O charte práv mnohokrát nevedia ani pacienti

Hodnotenie dodržiavania práv pacientov v 20 európskych krajinách ukázalo, že spomedzi 14 práv, ktoré garantuje Európska charta práv pacientov, sa nedodržiavajú najmä tri. Ako dnes priblížila Petra Čakovská z občianskeho združenia Ombudspot, patria sem právo na rešpektovanie pacientovho času, právo slobodného výberu a právo na prístup k zdravotníckym službám. Zároveň upozornila, že problémom je tiež to, že o charte mnohokrát nevedia nielen pacienti, ale ani lekári.

Tieto zásady, ktoré sa nedodržiavajú, garantujú pacientom byť ošetrený v krátkom a vopred určenom čase, čo má platiť pre všetky fázy liečby. Každý jednotlivec má tiež podľa charty právo slobodne si vybrať na základe dostatočných informácií spomedzi rôznych liečebných metód a poskytovateľov. Tento etický kódex garantuje okrem iného i prístup k takým zdravotníckym službám, aké si vyžaduje zdravie pacienta. Zdravotnícke služby musia zaručovať rovnaký prístup každému bez akejkoľvek formy diskriminácie.

Naopak medzi práva, ktoré sa dodržiavajú, patrí právo na liečbu zohľadňujúcu osobné potreby či právo na prevenciu. V tejto súvislosti Čakovská poukázala na to, že napriek tomu, že je na Slovensku dobre vyvinutý systém detských prehliadok, po 18. roku života začne človek "lietať niekde v časopriestore". K rešpektovaným právam patrí aj to na súkromie a zachovanie dôverného prístupu k osobným informáciám.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: