venovať najmä pozitívnym príkladom zlepšenia zdravotníckej starostlivosti v SR, ale aj problémom, ktoré treba riešiť. Upozornil na viaceré body Európskej charty práv pacientov, ako sú napríklad právo na prevenciu, na prístup k zdravotníckym službám, na informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu a zároveň právo slobodného výberu spomedzi rôznych liečebných metód, právo predchádzať zbytočnému utrpeniu a bolesti či právo na rešpektovanie pacientovho času.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: